1V 14-06-2021

Bonjour classe 1v!
Le 21 juin 2021
1 / 12
next
Slide 1: Slide
fransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 12 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Bonjour classe 1v!
Le 21 juin 2021

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Table des matières
 • Leerdoelen
 • Overhoren
 • Bron H
 • Nakijken
 • Afsluiting

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les heb ik kennis gemaakt met het werkwoord ''Aller'' en weet ik hoe ik deze moet vervoegen.

 • Aan het einde van de les heb ik kennis gemaakt met de ''future proche'' én weet ik hoe ik deze toe moet passen.

Slide 4 - Slide

Overhoren!
Vocabulaire: A,B,E,F,G
Grammaire: C

Slide 5 - Slide

Bron H: Het werkwoord aller
Frans
Nederlands
je vais
ik ga
tu vas
jij gaat
il/elle va
hij/zij gaat
on va
wij gaan
nous allons
wij gaan
vous allez
u gaat/jullie gaan
ils/elles vont
zij gaan

Slide 6 - Slide

Bron H : oefening aller
1. Je ....... à Paris
 • vais
2. Kelly tu .... au Louvre?
 • vas
3. Vous ...... à la maison?
 • allez
4. Nous .... aux Champs-Élysées?
 • allons
5. Anna et Nina ..... à la piscine
 • vont

Slide 7 - Slide

Bron H: Le future proche
Als je iets wilt vertellen wat in de toekomst nog moet gebeuren gebruik je de toekomende tijd.

In het Frans is dit ''Le future proche''

Hiervoor gebruik je een vorm van het werkwoord Aller + een heel werkwoord

Let op de woordvolgorde!:
Onderwerp+vorm van aller+hele werkwoord+rest van de zin

VB: Ik ga in Parijs winkelen
       Je vais faire du shopping à Paris

Slide 8 - Slide

Bron H : oefening toekomende tijd
1. Ik ga zwemmen in Spanje.
 • Je vais nager en Espagne.
2. wij gaan de Champs-Élysées bezoeken.
 • On va visiter les Champs-Élysées.
3. zij gaan een jeans kopen.
 • Ils/elles vont acheter un jean.
4. Wij gaan de wedstrijd winnen.
 • Nous allons gagner le match.  

Slide 9 - Slide

Exercices!
Bron H :
Exercices 31 t/m 33

Slide 10 - Slide

 • Aan het einde van de les heb ik kennis gemaakt met het werkwoord ''Aller'' en weet ik hoe ik deze moet vervoegen.

 • Aan het einde van de les heb ik kennis gemaakt met de ''future proche'' én weet ik hoe ik deze toe moet passen.
Afsluiting
Huiswerk!
Afmaken bron H
Leren: Alles!
Kijk in magister!

Slide 11 - Slide

Nakijken 
exercices: 31 t/m 33

Slide 12 - Slide