Voedselkringlopen

Voedselkringlopen
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WereldoriëntatieLezen+3BasisschoolGroep 5,6

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

De natuur heeft een slimme manier van recyclen. Hoe werkt dat precies?

Items in this lesson

Voedselkringlopen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wereldoriëntatie

Na deze les:
 • weet ik wat micro-organismen zijn en doen.
 • weet ik hoe een voedselkringloop eruitziet, wie hier een rol in spelen en wat hun taken zijn.
 • weet ik wat er wordt bedoeld met een leefgemeenschap en een ecosysteem en kan ik voorbeelden benoemen.
Dit ga je leren
Woordenschat

 • Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden die met voedselkringlopen te maken hebben.
Taal

 • Ik kan een denkgesprek voeren over voedselkringlopen.

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.
Woordenschat
Een organisme is iets wat leeft of geleefd heeft. 
Dat zijn er zoveel, daarom spreken we over 4 rijken
Schimmelrijk
Schimmels kunnen eencellig zijn (gisten) en meercellig zijn (lange draden, meestal onder de grond). Een voorbeeld van een meercellige schimmel is de paddenstoel.
organismen
Plantenrijk
Planten groeien bijna overal. De meeste planten komen voor op het land, maar planten kunnen ook in het water groeien.
Dierenrijk
Er zijn verschillende soorten dieren. Al deze dieren hebben hun eigen kenmerken. De mens behoort ook tot het dierenrijk. 
Bacterierijk
Dit zijn hele kleine levende wezens. Ze bestaan maar uit één cel en je kunt ze alleen zien met een microscoop.

Slide 3 - Slide

Woordenschat
Bespreek de moeilijke woorden met de leerlingen.
Weet jij bij welk rijk het hoort? Slepen maar!
bacterierijk
schimmelrijk
plantenrijk
dierenrijk

Slide 4 - Drag question

This item has no instructions

Verdiepende tekst
Lees de tekst en arceer de woorden die je nog niet goed begrijpt geel. 

Arceer in ieder geval: 
 • ecosysteem
 • leefgemeenschap
 • afhankelijk zijn van 
 • voedselkringloop
 • bodemdiertjes
 • voedingsstoffen
 • opnemen - nam op - opgenomen
 • varianten
 • carnivoren
 • herbivoren
 • omnivoren

Slide 5 - Slide

Actualiteit
Lees samen met uw leerlingen het artikel uit Kidsweek. De leerlingen arceren de belangrijke woorden in de tekst.
Woordenschat
eten
het ontbijt
de lunch
het diner
Ga met behulp van de hulpkaart op zoek naar de betekenis van de woorden die jij hebt gearceerd. 
Weet je de betekenis nog niet? Zoek dan de betekenis van het woord op, op deze website. Schrijf de betekenis voor jezelf op. Horen er woorden bij elkaar? Maak dan een woordparaplu, -kast of -trap.
groot
klein
muis
olifant
Hulpkaart
woordparaplu
woordtrap
woordkast

Slide 6 - Slide

Woordenschat
Bespreek de belangrijke woorden met uw leerlingen. De hulpkaart kan helpen om achter de betekenis van de woorden te komen. In hun logboek noteren de leerlingen de betekenis van de woorden die ze nog niet kenden.

Slide 7 - Slide

Filmpje
De leerlingen bekijken het filmpje en maken tijdens het kijken aantekeningen in hun logboek.

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
Welke zinnen over een ecosysteem
zijn WAAR?
A
In een ecosysteem leven levende en niet-levende dingen in evenwicht samen.
B
De planten, dieren en micro-organismen in een ecosysteem zijn afhankelijk van elkaar.
C
Ieder ecosysteem heeft één leefgemeenschap.
D
Ieder ecosysteem is hetzelfde.

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wie is wat?
carnivoor
herbivoor
omnivoor

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat hoort bij wie?
producenten (planten)
consumenten (dieren)
reducenten (schimmels en bacteriën)
Zij ruimen restjes van dode dieren en planten op en zetten dit om in nieuwe voedingsstoffen voor planten. 
Zij maken voedsel voor zichzelf en de planteneters. 
Zij eten de producenten óf elkaar op. 

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Wat kom je allemaal tegen in een leefgemeenschap van een sloot, denk je?
Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Bekijk het filmpje 
over de voedselkringloop.

Slide 12 - Slide

Filmpje
De leerlingen bekijken het filmpje en maken tijdens het kijken aantekeningen in hun logboek.
                  Sleep de plaatjes naar de juiste plek!

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
Je gaat zometeen een denkgesprek voeren. Klik op het oogje om te lezen wat een denkgesprek is.

