20-21 / H3 par. 3.1 en 3.2

Goederenstroom
Klas 1hvsb
Schooljaar 2020-2021
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen
1 / 40
next
Slide 1: Slide
RetailMBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Goederenstroom
Klas 1hvsb
Schooljaar 2020-2021
Opleiding Verkoopspecialist
Docent mevrouw Jansen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Inhoud les
 • Lesdoelen en examentermen
 • Uitleg H3 - par. 3.1 en 3.2
 • Afgewisseld met interactieve vragen
 • Huiswerk

Slide 4 - Slide

Lesdoelen:
 • Je leert welke soorten voorraad er zijn en
    wat de hoofdfunctie van voorraad is.
 • Je leert welke begrippen er te maken
    hebben met het voorraadniveau (hoogte
     van de voorraad).
 • Je leert hoe je de economische voorraad
    uit moet rekenen.
 • Je leert wat voorraad inventariseren is.
 • Je leert de stappen van het
    inventarisatieplan.


Slide 5 - Slide

De examentermen van par. 3.1 en 3.2:
 • Je bezit kennis van soorten voorraad en
    kent de begrippen.
 • Je kent de redenen voor het aanhouden
    van een maximumvoorraad en
    minimumvoorraad.
 • Je kunt de economische voorraad
    berekenen. 
 • Je hebt kennis van voorraad inventariseren
    en kent de onderdelen (stappen) van het
    inventarisatieplan.
 • Je moet weten welke maatregelen je moet
    nemen bij het constateren van derving.

Slide 6 - Slide

Inleiding H3
 • Het is voor een winkelier belangrijk om te weten hoe groot zijn voorraad is.
 • Voorraad neemt veel ruimte in.
 • Maar een winkelier wil ook geen ‘nee’ verkopen aan zijn/haar klanten.
 • Teleurstellingen zoals ‘nee’ verkoop kun je voorkomen door goed voorraadbeheer.
 • Door bijvoorbeeld inzicht te hebben in je voorraadkosten.
 • We gaan hierover een filmpje bekijken.


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Welke soorten voorraad zouden
jullie al kunnen noemen?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Slide

Geef een ander woord voor pijplijnvoorraad

Slide 11 - Open question

Antwoord vraag 1
 • Voorinkopen
 • Pijplijnvoorraad is voorraad die al wel besteld is door de
   winkelier bij de leverancier, maar die nog niet is geleverd.
 • De winkelier loopt al wel een prijsrisico over deze voorraad.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wat betekent technische voorraad?

Slide 16 - Open question

Antwoord vraag 
 • De technische voorraad is de werkelijke of fysieke (tastbare)
   voorraad die in de winkel en in het magazijn aanwezig is. 
 • Dit is de voorraad die je kunt tellen in het magazijn en de
   winkel.

Slide 17 - Slide

Waarom houd je een maximale voorraad van een product aan?

Slide 18 - Open question

Antwoord vraag 
Vaak is de maximum voorraad van een product gebonden aan de maximale schapruimte.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

De technische voorraad in een winkel is 1.002 stuks / Er staan bestellingen open van klanten van 321 stuks / Deze moeten nog geleverd worden aan de klanten / Bij de leverancier zijn 175 stuks besteld, maar nog niet ontvangen / Vraag: bereken de economische voorraad (in stuks).

Slide 23 - Open question

Antwoord vraag 
 • Economische voorraad is de voorraad waarover een winkelier een prijsrisico loopt (prijsdaling of prijsstijging) 
 • Berekening:
                   technische voorraad                            1.002
                   voorinkopen                      +                         175     +
                   voorverkopen                    -                         321     -  
                   economische voorraad                           856

Slide 24 - Slide

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is € 440.000,-. / Van deze voorraad is al voor € 210.000,- verkocht / Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 180.000,-
Hoe groot is de technische voorraad?

Slide 25 - Open question

Antwoord vraag 
 • Technische voorraad is de werkelijke voorraad die in de   winkel aanwezig is.
 • In deze woonwinkel heeft deze voorraad een waarde van
    € 440.000,- (staat vermeld in de opgave)

Slide 26 - Slide

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is € 440.000,- / Van deze voorraad is al voor € 210.000,- verkocht / Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 180.000,- / Hoe groot is de pijplijnvoorraad?

Slide 27 - Open question

Antwoord vraag 
 • Pijplijnvoorraad is de voorraad die in bestelling is bij de   leverancier, maar nog niet geleverd is.
 • Antwoord is dus € 180.000,-

Slide 28 - Slide

De waarde van de voorraad in een woonwinkel is € 440.000,- / Van deze voorraad is al voor € 210.000,- verkocht / Bij de fabrikant van de meubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 180.000,- / Bereken de economische voorraad.

Slide 29 - Open question

Berekening vraag 

            Technische voorraad                         € 440.000,-
            Voorinkopen                      +                  € 180.000,-               +
            Voorverkopen                    -                  € 210.000,-                -
            Economische voorraad                    € 410.000          

Slide 30 - Slide

Par. 3.2 - Voorraad inventariseren
 • Wat is inventariseren van voorraad?
 • Waarom inventariseren?
 • Stappen (onderdelen) inventarisatieplan.

Slide 31 - Slide

Wat is inventariseren van de voorraad?

Slide 32 - Open question

Waarom is het zinvol om regelmatig de goederenvoorraad te controleren?

Slide 33 - Open question

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Vraag
Stap 1 in het inventarisatieplan is 'voorbereidingen treffen'.
Op welke punten let je bij de voorbereiding van de inventarisatie?

Slide 36 - Slide

Stap 2 in het inventarisatieplan is voorraad opnemen (dus voorraad tellen) / Wat is het voordeel van digitaal en online inventariseren?

Slide 37 - Open question

Antwoord vraag 
Voordeel digitaal en online inventariseren:
 • Gegevens worden meteen verwerkt in een computer
 • Je kunt dan meteen zien of de werkelijke voorraad klopt met de administratieve voorraad
 • Je kunt tijdens openingstijd tellen als je online inventariseert. De verkopen worden dan       
    namelijk direct in de voorraad verwerkt.

Slide 38 - Slide

Samenvattend
Wat hebben we behandeld:
 • Soorten voorraad.
 • De begrippen die met het voorraadniveau (hoogte van de voorraad) te maken hebben.
 • Berekening economische voorraad.
 • Voorraad inventariseren en de vijf stappen (onderdelen) uit het inventarisatieplan. 

Slide 39 - Slide

Huiswerk
 • Maken H3 - par. 3.1 en 3.2 - vraag 1 t/m 18 op pag. 124 t/m 126 in je boek.
 • Inleveropdracht in Teams.
 • Na inlevering huiswerkopdracht ontvang je de antwoorden op je Deltion
   mail.

Slide 40 - Slide