Gehandicaptenzorg VZ hoofdstuk 13

Gehandicaptenzorg 
G3V2
Hoofdstuk 12
1 / 30
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBO

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Gehandicaptenzorg 
G3V2
Hoofdstuk 12

Slide 1 - Slide

Oorzaken
Door hersenbeschadiging vatbaar voor psychische aandoeningen

Omgevingsfactoren

Slide 2 - Slide

ADHD
 • Aandachtstoornis
 • Moeite met concentratie
 • Zorgt voor probleemgedrag

Slide 3 - Slide

Symptomen
 • Snel afgeleid
 • Hyperactiviteit
 • Impulsiviteit
 • Motorische stoornissen
 • Leerproblemen
 • Lage frustratiedrempel

Slide 4 - Slide

Ondersteuning
 • Zorg voor regelmaat
 • Prikkelarm-sterke prikkels
 • Wees duidelijk en consequent
 • Help bij selectie van informatie
 • Geef positieve aandacht
 • Geef mogelijkheid tot uitleven

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij hechting?

Slide 6 - Open question

Hechting
Je ervaart wie je mag zijn als er in je kindertijd belangrijke anderen voor je zijn, van je houden en voor je zorgen

Slide 7 - Slide

Hechtingsproblemen
 • Nooit geleerd anderen te vertrouwen
 • Kind reageert anders of niet op ouders
 • Onzekerheid van ouders

Slide 8 - Slide

Gevolgen
 • Extreme scheidingsangst
 • Bindingsangst
 • Onzekerheid en minderwaardigheid
 • Achterstand of stilstand in ontwikkeling

Slide 9 - Slide

Gevolgen
 • Functioneel handelen
 • Enorme verzamelwoede
 • Willen wat een ander heeft
 • Grenzeloos in gedrag

Slide 10 - Slide

Ondersteuning
 • Tempo wordt bepaald door zorgvrager
 • Sluit aan bij de basisbehoeften
 • Geloof niet alles wat een zorgvrager zegt
 • Zorg goed voor jezelf en je collega’s

Slide 11 - Slide

Depressie
 • Komt vrij vaak voor
 • Oorzaak kan zijn: niet zo sterk in de schoenen staan 

Slide 12 - Slide

Depressie
 • Beïnvloedt denken, voelen en handelen
 • Kunnen reactie zijn op traumatische gebeurtenis
 • Acuut of chronisch

Slide 13 - Slide

Symptomen
 • Heeft geen belangstelling meer voor dingen/mensen
 • Heeft geen plezier meer in dingen
 • Angst, waan, verminderde eetlust, slapeloosheid, automutilatie etc.

Slide 14 - Slide

Depressie
 • Medicatie
 • Activerende maatregelen

Slide 15 - Slide

Begeleidingsmogelijkheden

 • Accepteer de zorgvrager
 •  Stimuleer maar dwing niet
 •  Help bij ontwikkeling reëel zelfbeeld
 •  Praat met de zorgvrager

Slide 16 - Slide

Epilepsie
 • 30% van de mensen met een beperking
 • Frequentie is verschillend
 • Van absence tot heftige aanval

Slide 17 - Slide

Oorzaken
 • Gevolg van hersenbeschadiging
 • Factoren die mee kunnen spelen: Schrikreactie, klein beetje emotionele opwinding, schrikreactie 

Slide 18 - Slide

Hulp tijdens en na epilepsie
 • Uitsluiten dat het te maken heeft met tumor
 • Medicatie
 • Zorg waar nodig voor 1-op-1 begeleiding
 • Zorg voor goede mondhygiëne
 • Neem voorzorgsmaatregelen tegen verwondingen
 • Neem noodmedicatie mee bij uitstapjes

Slide 19 - Slide

Ondersteuning
 • Blijf bij je cliënt
 • Laat na een zware aanval de cliënt rusten
 • Bij status epilepticus arts inschakelen

Slide 20 - Slide

Waar denk je aan bij gedragsproblemen?

Slide 21 - Open question

Gedragsproblemen
Probleem gedrag is alleen probleemgedrag wanneer het een probleem vormt voor de betrokkene, anderen en in verschillende situaties 

Slide 22 - Slide

Vormen
 • Automutilatie
 • Agressief gedrag
 • Destructief gedrag
 • Rumineren
 • Dwangmatig gedrag


Slide 23 - Slide

Wat zijn risicofactoren van probleemgedrag?

Slide 24 - Open question

Wat zegt de zorgvrager?
Hij kan een bepaalde situatie niet aan
Hij heeft aandacht nodig
Hij is ziek
Hij voelt zich radeloos

Slide 25 - Slide

Achtergronden
Stereotype gedrag
Splitting

Slide 26 - Slide

Ondersteuning
 • Observatie
 • Zoek naar de oorzaak
 • Geef ruimte voor negatieve gevoelens en reacties
 • Zoek naar zelfcontrole en zelfbescherming
 • Evalueer regelmatig je eigen gedrag
 • Bescherm tegen verdere verwonding
 • Niet alleen vrijheidsbeperkende of dwangmaatregelen


Slide 27 - Slide

Wat zijn oorzaken van
fysieke agressie

Slide 28 - Mind map

Wat doe je bij
dreigende escalatie

Slide 29 - Mind map

Wat doe je richting
de zorgvrager?

Slide 30 - Mind map