3.3 Hoe is het geregeld?

3.3 Hoe is het geregeld?
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.3 Hoe is het geregeld?

Slide 1 - Slide

Doelen
  • Je kan uitleggen wat een cao is en voor wie een cao geld
  • Je weet hoe je nettoloon kan berekenen
  • Je kan uitleggen hoe de wet minimumloon is geregeld
  • Je weet welke wetten werknemers kunnen beschermen

Slide 2 - Slide

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Slide 3 - Open question

Wat houd proeftijd in wanneer je met een nieuwe baan begint?

Slide 4 - Open question

CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst
Is vastgelegd per bedrijfstak (bv. horeca, de bouw,  de zorg)

afspraken tussen alle werkgevers en werknemers

Bijv. over werkuren, loon en vakantiedagen

Slide 5 - Slide

Brutoloon
Brutoloon is je uurloon X het aantal gewerkte uren

bijv. je verdient 13,78 per uur
je hebt 64 uren gewerkt
dan is je brutoloon: 13,78 x 64 = 881,92

Slide 6 - Slide

Nettoloon
Je nettoloon is wat je daadwerkelijk op je bankrekening krijgt

Oftewel je Brutoloon - belastingen en premies


Slide 7 - Slide

bijv.: je brutoloon is 881,92. Maar er gaan nog 51,64 aan sociale premies af en nog 135,86 aan loonbelasting
Wat wordt dan je nettoloon?

Slide 8 - Open question

Antwoord
Belastingen en sociale premies: 51,64 + 135,86 = 187,50

Nettoloon: 881,92 (bruto) - 187,50 (belastingen en premies) = 694,42 (netto)

Slide 9 - Slide

Minimumloon
Is het brutoloon dat iemand van 21 jaar of ouder minimaal moet verdienen (nu: € 1.684,80)

Tussen de 15 en 21 jaar geld het minimumjeugdloon

Hoe jonger hoe lager het minimumjeugdloon

Slide 10 - Slide

Wat zou de Arbeidstijdenwet inhouden?

Slide 11 - Open question

Wat zou de Arbowet inhouden?

Slide 12 - Open question

Arbeidstijdenwet
Daarin staan de regels voor werk- en rusttijden

Slide 13 - Slide

Arbowet
Gaat om arbeidsomstandigheden

Oftewel: regels voor veilige en gezonde werkplekken en situaties

Slide 14 - Slide

Zelf aan de slag
Afmaken: Opdrachten 17 t/m 26 (blz. 72 t/m 75)

Klaar? --> Maken opdrachten 28 t/m 34 + 36 t/m 37 + 39 t/m 41

Slide 15 - Slide