Les 1 Methodisch werken

Methodisch werken les 1
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Methodisch werken les 1

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Methodisch werken
  1.  is doelgericht (wat is het doel)
  2.  planmatig (werken volgens stappen)
  3.  procesmatig (moet je dingen bijsturen)
  4.  bewust (goed nadenken over wat je doet)

Slide 4 - Slide

Voordelen van methodisch werken
1. Bewust (wat doe ik en waarom?)
2. Doelgericht (ik weet wat ik wil bereiken)
3. Systematisch (volgorde van werken is logisch)
4. Procesmatig (je start met plannen, eindigt met evalueren)

Slide 5 - Slide

Voordelen methodisch werken
  • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
  • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
  • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
  • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Het Zorgproces
6 stappen  die het zorgproces vormen.

Slide 11 - Slide

Stap 1 gegevens verzamelen
Anamnese
observeren

Slide 12 - Slide

Stap 2 Vaststellen van wensen, behoefte en problemen

Duidelijk krijgen wat een zorvrager wil en nodig heeft

Slide 13 - Slide

Stap 3 Doelen vaststellen
Concreet:
Wat wil de zorgvrager en welke mogelijkheden heeft hij?
Welke financiële mogelijkheden en welke indicaties zijn er?
Wat is de expertise van de zorgprofessional?

Slide 14 - Slide

Stap 4: vaststellen en plannen van activiteiten
aan de hand van de doelen bepaal je de activiteiten samen met de zorgvrager.

Slide 15 - Slide

Stap 5 Uitvoeren van de ondersteuning
ondersteuning bieden volgens zorgplan
rapporteren van de observaties, signalen en handelingen.
de voortgang wordt ook benoemd.

Slide 16 - Slide

Stap 6 evalueren en bijstellen
evaluatie momenten

Slide 17 - Slide

Aan de slag
Maken E-learnings 
Methodisch werken en kwaliteitsverbetering in de zorg

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video