Klimaat en milieu

Duurzaamheid
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Mededelingen 
 • Internationale week (15 - 19 november)
 • Enquête :) 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

 • 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken, opgericht door Verenigde Naties 
 • Opvolger van de Millenniumdoelen
 • Aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema's
SGD's


Sustainable Development Goals

Slide 5 - Slide

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de behoeften in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. 
Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid.


Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Denk ook aan de uitlaatgassen die onze auto's produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. 
Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, 
hier en in het buitenland!
Hebben de doelen betrekking op mij?

Slide 6 - Slide

Duurzaamheid
Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. 

Slide 7 - Slide

Leerdoel m.b.t. duurzaamheid

Slide 8 - Mind map

We hebben het over:
Jijzelf, jouw plek in het vak, jouw plek de samenleving én in de wereld

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Ecologische voetafdruk
De oppervlakte aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, stad of land.
Wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden. Maar ook papiergebruik (denk aan bomenkap) en energieverbruik (CO2 uitstoot) kosten veel ruimte.


Slide 11 - Slide

Jouw ecologische voetafdruk
Let op: dit wordt een onderdeel van je portfoliostuk
Teken jouw eigen ecologische voetafdruk in de GROTE voet.

Denk hierbij aan wat je eet, vat voor afval je produceert op een dag, waar je woont, je vervoersmiddel, spullen die je koopt, elektronica die je gebruikt, je vakantie, ect.  

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Jouw ecologische voetafdruk
Let op: dit wordt een onderdeel van je portfoliostuk
Laat nu zien wat jij kan doen om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze aanpassingen teken je in de KLEINE voetafdruk.


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Portfoliostuk 3
 • Voorkant (naam, klas, SLB'er, hoofdthema, SDG) 
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding: wat komt de lezer tegen in jou verslag en wat waren je leerdoelen 
 • De gemaakte opdrachten
 • Persoonlijke reflectie: hoe ben je te werk gegaan, wat heb je geleerd, hoe ga je het geleerde toepassen, aan welke competenties heb je gewerkt

Slide 16 - Slide

Ervaringsleren:
 • Film:  An ocean story (Videoland)
 • Download de app 'My Little Plastic Footprint' en houd een plastic dagboek bij 
 • ...

Slide 17 - Slide