פעולות חשבון

פעולות חשבון בפייתון
1 / 39
next
Slide 1: Slide
BiologiePrimary EducationAge 5

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

פעולות חשבון בפייתון

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

חיבור  +
חיבור שני מספרים

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא


A
12
B
8
C
4
D
8+4

Slide 3 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הקלט של החישוב הבא


A
12
B
8 + 4
C
8+4=12
D
8, 4

Slide 4 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה האלגוריתם של החישוב הבא


A
12
B
8 + 4
C
8+4=12
D
8, 4

Slide 5 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
-   חיסור
חיסור מספר אחד ממספר אחר

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

מה האלגוריתם של החישוב הבא


A
12
B
8 - 4
C
8 -4= 4
D
8, 4

Slide 7 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
כפל *
הכפלת מספר אחד במספר אחר

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

מה הקלט של החישוב הבא


A
32
B
8 * 4
C
8*4=32
D
8, 4

Slide 9 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
חילוק /
חילוק שהתוצאה שלו היא שבר עשרוני

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא

10/4
A
2
B
2.5
C
"2.5"
D
"2"

Slide 11 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

(5 + 8) / 2
A
6
B
6.5
C
"6"
D
"6.0"

Slide 12 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

24/ 4
A
6
B
6.0
C
"6"
D
"6.0"

Slide 13 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא

(4 + 8) / 2
A
6
B
6.0
C
"6"
D
"6.0"

Slide 14 - Quiz

Antwoord A is ook goed vanwege het gebruik van pythonroom
מה הפלט של החישוב הבא
10 - 2 * 7

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
3 * 4 - (2 + 3) * 3

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
1 + 3 * (3 + 4) / 7

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

חילוק //
חילוק שתוצאתו היא רק המספר השלם, ללא שארית

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
6//2

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
6//3

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
6//4

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

מה הפלט של החישוב הבא
6//7

Slide 22 - Open question

This item has no instructions

מודולו   %
לפעמים כשמחלקים מספר אחד במספר אחר - הם לא מתחלקים בדיוק
במקרה כזה נשארת שארית
שארית
)
(
6/4 =1.5
6//4 = 1
6%4 = 2

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

השארית תמיד תהיה
__________
המספר שחילקנו
A
קטנה מ
B
גדולה מ
C
שווה ל

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

ננסה את התרגיל הבא
11/5
האם 11 מתחלק ב 5 ללא שארית
A
כן, התוצאה 2
B
לא

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions


האם 10 מתחלק ב 5 ללא שארית
A
כן, התוצאה 2
B
לא

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions


בכמה גדול 11 מ 10
A
1
B
5
C
10
D
0

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

בתרגיל הבא
11/5
מה תהיה השארית
A
1
B
5
C
10
D
0

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

מודולו
 התוצאה שתתקבל היא השארית מפעולת החילוק

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%5

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2.0

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%4

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2.0

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
5%3

A
1
B
0
C
שגיאה
D
2

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11//5

A
1
B
2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11/5

A
1
B
2.2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

מה יהיה הפלט של התרגיל הבא
11%5

A
1
B
2.2
C
שגיאה
D
2.0

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

חזקה **
כמה פעמים נכפול את המספר בעצמו

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

הפלט של התרגיל הבא
2**4

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

הפלט של התרגיל הבא
9**2

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

הפלט של התרגיל הבא
3**4

Slide 39 - Open question

This item has no instructions