OVB SOCIALE OMGEVING PERIODE 3

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Schrijf 4 punten op: wat levert een sterk sociaal netwerk op?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

wat als iemand weinig tot geen familie meer in de omgeving heeft, hoe ga je het sociale netwerk dan versterken?

Slide 5 - Open question

waarom is het belangrijk om de familie van de cliënt te betrekken bij het vergroten van het sociale netwerk? Geef twee redenen.

Slide 6 - Open question

Wat zouden redenen kunnen zijn dat het niet lukt om je sociale netwerk uit te breiden?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Video

Slide 9 - Slide

Een ecogram laat in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het informele, sociale netwerk van de cliënt zien. Het ecogram houdt daarbij rekening met de verschillende leefgebieden.

Slide 10 - Slide

Heb jij iemand in je omgeving met een verstandelijke beperking?
JA
NEE

Slide 11 - Poll

Slide 12 - Video

Verschillende rollen
  • Voor familie is het een gedwongen samenwerking. Zij hebben er niet voor gekozen dat hun kind, zus of broer met een beperking ondersteuning nodig heeft. Ze moeten de zorg ‘gedwongen’ delen met anderen. Dat betekent ook dat ze moeten loslaten.

  • Voor de zorgvrager is het ook een gedwongen verhouding, waarin een loyaliteitsconflict kan ontstaan, zeker als begeleiders en familie niet adequaat samenwerken.

  • Als professional is het een gekozen verhouding: je werkt in de gehandicaptenzorg omdat je daarvoor kiest, waarschijnlijk vanuit een gevoel van betrokkenheid. Goede samenwerking vindt plaats vanuit een gezamenlijk doel: het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Slide 13 - Slide

Ecogram
Welke gegevens worden in een ecogram opgenomen?
Een ecogram laat het sociale netwerk van de cliënt zien. Deze gegevens verbind je met de cirkel in het midden van de ecogram: de cliënt. Bij zo'n verbinding laat een ecogram het soort relatie met de cliënt zien. Over het soort relatie vul je 4 vragen met letters in. 

Deze 4 letters staan voor:

(p)raktische steun
(g)ezelschap
(a)dvies en uitwisseling van informatie
(e)motionele steun

Slide 14 - Slide

Maak een ecogram
Van je eigen sociale omgeving
Gebruik de 4 letters P G A E 
(p)raktische steun
(g)ezelschap
(a)dvies en uitwisseling van informatie
(e)motionele steun

Slide 15 - Slide

Lezen deze week :
Hoofdstuk 24 Boek begeleiden

Slide 16 - Slide