BS 3.4 Nectar 1BK

1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat is een impuls?
A
het bericht dat het zintuig heeft omgezet
B
de prikkel uit de omgeving

Slide 2 - Quiz

Wat is B?
A
Trommelholte
B
Het vlies/venster
C
Het trommelvlies
D
De gehoorbeentjes

Slide 3 - Quiz

Hoe noemen we de prikkel waar een zintuig speciaal gevoelig voor is.
A
zintuigelijke prikkel
B
zintuigelijke impuls
C
drempelwaarde
D
adequate prikkel

Slide 4 - Quiz

In het donker word je pupil groter.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Wat is A?
A
De stijgbeugel
B
Het evenwichtsorgaan
C
Het aambeeld
D
De hamer

Slide 6 - Quiz

Nummer 5 is
A
Het netvlies
B
Het vaatvlies
C
De iris
D
De gele vlek

Slide 7 - Quiz

De buis van Eustachius:
A
Laat je horen
B
Regelt de druk
C
Vervoert traanvocht
D
Loopt van oog naar keel

Slide 8 - Quiz

De bloedvaten van het oog liggen in
A
het hoornvlies
B
het netvlies
C
het vaatvlies
D
het harde oogvlies

Slide 9 - Quiz

Nummer 2 is
A
de lens
B
de pupil
C
het harde oogvlies
D
het hoornvlies

Slide 10 - Quiz

3.4 Ruiken en proeven

Slide 11 - Slide

Adequate prikkels
 • Neus - ruiken - geur
 • Tong - proeven - smaak
 • Kunnen niet zonder elkaar 

Slide 12 - Slide

De neus 
 • geurstoffen lossen op 
 • reukzintuig neemt waar
 • prikkel wordt impuls
 • impuls naar hersenen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

De tong
 • smaakstoffen lossen op 
 • vloeistof in groef
 • smaakknopje vangt
            prikkel op 
 • smaakprikkel wordt
            impuls
 • impuls naar hersenen

Slide 15 - Slide

smaken
op je tong

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Samenwerking neus en tong 
 • Tong proeft alleen basissmaken
 • Neus zorgt voor de extra smaken

Slide 18 - Slide

Wat wist je nog niet?

Slide 19 - Mind map

Zoet, zout, zuur, bitter

Slide 20 - Slide

Maakwerk
BS 3.4

Slide 21 - Slide