Thema 6 BS 4 Natuurbeheer 2V

BS 4 Natuurbeheer
Oostvaarders Plassen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

BS 4 Natuurbeheer
Oostvaarders Plassen

Slide 1 - Slide

Doel BS 4
  • Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
  • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 2 - Slide

Waarom is het milieu zo belangrijk?
Omdat we dingen uit het milieu halen als grondstoffen, voedsel, energiebron enz. 
Kortom: zonder het milieu kunnen wij niet leven.

Slide 3 - Slide

Noem iets wat levenloos is wat we gebruiken uit het milieu

Slide 4 - Open question

Noem iets wat dood is wat we gebruiken uit het milieu

Slide 5 - Open question

Landschap in Nederland
Nederland heeft een cultuurlandschap: inrichting is bepaald en vormgegeven door mensen.

2/3 is landbouwgrond (50% grasland)
1/6 is bos, deels voor bosbouw (productiebos).

Slide 6 - Slide

Invloed van mensen
Wereldwijd heeft de mens een ernome invloed op de aarde.
De mens heeft grond en water nodig voor voedselproductie (landbouw, veeteelt, visserij), wonen, transport en grondstoffen.
Deze invloed is zowel op lans als in water (ook de oceanen!).

Slide 7 - Slide

Impact op biodiversiteit
Mensen veranderen de aarde en daardoor verdwijnen ecosystemen, worden leefgebieden kleiner en veranderen leefomgevingen.
De biodiversiteit wordt daardoor kleiner.
Biodiversiteit: het totaal aan verschillende soorten in een gebied (planten, dieren, bacteriën, schimmels).

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Noem een dier dat met uitsterven bedreigd wordt

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Natuurbeheer
15% van het grondoppervlak van Nederland valt onder natuur (grotendeels bos).
Hier wordt de natuur actief beschermd door het verbinden van de gebieden, herintroductie van soorten, opruimen van verontreiniging, afschot van dieren.

Slide 12 - Slide

Goed nieuws show
Herintroductie otters

Slide 13 - Slide

Goed nieuws show
Herintroductie ooievaars

Slide 14 - Slide

Goed nieuws show
Herintroductie bevers

Slide 15 - Slide

Wat kun je zelf doen?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Is de reden om water te besparen in Nederland hetzelfde als in Zuid Afrika?

Slide 19 - Open question

Op welke manier zou jij water kunnen besparen?

Slide 20 - Open question

Doel BS 4
  • Je kunt verklaren dat veel natuur in Nederland is ontstaan door ingrijpen van de mens
  • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 21 - Slide

Begrippen BS 4
cultuurlandschap
landbouw
bosbouw
bedreigd
uitsterven
biodiversiteit
herintroductie
natuurbeheer

Slide 22 - Slide

Huiswerk
Opdracht 1 t/m 9 van BS 4


Slide 23 - Slide