Klinische les vasculaire dementie Gaby & Melissa

opfris workshop vasculaire dementie 
ZGT Almelo 


Gaby & Melissa 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnHBOStudiejaar 3,4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

opfris workshop vasculaire dementie 
ZGT Almelo 


Gaby & Melissa 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Noem je meest bijzondere ervaring met vasculaire dementie:

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Planning

- Doel van de workshop
- Actuele film met theorie en praktische tips
- Symptomen vasculaire dementie 
- Vier dementie stadia 
- Casus uitwerken 
- Evalueren Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Doel
Aan het einde van deze les:
Praktische nieuwe tips opdoen
Kunnen jullie de symptomen van vasculaire dementie benoemen. 
Kennen jullie de vier dementie stadia en hoe je die het beste kunt toepassen
Kunnen jullie aan de hand van de besproken theorie een casus uitwerken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

Geheugenstoornissen
- Nieuwe informatie niet meer opnemen.
- Opgeslagen informatie moeilijk ophalen

Cognitieve stoornissen
- Afasie/ Taalstoornis
- Apraxie/ Verminderd vermogen van het uitvoeren van motorische handelingen
- Agnosie/ onvermogen om objecten te herkennen

persevereren
Confabuleren
Verzamelzucht
achterdocht
Decorumverlies
Herhalen
vertellen van verzinsels
Allerlei voorwerpen verzamelen
Gevoel dat iemand niet te vertrouwen is
Er wordt gedrag vertoont dat niet aan de sociale omgeving van dat moment is aangepast

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Preventie

Niet te voorkomen.
Maar.. 
Wat goed is voor het hart, is goed voor het hoofd

Gezonde en actieve levenswijze:

Geheugentraining:
- Helpt wat iemand weet langer vast te houden, maar heeft geen invloed op het activeren van het geheugen. 


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Vasculaire dementie

- 15%

- Stoornissen in de doorbloeding van de hersenen, veroorzaakt door ziekten aan hart en bloedvaten.

- Geen goede doorbloeding van de hersencellen en te weinig zuurstof.

- Gevolg: verbindingen tussen de hersencellen raken beschadigd

(1.13)


Sprake van vasculaire dementie bij zorgvragers die chronische diabetes, hoge bloeddruk of een CVA hebben gehad. 

- Cognitieve stoornissen ontstaan eerder dan geheugenstoornissen.
- Bewust van geestelijke achteruitgang -> emotioneel en gedeprimeerd.
- Grillig verloop
- Geestelijke en lichamelijke achteruitgang ->
lopen, spreken, slikken, plassen.
- kans op nieuw CVA


- Diagnostiek en behandeling groep 2 & B

Slide 9 - Slide

Gestoorde doorbloeding van de hersenen.

Beschadiging van de witte stof.


Uitval van functies
Vaste patronen in de achteruitgang van cognitieve functies.
Stadia van dementie. 

1. - Beginnende dementie
2. - Matige ernstige dementie
3. - Ernstige dementie
4. - Ernstige dementie

Pak je telefoon: 
Ga naar: lessonup.app 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3
Stadium 4
Spullen kwijtraken
Een 'fout' maken tijdens een bezigheid verbergen door er een grapje van te maken
Moeite met orienteren 
Minder goed met woorden uitdrukken
''Sorry ik ben de afspraak vergeten''
''Ik zit al 20 minuten in de auto en ik weet niet meer waar ik naartoe zou gaan''
Tijd 23.30uur
''ik ga even booschappen doen''
''Ik kan niet meer vertellen hoe ik me voel''

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

OpdrachtIn groepjes van 3 gaan jullie de casus doornemen en de vragen uitwerken.
Schrijf de belangrijke punten op je blad (tekening, woordweb, schema, ... ). 

Aan de hand van het blad legt elk groepje de diagnostiek en behandeling uit. Als jullie goed gewerkt hebben zullen er mooie resultaten uit komen! 
timer
7:00

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Evalueren
Lesdoelen behaald
Vragen?

Bedankt voor jullie medewerking! 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions