HTML - Lijsten & Structuren

Wat weet je al over HTML?
1 / 13
next
Slide 1: Mind map
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Wat weet je al over HTML?

Slide 1 - Mind map

Hoe staan we erin vandaag?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

Leerdoel
Aan het einde van de les kan je lijsten gebruiken om een navigatie te bouwen

Slide 3 - Slide

HTML

Lijsten & Structuren

Slide 4 - Slide

Inhoud
-Lijsten:
               Type
               Attributen
-Form:
               Inputs
               Buttons

Slide 5 - Slide

Lijsten
-Ordered list
-Unordered list
-Definition list

Slide 6 - Slide

Ordered list
<ol>
       <li type=""> item1 </li>
       <li type=""> item2 </li>
</ol>
Andere mogelijke waarden voor de attribuut "type" zijn: 1, i, I, a, A

Slide 7 - Slide

Unordered list
<ul>
 <li>item1</li>
 <li>item2</li>
</ul>

Slide 8 - Slide

Definition list
<dl>
      <dt>term</dt>
      <dd>description</dd>
</dl>

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Opdracht
Maak een Navigatie bar
Gebruik de juiste structuur

Slide 11 - Slide

Opdracht 

Slide 12 - Slide

Opdracht: menu
Maak een menu met minstens 3 koppelingen(intern,extern,relatief,absoluut .etc)

Slide 13 - Slide