Oppervlakte toets

H3 Oppervlakte
Let op!
Schrijf je berekening ook op!
Ben je klaar?
A
Ja
B
Nee
1 / 16
next
Slide 1: Quiz
WiskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3 Oppervlakte
Let op!
Schrijf je berekening ook op!
Ben je klaar?
A
Ja
B
Nee

Slide 1 - Quiz

De oppervlakte van een rechthoek bereken je met de formule
A
zijde x zijde
B
0,5 x lengte x zijde
C
lengte x breedte
D
zijde x bijbehorende breedte

Slide 2 - Quiz

De oppervlakte van een ruit bereken je met de formule
A
zijde x zijde
B
0,5 x zijde x hoogte
C
0,5 x diagonaal 1 x diagonaal 2
D
zijde x bijbehorende breedte

Slide 3 - Quiz

De oppervlakte van een vlieger bereken je met de formule
A
0,5 x diagonaal 1 x diagonaal 2
B
0,5 x zijde x hoogte
C
diagnaal 1 x diagonaal 2
D
zijde x bijbehorende breedte

Slide 4 - Quiz

De oppervlakte van een driehoek bereken je met de formule
A
0,5 x diagonaal 1 x diagonaal 2
B
0,5 x zijde x bijbehorende hoogte
C
diagnaal 1 x diagonaal 2
D
zijde x bijbehorende breedte

Slide 5 - Quiz

De oppervlakte van een parallellogram bereken je met de formule
A
lengte x breedte
B
0,5 x zijde x bijbehorende hoogte
C
diagnaal 1 x diagonaal 2
D
zijde x bijbehorende hoogte

Slide 6 - Quiz

De oppervlakte van een cirkel bereken je met de formule
A
diameterπ
B
straalstraalπ
C
straalπ
D
diameterdiameterπ

Slide 7 - Quiz

De omtrek van een cirkel bereken je met de formule
A
diameterπ
B
straalstraalπ
C
straalπ
D
diameterdiameterπ

Slide 8 - Quiz

De oppervlakte van driehoek A is .... cm²

Slide 9 - Open question

De oppervlakte van driehoek A is .... cm²

Slide 10 - Open question

De oppervlakte van de driehoek is .... cm²

Slide 11 - Open question

De oppervlakte van het figuur is .... cm²

Slide 12 - Open question

De oppervlakte van het figuur is .... cm²

Slide 13 - Open question

Bereken de oppervlakte van
4-hoek ABCD
Gebruik inlijsten.

Slide 14 - Open question

Het verkeersbord moet rood geverfd
worden. Het witte deel blijft wit.
Bereken hoeveel cm² rood wordt.
(rond je antwoord af op 1 decimaal)

Slide 15 - Open question

Wat is de omtrek van dit verkeersbord?
(rond je antwoord af op 1 decimaal)

Slide 16 - Open question