les 12: Goden, helden en doden

Goden, helden en doden
historische vraag: Hoe was de Keltische samenleving georganiseerd op sociaal, economisch en politiek vlak?
1) Hoe drukten de Kelten zich uit?
2) Hoe dachten de Kelten over de goden en het leven na de dood?
3) Hoe uitten de Kelten zich in de kunst?
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Goden, helden en doden
historische vraag: Hoe was de Keltische samenleving georganiseerd op sociaal, economisch en politiek vlak?
1) Hoe drukten de Kelten zich uit?
2) Hoe dachten de Kelten over de goden en het leven na de dood?
3) Hoe uitten de Kelten zich in de kunst?

Slide 1 - Slide

Waarom gaven de Kelten hun mythologische verhalen alleen maar mondeling door?

Slide 2 - Open question

Hoe drukten de Kelten zich uit?
Een van de beroemdste Keltische verhalen gaat over een liedjeszanger die op zoek is naar 'de Zalm der Kennis'
de Zalm der Kennis

Slide 3 - Slide

'de Zalm der Kennis' is een:
A
historisch verhaal
B
mythologisch verhaal

Slide 4 - Quiz

De wijsheid van de zalm

Slide 5 - Slide

Waarom gaven de Kelten hun mythologische verhalen alleen maar mondeling door?

Slide 6 - Open question

Liever geen schrift

Slide 7 - Slide

vraag d: Waarom zouden de Kelten uit Gallië wel gebruik gemaakt hebben van het Grieks alfabet en niet van het Latijns?

Slide 8 - Open question

De Gallische oorlog/ De Bello Gallico
- Julius Caesar
- een verslag van de verovering van Gallië
- de eerste die over onze gewesten schreef
- ca 50 v.C. = einde prehistorie van onze gebieden

Slide 9 - Slide

Hoe drukten de Kelten zich uit?


- mythologische verhalen werden mondeling doorgegeven
- geleerde zaken mochten niet met de massa gedeeld worden
- Julius Caesar maakte einde aan prehistorie in onze gewesten

Slide 10 - Slide

Hoe dachten de Kelten over de goden en het leven na de dood?
Maak op pagina 174-175 oefening a tot d

Slide 11 - Slide

Waarop was de Keltische tijdrekening gebaseerd?
A
de maan
B
de seizoenen
C
de natuurelementen
D
de zon

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Ga na hoe de Kelten over de goden dachten.
maak oefening 3a- d

Slide 14 - Slide

De Kelten aanbaden:
A
één god
B
meerdere goden

Slide 15 - Quiz

Het geloof in meerdere goden noemt men:

Slide 16 - Open question

Keltische offers waren vaak votiefbeeldjes. Leg uit.

Slide 17 - Open question

Verklaar waarom bij sommige foto's waarschijnlijk staat.

Slide 18 - Open question

Ga na hoe de Kelten het leven na de dood zagen.
Maak oefeningen 4a + 4b 

Slide 19 - Slide

Welke (natuurlijke) plaatsen gaven toegang tot de Andere Wereld?

Slide 20 - Open question

Welke zin in het tekstfragment 'Het land van de jeugd', bewijst dat de overledene in de Andere Wereld eeuwig jong blijft?

Slide 21 - Open question

Achterhaal hoe de Kelten hun doden begroeven.
Maak oefeningen 5a + 5b op pagina 176 - 177

Slide 22 - Slide

Waarom denken de archeologen dat de graven van Vix en Hochdorf voor de elite bedoeld waren?

Slide 23 - Open question

Vix en Hochdorf liggen in vogelvlucht meer dan 1200 km van Zuid-Italië. Wat kun je daaruit besluiten over de handel van de Kelten?

Slide 24 - Open question

Onderzoek waarom de Kelten aan koppensnellerij deden.
Maak oefening 6a op pagina 178

Slide 25 - Slide

Waarom onthoofdden de Kelten hun vijanden volgens Diodorus Siculus?

Slide 26 - Open question

Hoe dachten de Kelten over de goden en het leven na de dood?

- natuurgodsdienst
- de Kelten geloofden in leven na de dood
- rijke, machtige Kelten werden begraven in grafheuvels

Slide 27 - Slide

Hoe uitten de Kelten zich in de kunst?

Slide 28 - Slide

inspiratiebronnen van de Keltische kunst

Slide 29 - Slide

Hoe uitten de Kelten zich in de kunst?
- haalden inspiratie bij mediterrane volkeren: de Etrusken en de Grieken
- maakten er een gestileerde en rijkelijk versierde voorwerpen van

Slide 30 - Slide

synthese
- Hoe drukten de Kelten zich uit? Mondeling > schriftelijk
- Hoe dachten de Kelten over de goden en het leven na de dood? -> natuurgodsdienst + hiernamaals
- Hoe uitten de Kelten zich in de kunst? -> inspiratie bij mediterrane volkeren

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Link