B1-K1-W1- Lesweek 13- F20 - lessen op afstand (week van 20 april)

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 13-  18 mei- 22 mei 
6 lesuren, per week 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving: extern 


Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 13-  18 mei- 22 mei 
6 lesuren, per week 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma voor vandaag: 
 • Welkom, belangrijke mededeling 
 • Terugblik op vorige les 
 • Leerdoelen vandaag 

 • Introductie op het thema (film)
 • Definities huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Meldcode - en jij als proffesional 
 • Vormen van hulpverlening 
 • Zeven leefgebieden en krachtwerk 
 • Opdracht zeven leefgebieden 

 • Huiswerk 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Terugblik- kun je iets vertellen over de vorige les 'verslaving'- Spin het wiel! 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Is een verslaving een psychisch aandoening volgens DSM-V?
A
Ja
B
Nee

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat bedoelen we met het begrip 'tolerantie' als we het hebben over verslaving?
A
Je vindt het normaal om in je dagelijkse leven middelen te gebruiken en vind het gek dat mensen zich daarom druk maken.
B
Je vind het normaler om middelen te gebruiken naarmate je verslaafd raakt
C
Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen
D
Je bent soepeler in het nemen van het middel

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Het bio-psychosociale model zegt dat een verslaving ontstaat door:
A
een verandering van het menselijk beloningssysteem
B
erfelijke aanleg, omgeving (sociaal) en persoonlijke ontwikkeling
C
een verandering van het menselijk brein
D
door buitensporig gebruik van bepaalde middelen

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les kun je... 

 • De signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling benoemen.
 •  De definitie geven van huiselijk geweld en kindermishandeling
 •  Uitleggen wat de Wet meldcode is en de wet en regelgeving rondom huiselijk geweld
 •  De verschillende vormen van hulpverlening benoemen bij huiselijk geweld/kindermishandeling 
 • Hoe onderneem je volgens wet- en regelgeving en beleid/protocol van de organisatie actie op sociale problematiek (denk aan huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling)?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Cijfers van huiselijk geweld
- Per jaar zo'n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving.
- Tussen 18-70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. 
- Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. 

(Bron: Blijfgroep) 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Link

This item has no instructions

De definitie van huiselijk geweld: 
Huiselijk geweld:
'
Geweld in de huiselijke sfeer
wordt gepleegd door iemand in
 de huiselijke kring (vaak partner/ kinderen)’

Vormen van huiselijk geweld:
- Kindermishandeling
- Ouderenmishandeling
- Eergerelateerd geweld
- PartnergeweldVolwassenen- voorbeelden van signalen:
- Slachtoffer komt zelden buiten,  Angstig/vermijdt contact, Blauwe plekken, Partner voert altijd het woord
,‘smoesjes’ verzinnen voor sociale activiteiten
Onverklaarbare breuken, Lost problemen op voor partner en verdedigt partner

 Kind- voorbeelden van signalen:
-
Verwaarlozing in kleding, ongekamde haren etc. , Neemt nooit vriendjes mee naar huis - Angstig, Onverklaarbare verwondingen en botbreuken,  Laat afwijkend spel zien, Afwijkend (agressief) gedrag, Is wantrouwend in contact, 

Slide 11 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Wet meldcode Huiselijk geweld 
Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
Volgens de wet zijn verschillende organisaties uit verschillende sectoren verplicht om een meldcode voor HG en kindermishandeling op te stellen. Organisaties denk aan: huisartsen, jeugdhulp/kinderopvang, leerkrachten, hulpverleners.

Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleggen met een deskundige/ collega of raadplegen van Veilig thuis
Stap 3: Gesprek met betrokkenen
Stap 4: Het wegen van het HG of kindermishandeling en bij twijfel Veilig Thuis raadplegen
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Slide 12 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Jouw taak als proffesional - meldcode 
Meldcode hetzelfde als meldplicht? 
Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding.

In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het récht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven.

Bedenk dat des te korter een situatie van huiselijk geweld duurt, des te minder kans op trauma’s. Als je er snel bij bent, is lichte ondersteuning vaak al voldoende om een gezin weer op het goede spoor te brengen.

