F2.3A Burgerschap - leven: De levensfases en opgroeien

Burgerschap leven: de levensfases van opgroeien
1 / 47
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisPraktijkonderwijsLeerjaar 1

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Burgerschap leven: de levensfases van opgroeien

Slide 1 - Slide

De levensfases en opgroeien

Slide 2 - Slide

Doelen van deze les
Je maakt kennis met de verschillende levensfases
Je kent de juiste volgorde van de verschillende levensfases
Je kunt aangeven welke mijlpalen er centraal staan gedurende de verschillende levensfases

Je kent de begrippen: verleden- heden- toekomst
Op basis van deze begrippen kun je een drieluik maken

Je kunt vertellen hoe het komt dat de mens steeds ouder wordt
Je weet welke veranderingen het ouder worden met zich meeneemt.


Slide 3 - Slide

Uitleg doelen van deze les
De blauwe doelen zijn de makkelijkere doelen en vragen;

De oranje doelen zijn de moeilijker met een opdracht;

Het  rode doel is extra verdieping en dus het moeilijkste doel.

Slide 4 - Slide

Welke levensfasen zijn er?

Slide 5 - Slide

Levensfasen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Zet onderstaande begrippen in de juiste volgorde van jong naar oud:
schoolkind - volwassene - baby - puber - kleuter - adolescent - peuter - oudere

Slide 8 - Open question

In welke levensfase zit jij nu?
A
kind
B
adolescent
C
puber
D
volwassene

Slide 9 - Quiz

Wat is jouw volgende levensfase?
A
Schoolkind
B
volwassene
C
Oudere
D
adolescent

Slide 10 - Quiz

Interview over jezelf
Interview  je ouders of verzorgers door ze de volgende vragen te stellen!

Slide 11 - Slide

Baby
Zitten
Staan 
Lopen
0-1,5 jaar

Slide 12 - Slide

Wat leert een baby?
A
rekenen
B
zitten
C
trap lopen
D
blokken bouwen

Slide 13 - Quiz

Wat weten je ouders/ verzorgers over de dag dat jij werd geboren?

Slide 14 - Open question

Wat voor soort baby was jij?

Slide 15 - Open question

Peuter
1,5-4 jaar
Trap lopen
Bal schoppen
Toren bouwen

Slide 16 - Slide

Een peuter is ouder dan een kleuter
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quiz

Waar speelde jij het liefste mee toen je peuter was?

Slide 18 - Open question

Wat kunnen je ouders/ verzorgers nog herinneren van deze fase?

Slide 19 - Open question

0-1,5 jaar
1,5-4 jaar

Slide 20 - Drag question

Kleuter
Fietsen
Klimmen
Tekenen
4-6 jaar

Slide 21 - Slide

Wat wordt een kleuter die opgroeit?
A
levensfase
B
een baby
C
een peuter
D
een schoolkind

Slide 22 - Quiz

Wat vond jij leuk op de kleuterschool?

Slide 23 - Open question

Wat wilde je vroeger worden als je later groot zou zijn?

Slide 24 - Open question

In welke levensfase leer je lezen, schrijven en rekenen?
A
peuter
B
kleuter
C
schoolkind
D
puber

Slide 25 - Quiz

Schoolkind
Lezen
Schrijven
Rekenen
6-12 jaar

Slide 26 - Slide

Ging je graag naar school? Waarom?

Slide 27 - Open question

Had je een lievelings juf of meester? En was er ook een juf of meester aan wie je een hekel had?

Slide 28 - Open question

puber

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Hoe ervaar jij het om een puber te zijn? En hoe ervaren je ouders het?

Slide 31 - Open question

Adolescent Nederland: 17 - 25 jaar

Slide 32 - Slide

Als jij minister van onderwijs zou zijn, wat zou jij dan willen veranderen aan het onderwijs?

Slide 33 - Open question

volwassenne 21- 67 jaar

Slide 34 - Slide

Wat zou jij graag willen als jij een volwassene bent?

Slide 35 - Mind map

Als je ervoor kon kiezen om altijd een bepaalde leeftijd te hebben, welke leeftijd zou dat zijn? Waarom?

Slide 36 - Open question

Verleden- Heden- Toekomst
De vorige vragen gingen allemaal over jouw verleden, oftewel vroeger. 

Het heden gaat over het hier en nu, op dit moment.

En de toekomst gaat over wat nog moet komen of gebeuren. 

Slide 37 - Slide

Mijn drieluik in de tijd
Er volgen straks 3 vragen over je verleden, heden en toekomst. 

Maak deze 3 vragen en mail je coach deze. 

Je mag deze van papier maken en dan middels een foto sturen naar je coach of je maakt 3 tabellen op Word of Excell en mailt deze.

Slide 38 - Slide

Drieluik in tijd
- Vouw een A4 papier in 3 vlakken of maak 3 kolommen naast elkaar  op je PC;

- Noteer boven de kolommen de woorden: Verleden- Heden- Toekomst;

-  Noteer de vragen in de juiste kolom en beantwoord deze;

- Plak/ scheur/kies/plak foto/ teken/ schrijf of type en maak jouw persoonlijke drieluik.

Slide 39 - Slide

Maak jouw unieke drieluik

1. Verleden: Welke gebeurtenis heeft een positieve verandering in je leven gebracht?


2. Heden:  Je leven nu: Waar ben je nu blij mee?


3. Toekomst: Droom: iets waarvan je hoopt dat het over 5 jaar gebeurd is.Slide 40 - Slide

Weet jij hoe het komt dat we steeds ouder worden?

Slide 41 - Open question

Slide 42 - Video

Levensfasen
Tijdens iedere levensfase zijn er veranderingen --> Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling   
                               
Lichamelijke ontwikkeling: 
- langer en zwaarder
- meer spiermassa
- kraakbeen wordt been (bot)
- structuur van je huid 

Geestelijke ontwikkeling: 
leren praten en schrijven, zelfstandig worden

Slide 43 - Slide

Quiz
Maak de volgende quiz door te klikken op het juiste antwoord achter de vragen.

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Link

Wat heb je allemaal onthouden van deze les?

Slide 46 - Open question

Wat vond je van
deze les?

Slide 47 - Mind map