Opiniestuk

1 / 17
next
Slide 1: Video
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

De AUB-methode
Waar dient deze methode voor?
A
Om op een beleefde manier een standpunt te onderbouwen
B
Om je argument uitgebreider te onderbouwen
C
Om je mening Automatisch en Uiterst Bescheiden te geven
D
Om tegenargumenten te formuleren

Slide 2 - Quiz

De mensheid moet minder papier gebruiken.

Door minder papier te gebruiken, worden er minder bomen gekapt en dat is beter voor het CO2-gehalte. Ontbossing is een wereldwijd probleem. Bossen zijn enorm belangrijk, niet alleen voor ons zuurstofgehalte, maar ook voor de dieren. Bovendien zorgt het broeikaseffect voor de opwarming van onze aarde.
Zo leven er door de ontbossing in India bijna geen tijgers meer: er zijn op dit moment slechts 400 tijgers. Dat blijkt uit een rapport dat Greenpeace onlangs heeft gepubliceerd.
De mensheid moet minder papier gebruiken, want dit is niet goed voor het milieu.
Stelling
Argument
Uitleg
Beeld

Slide 3 - Drag question

AUB-methode
A: Argument

Slide 4 - Slide

AUB-methode
A: Argument

standpunt + argument in 1 zin

Slide 5 - Slide

AUB-methode
U: Uitleg

Slide 6 - Slide

AUB-methode
U: Uitleg

=> 2 hulpvragen:
- Waarom is dat waar?
- Waarom is dat belangrijk?

Slide 7 - Slide

AUB-methode
B: Beeld

Slide 8 - Slide

AUB-methode
B: Beeld

- Voorbeeld
- Statistiek
- Feiten
- Wetenschappelijk onderzoek

Slide 9 - Slide

Opbouw opiniestuk

Oefeningenbundel trede 17: 
Opiniestuk - 'Leerkrachten: stop het doden van creativiteit in literatuur'

Slide 10 - Slide

Opbouw opiniestuk
- Hoofdtitel
- Inleiding
- Midden (alinea's + tussentitels)
- Conclusie

Slide 11 - Slide

Kies een stelling en formuleer kort jouw mening over deze stelling.
Orden je uitgewerkte alinea’s zodat deze een logische samenhang hebben binnen het opiniestuk.
Schrijf een inleiding voor je opiniestuk.
Bedenk minstens 3 argumenten voor jouw standpunten rond deze stelling en schrijf deze neer in korte puntjes 
Schrijf een conclusie voor je opiniestuk.
Onderbouw je argumenten verder met de AUB-methode en schrijf per argument 1 alinea uit. 
Voeg tussentitels en een titel toe. Lees daarna je opiniestuk inhoudelijk na en controleer je opiniestuk op spellingfouten.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Slide 12 - Drag question

Stappenplan Opiniestuk

Slide 13 - Slide

OVUR-strategie

Slide 14 - Slide

Stellingen
1. Leerlingen moeten per maand één mentale verlofdag opnemen.
2. Sociale media hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen van jongeren.
3. Gamen is gezond voor de ontwikkeling.
4. Het corona-vaccin moet verplicht worden voor iedereen.
5. Geld maakt gelukkig.
6. Leerlingen moeten op school hun telefoon opbergen gedurende de volledige schooldag.
7. Leerlingen moeten geen huiswerk krijgen.
8. Leerlingen die thuis een andere taal spreken, mogen enkel Nederlands spreken op school en op de speelplaats.
9. Het schooluniform moet weer worden ingevoerd.
10. Vegan eten is gezond.

Slide 15 - Slide

Evaluatie Opiniestuk
Schrijf je eigen opiniestuk:
- minstens 250 woorden
- 3 tot 5 argumenten
- inleveren: woensdag 17 maart 2021

Hulpmiddelen:
- Menukaart
- Evaluatiecriteria

Slide 16 - Slide

Evaluatie
Evaluatie trede 13, 14, 15, 16, 17
Dinsdag 16 maart 2021

Slide 17 - Slide