Bekijk daarna de checklist hiernaast.
Checklist
Een denkgesprek voeren doe je zo!
Lees de vraag en denk er voor jezelf over na. Deel vervolgens jouw ideeën in je groepje (of binnen je gezin). Bespreek elkaars ideeën. Al doende wordt je mondelinge taalvaardigheid groter.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

.
Wat 
denk 
jij?
Stel je voor. Je wordt morgen wakker en opeens zijn alle reducenten van de aardbodem verdwenen. Wat nu?
Tip! Gebruik ook de informatie uit de filmpjes en de tekst.

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
Stel je voor. Je wordt morgen wakker en opeens zijn alle reducenten van de aardbodem verdwenen. Wat nu?
Tip! Gebruik ook de informatie uit de filmpjes en de tekst.

Praat erover in je groepje! 
Denk je aan de punten uit de checklist?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
 • Reducenten zijn schimmels en bacteriën, ze ruimen restjes van dode dieren en planten op en zetten dit om in nieuwe voedingsstoffen voor planten. 
 • korte termijn: De restjes van dode dieren en planten worden niet zo goed opgeruimd en worden niet omgezet in nieuwe voedingsstoffen voor planten. Het lichaam van dode dieren zal gedeeltelijk blijven liggen. Dat kan gaan stinken.
 • lange termijn: De kringloop wordt doorbroken. Planten zullen minder voedingsstoffen op kunnen nemen en misschien zelfs doodgaan. Hierdoor is er minder voedsel voor herbivoren en omnivoren. De omnivoren zullen in eerste instantie misschien meer planten gaan eten. Als de herbivoren te weinig te eten hebben, kunnen zij sterven. Als er steeds minder herbivoren overblijven, zullen uiteindelijk ook de omnivoren en de carnivoren in de problemen komen.
Voorbeelden van conclusies:

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

.
Wat 
denk 
jij?
Stel je voor: Door de droogte in Nederland dreigen alle planten dood te gaan. Wat nu?
Tip! Gebruik ook de informatie uit de filmpjes en de tekst.

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
Stel je voor: Door de droogte in Nederland dreigen alle planten dood te gaan. Wat nu?
Tip! Gebruik ook de informatie uit de filmpjes en de tekst.

Praat erover in je groepje!
Denk je aan de punten uit de checklist?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdracht
 • Carnivoren zijn vleeseters.
 • korte termijn: De planten, herbivoren en omnivoren hebben nog steeds voldoende te eten. Zij eten namelijk geen vlees. Zij zullen dus in leven blijven. 
 • lange termijn: Omdat de herbivoren en omnivoren niet meer worden opgegeten door de carnivoren, zullen er veel meer herbivoren en omnivoren overblijven. Maar er komen niet opeens meer planten bij. Uiteindelijk zullen de herbivoren en omnivoren dus waarschijnlijk toch te weinig te eten hebben, waardoor ze alsnog kunnen doodgaan.
Voorbeelden van conclusies:

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Maak je eigen ecosysteem! 
Benodigdheden:
 • glazen pot of fles met dop
 • kleine planten, zoals een lepelplant, graslelie, cactus en vetplantjes
 • potgrond
 • steentjes of kiezels
 • houtskool
 • mos
Stap 1:
 • Maak de glazen pot of fles schoon met water en een beetje afwasmiddel.
Stap 2:
 • Vul de pot of fles met een laag steentjes of grind. Leg daar bovenop een laagje houtskool en daar bovenop een dikke laag potgrond.
Het leefgebied waarin levende (planten en dieren) en niet leven dingen (zoals stenen en zand) samenleven, noem je een ecosysteem. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Maak je eigen ecosysteem! 
Stap 3:
 • Stop de plantjes in de glazen pot of fles. Tip! Eventueel kunnen twee lange lepels hierbij helpen. 
Stap 4:
 • Gebruik je creatieve brein! Plaats een paar stukjes mos, extra steentjes etc. 
Stap 5:

 • Geef de plantjes water en laat de glazen pot of fles een week luchten. Doe na een week de dop erop. En nu... genieten maar!

Slide 22 - Slide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek met de leerlingen in hoeverre de lesdoelen zijn behaald.
Wereldoriëntatie

 • Ik weet wat micro-organismen zijn en doen.
 • Ik weet hoe een voedselkringloop eruitziet, wie hier een rol in spelen en wat hun taken zijn.
 • Ik weet wat er wordt bedoeld met een leefgemeenschap en een ecosysteem en kan er voorbeelden van benoemen.
Ik weet nu ... & Ik kan nu ...
Woordenschat

 • Ik begrijp de belangrijke woorden die met voedselkringlopen te maken hebben.
Taal

 • Ik kan een denkgesprek voeren over voedselkringlopen.

Slide 23 - Slide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek de lesdoelen met de leerlingen. Hebben zij de lesdoelen behaald?
              Tot de volgende keer!

Slide 24 - Slide

This item has no instructions