pluriforme samenleving seneca

1 / 29
next
Slide 1: Video
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slide and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

This item has no instructions

je moet de volgende begrippen kunnen uitleggen
socialisatie

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

noem 5 socialisatoren

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

noem een voorbeeld van een formele en een informele sanctie

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

leg uit wat de begrippen Waarde en norm en traditie betekenen

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

wanneer hoor je bij de Niet westerse migratie achtergrond

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

wanneer hoor je bij de westerse migratie achtergrond

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

noem een voorbeeld van een tegencultuur

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

wat heeft deze foto te maken met beeldvorming

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Media draagt bij aan de "beeldvorming". Leg uit wat beeldvorming is.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

stereotypering
vooroordelen
discriminatie
racisme

Slide 14 - Drag question

This item has no instructions

vooroordeel
Wat delen mensen met elkaar.

Slide 15 - Drag question

This item has no instructions

Is het een vooroordeel of discriminatie?
Vooroordeel
Discriminatie
De uitsmijter van een club laat jongens met een kleurtje niet binnen.
Alle meisjes met een hoofddoek worden onderdrukt door hun vader en broers.
Een werkgever nodigt sollicitanten met een Arabische achternaam niet uit.
Vrouwen kunnen niet autorijden.

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Objectief
Subjectief
Feiten
Waarnemingen
Vaststellingen
individuele gevoelens
Vooroordelen
Meetbaar
Feitelijk
Gekleurd

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Een emotioneel geladen oordeel over een persoon of groep dat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
Vooroordeel over een groep mensen.
Het niet terrecht behandelen van (groepen) personen op grond van iets day niet ter zake doet. 
Mensen benadeeld worden op grond van hun huidskleur. 
Vooroordeel
Stereotypering
Discriminatie
Racisme

Slide 18 - Drag question

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

leg uit op welke manier er in het onderwijs sprake kan zijn van sociale ongelijkheid. Gebruik daarbij de begrippen: positietoewijzing en positie verwerving en niet westerse en westerse migratie achtergrond

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

hoe werkt het toelatingsbeleid in Nederland? welke documenten zijn er en voor wie zijn die bedoelt?

Slide 22 - Open question

This item has no instructions


geef een voorbeeld van de volgende begrippen integratie, segregatie en assimilatie

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

1

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Wat is de rol van de overheid in deze situatie?
Wat is de rol van de overheid in deze situatie?

Slide 25 - Open question

Ruimte voor discussie met de leerlingen en introductie van het onderwerp. 
1

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Waarom krijgen de asielzoekers geen vergunning om in Nederland te blijven?
Waarom krijgen de asielzoekers geen vergunning om in Nederland te blijven?

Slide 27 - Open question

Dit heeft te maken met het toelatingsbeleid in Nederland. De asielzoekers mogen maar een keer een asielaanvraag doen en dit doen zij automatisch in het land waar zij als eerst binnenkomen. Dit betekent dat ze 1,5 jaar moeten wachten voor zij in Nederland weer een aanvraag mogen doen. Op dit moment zijn de dus illegaal en mogen ze niet aan het werk. 

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions