Comparisons

English
1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

English

Slide 1 - Slide

Today's lesson aims

Slide 2 - Slide

Doelen van de les
Ik kan comparisons (vergelijkingen) toepassen in de zin.
A
0 - 25%
B
25 - 50%
C
50 - 75%
D
75 - 100%

Slide 3 - Quiz

Comparisons (vergelijkingen)

Slide 4 - Slide

Comparisons 
In het Nederlands noemen we ze trappen van vergelijkingen.
Gebruik: Om mensen of dingen te beschrijven
Je vergelijkt ze met elkaar.  
C
B
A
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.

Slide 5 - Slide

Korte woorden - 1 lettergreep
Woorden van 1 lettergreep/syllable:
- Vergrotende trap: -er
- Overtreffende trap: -est
old
older than
the oldest

Slide 6 - Slide

Spelling 1 lettergreep
Woorden die eindigen op een -e 
Nice - Nicer - Nicest

Woorden die eindigen op een klinker + medeklinker
Fat - Fatter - Fattest 
Slide 7 - Slide

Lange woorden - 3 lettergrepen 
- Vergrotende trap: more 
- Overtreffende trap: most
expensive
more expensive than
the most expensive

Slide 8 - Slide

Let op! - 2 lettergrepen
Woorden van 2 lettergrepen eindigend op -y
- Vergrotende trap: -ier
- Overtreffende trap: -iest

Happy - happier than - the happiest

Alle andere woorden van 2 lettergrepen 
- Vergrotende trap: more
- Overtreffende trap: most


Slide 9 - Slide

Welk rijtje is juist?
A
Fit - more fit - most fit
B
Fit - fitter - fittest

Slide 10 - Quiz

Welk rijtje is juist?
A
Beautiful - more beautiful - most beautiful
B
Beautiful - beautifuller - beautifullest

Slide 11 - Quiz

Welk rijtje is juist?
A
Hungry - more hungry - most hungry
B
Hungry - hungrier - hungriest

Slide 12 - Quiz

That group is _____ the other group.
A
more serious than
B
the most serious

Slide 13 - Quiz

I think English is _____ than any other subject.
A
more difficult
B
difficulter
C
most difficult
D
difficultest

Slide 14 - Quiz

Practise
- Klik hier voor online oefenen
- Klik hier voor een overzicht

Oefenen
- Mk: Unit 2.5, 5 & 6

Slide 15 - Slide

Check today's lesson aims

Slide 16 - Slide

Doelen van de les
Ik kan comparisons (vergelijkingen) toepassen in de zin.
A
0 - 25%
B
25 - 50%
C
50 - 75%
D
75 - 100%

Slide 17 - Quiz