Paragraaf 3.4 Achterstandswijken verbeteren

3.4 Achterstandswijken verbeteren
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

3.4 Achterstandswijken verbeteren

Slide 1 - Slide

Leerdoelen deze les
 • Verschil renovatie en sanering
 • Hoe kan een gemeente een woonwijk verbeteren?
 • Hoe kan de leefbaarheid van een wijk verbeterd worden?
 • Welke leeftijdsgroep heeft extra hulp nodig tegen armoede?

Slide 2 - Slide

Gemeenten hebben veel invloed op de inrichting van een wijk 

Slide 3 - Slide

Gemeente --> bestemmingsplan : een plan v/d gemeente over het gebruik van de ruimte

Slide 4 - Slide

In het bestemmingplan staat


Welke  terreinen gebruikt mogen worden voor wonen, sporten, recreatie, werken etc

Slide 5 - Slide

Hoe pakken gemeenten armoede aan?
Alle plannen van de gemeente -> bestemmingsplan

Wijkverbetering door:
 • Renovatie
 • Sanering
Slide 6 - Slide

Renovatie:  Opknappen van verouderde woningen
Sanering: Het verwijderen van woningen (stadvernieuwing)

Slide 7 - Slide

Saneren

Slide 8 - Slide

Hoe kun je een wijk ook aanpakken?
 • Armoedebeleid voeren: Het verminderen van de armoede bij de inwoners

Door: Activiteiten mét mensen organiseren

Samen problemen oplossen

Slide 9 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Overal in Nederland wordt gewerkt aan de leefbaarheid van achterstandswijken. Deze wijken heten ook wel aandachtswijken. 

Slide 10 - Slide

Stedelijke vernieuwing
Het verbeteren doen ze door het verhogen 
van de leefbaarheid door verbetering van de woningen en de woonomgeving, maar ook door het organiseren van activiteiten,  dit heet stedelijke vernieuwing.

Slide 11 - Slide

Voorbeeld aandachtswijk aanpakken
De wijk Doornakkers in Eindhoven

Slide 12 - Slide

Aanpak
 • 2007: renovatie & sanering
 • Op oudsportcomplex nieuwe koopwoningen
 • verkeersveilige maatregelen
 • (kinder)voorzieningen
 • Meer en rijkere mensen nu

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Herhaling 

Paragraaf 
3.4
Achterstandswijken verbeteren

Slide 15 - Slide

Wat is het verschil tussen saneren en renoveren?

Slide 16 - Open question

Welke vorm stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 17 - Quiz

Het opknappen van verouderde huizen noemen we saneren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

Als je woningen aanpast aan de wensen van deze tijd heet dat...
A
sanering
B
ontwikkeling
C
renovatie
D
stadsvernieuwing

Slide 19 - Quiz

woningen slopen en nieuwbouwen heet...
A
sanering
B
ontwikkeling
C
renovatie
D
stadsvernieuwing

Slide 20 - Quiz

Wat is armoedebeleid?


A
Provinciaal beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
B
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
C
Overheidsbeleid voor de vermindering van armoede bij de inwoners.
D
Gemeentelijk beleid voor de vermindering van welvaart bij de inwoners.

Slide 21 - Quiz


Gemeenten proberen door middel van het armoedebeleid de leefbaarheid te verbeteren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Wat is een aandachtswijk?


A
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
B
Woonwijk met goede leefbaarheid en weinig sociale problemen, zoals structurele werkloosheid. Heet ook achterstandswijk.
C
Woonwijk met slechte leefbaarheid en sociale problemen, zoals weinig werkloosheid.
D
Een achterstandswijk.

Slide 23 - Quiz