Zinsdelen

Zinsontleding
1 / 24
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Zinsontleding

Slide 1 - Slide

Noteer de werkwijze om zinnen te ontleden.

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Video

WWG/NWG?
Bepaal of onderstaande zinnen WWG/NWG zijn.

Slide 4 - Slide

Niemand werd uitgesloten.
A
WWG
B
NWG

Slide 5 - Quiz

Mijn vriend wil leraar worden.
A
WWG
B
NWG

Slide 6 - Quiz

Tomas is timmerman.
A
WWG
B
NWG

Slide 7 - Quiz

Jan heeft naar buiten gekeken.
A
WWG
B
NWG

Slide 8 - Quiz

Emma is aan het tekenen.
A
WWG
B
NWG

Slide 9 - Quiz

De leerkracht schijnt met de zaklamp.
A
WWG
B
NWG

Slide 10 - Quiz

Hij blijkt al lang dood te zijn.
A
WWG
B
NWG

Slide 11 - Quiz

Het is warm.
A
WWG
B
NWG

Slide 12 - Quiz

Het werd een groot succes.
A
WWG
B
NWG

Slide 13 - Quiz

Benoem onderstaande zinsdelen
benoem de zinsdelen die tussen haakjes staan.

Slide 14 - Slide

De leraar (gaf) me al lachend een onvoldoende.
A
onderwerp
B
persoonsvorm

Slide 15 - Quiz

Wij (hebben) gisteren een computer (gekocht).
A
onderwerp
B
persoonsvorm
C
WWG
D
NWG

Slide 16 - Quiz

Je (bent een schat).
A
onderwerp
B
persoonsvorm
C
WWG
D
NWG

Slide 17 - Quiz

Hij is (een deugniet).
A
onderwerp
B
persoonsvorm
C
WWG
D
NWD

Slide 18 - Quiz

Benoem de delen van het WWG.
- pv                                                                                     - pv + te inf. 
- pv + adpv                                                                      - pv + aan het + inf.
- pv + VD                                                                          - pv + wdn. vn.
- pv + inf. 

Slide 19 - Slide

Zij hield haar pen vast.

A
pv
B
pv + inf.
C
pv + adpv
D
pv + wdn. vn.

Slide 20 - Quiz

Ik schaamde me.
A
pv
B
pv + inf.
C
pv + adpv
D
pv + wdn. vn.

Slide 21 - Quiz

Gisteren was ik aan het wandelen aan het water.
A
pv
B
pv + inf.
C
pv + aan het + inf.
D
pv + te inf.

Slide 22 - Quiz

Hij loopt graag snel.
A
pv
B
pv + inf.
C
pv + VD
D
pv + wdn. vn.

Slide 23 - Quiz

Wij gaan morgen sporten.
A
pv
B
pv + inf.
C
pv + VD
D
pv + adpv

Slide 24 - Quiz