Opvoeding en Ontwikkeling 3.1 Taalontwikkeling jonge kind

Opvoeding en Ontwikkeling 
periode 3 les 1 


Programma 
- raamwerk periode 3
- terugkijken periode 2 
-   Paragraaf 6.2: Taalontwikkeling van het jonge kind 
- Theorie
- Filmpjes
- Opdrachten 

1 / 16
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Opvoeding en Ontwikkeling 
periode 3 les 1 


Programma 
- raamwerk periode 3
- terugkijken periode 2 
-   Paragraaf 6.2: Taalontwikkeling van het jonge kind 
- Theorie
- Filmpjes
- Opdrachten 

Slide 1 - Slide

Raamwerk periode 3 
 Week 1 -§ 6.2   Taalontwikkeling van het jongere kind (0-5 jaar) 
Week 2 - § 6.3  Taalontwikkeling van het oudere kind (6-21 jaar) 
Week 3 - § 9.3  Preventief handelen 
Week 4 - § 9.4  Pesten 

Week 5 - § 9.4  Pesten
Week 6 - §5.3  Tekentaal 

Week 7 -  §9.5  Kindermisbruik 

Slide 2 - Slide

Terugkijken p 2 
Eindopdrachten 

Slide 3 - Slide

6.2: Taalontwikkeling bij het jonge kind: Doelen  
 • De student weet hoe de taalontwikkeling van het kind van 0 – 5 jaar verloopt.
 • De student kent de begrippen van de taalontwikkeling en gebruikt deze bij het beschrijven van de taalontwikkeling:(intonatie, begripsvorming, receptieve/productieve woordenschat/ ontluikende/ beginnende/gevorderde geletterdheid etc.
 • De student geeft voorbeelden bij de verschillende fases van de taalontwikkeling van het jonge kind
 • De student weet hoe hij de taalontwikkeling kan stimuleren.


Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij de taalontwikkeling van het kind van 0 - 5 jaar?

Slide 5 - Open question

Begrippen :  in tweetallen 

 1. Taal en denken
 2. intonatie - begripsvorming 
 3. receptieve woordenschat - productieve woordenschat
 4. 1 woord zin - 2 woordzin - 3 woordzin
 5. rijke taal / taalmodel 
 6. woordenschatexplosie - basiswoordenschat
 7. ontluikende geletterdheid - beginnende geletterdheid
 8. meta linguïstisch bewustzijn  

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Slide 9 - Video

taalontwikkeling 
0 - 1 jaar  : 
1-2,5 jaar : 
2,5 - 5 jaar : 

Slide 10 - Slide

Wat kan de opvoeder bijdragen bij taalontwikkeling ?
Do en don't?

Slide 11 - Open question

Rijke taal: 
Maak opdracht 7 +8  uit je werkboek op blz 100/101

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Opdracht : Het kiezen van boeken bij een bepaalde leeftijdsfase ( 0-6 jaar ) ( zie bijlage ) 

Fase 1: Basis

Fase 2: Baby ontdekt boekjes
Fase 3: Alles heeft een naam
Fase 4: Piepkleine verhaaltjes
Fase 5: Net als thuis
Fase 6: Verhaaltjes over jou en mij
Fase 7: Op verkenning
Fase 8: Voorleesverhalen
Slide 14 - Slide

Eindopdracht 
- mag in tweetallen
- verdiep je in de verschillende fasen : geef met max 5                     steekwoorden de kern van elke fase  aan.
-zoek bij elke fase 2 a 3 voorbeelden ( kijk ook op je stageschool )
Indien mogelijk: lees een boekje voor en geef je bevindingen weer

Slide 15 - Slide

giojerg?
Ja
Nee

Slide 16 - Poll