Slide 13 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Hulpsites/ organisaties 
T: 0900-8844- Landelijk politienummer 
T: 112- bij acute noodgevallen 
T: 0800-2000- veilig thuis (advies huiselijk geweld en kindermishandeling) 24/7 bereikbaar 
https://veiligthuis.nl/ 
Of https://www.chathulp.nu/chatten-over-huiselijk-geweld/
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie die nauw samenwerkt met de politie en andere opsporingsdiensten. Wanneer jij een anonieme melding doet over geweld, diefstal, loverboysof wapenbezit, wordt deze direct doorgestuurd naar de juiste instanties. Je kunt zeven dagen per week een melding doen op het telefoonnummer 0800-7000.

Het houdt niet op. Niet vanzelf. 

Slide 14 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Vormen van hulpverlening
 1. Wijkteam (signaleren en preventie)
 2. Telefonische intake (vrouwenopvang/ advies en meldpunt)
 3. Hulp bij mensen thuis
 4. Noodbed
 5. Crisisopvang
 6. Begeleid wonen/ Intensieve 24-uurs zorg 


Lees Thema 7 PBSD Vrouwenopvang (boek) voor de beschrijving van de verschillende vormen!!Slide 15 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Krachtwerk 
Methodiek die met name in de vrouwenopvang gebruikt wordt.
Doel : ‘cliënt weer in zijn/haar kracht zetten’ (onderzoeken en ontdekken wat zijn/haar krachten zijn en hoe deze te gebruiken).

Zes principes van krachtwerk:
1. Cliënten hebben het vermogen om te herstellen en hun leven weer op te pakken
2. Focus op individuele krachten en niet op tekortkomingen
3. De cliënt heeft de regie over de begeleiding
4. De (werk)relatie tussen de cliënten en hulpverleners komt op de eerste plaats
5. Werken in een natuurlijke omgeving
6. De samenleving is een oase van hulpbronnen

Slide 16 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

De zeven leefgebieden
Actieplan wordt op de zeven leefgebieden vorm gegeven

1. Zingeving
2. Wonen
3. Financiën
4. Sociale relaties
5. Lichamelijke gezondheid
6. Psychische gezondheid
7. Werk en activiteiten

Het actieplan wordt per 6-8 weken geëvalueerd in een actieplanbespreking

Slide 17 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Opdracht- oefening voor jezelf-  Casus ‘Cindy’  

Beluister het fragment waarin de casus wordt verteld. De namen van de cliënten/personen in de casus zijn fictief. Je zult waarschijnlijk vaker het fragment moeten luisteren om de opdracht helemaal goed te kunnen maken. 
Beantwoord dan de onderstaande vragen:
Beschrijf bij elk leefgebied een stukje uit de casus.

Bijvoorbeeld Leefgebied 1 ‘Zingeving’ – Bij Cindy is de zingeving…

Beluister het goede antwoord op de volgende dia!!JE HOEFT HET ANTWOORD NIER TE MAILEN NAAR MIJ! HET IS EEN EERDER OPGENOMEN GELUIDSFRAGEMENT CHECK VOOR JEZELF HOEVEEL JE GOED HEBT! 


Slide 18 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Luister naar de antwoorden van Casus 'Cindy' 
Klik op de luidspreker voor de antwoorden: 

Slide 19 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Aantal tips in het gesprek gaan met slachtoffer/kind: 
Kind: 
 • Loyaliteitsconflict- zeg geen negatieve dingen over de ouders
 • Bagataliseer niet en geef ruimte voor de gevoelens van het kind
 • Stem af op niveau en leeftijd van kind 
 • Laat merken dat je het kind geloofd en dat je doet wat je zegt
 • Respecteer de grenzen en 'nee' van een kind

  In het gezin:  Keur persoon niet af maar het gedrag, vertrouwen, bied keuzemogelijkheden, welzijn van kind staat altijd voorop 
  Volwassen slachtoffer: Heb geen oordeel, geef aan dat het meer gebeurt, wees transparant, verhelder het probleem. 

Slide 20 - Slide

Boek ggz agogisch.
Verdeel de groepjes zelf!

Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
Alle powerpoints plaats je op teams.

Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

Vraag altijd advies als het gaat om: 
 • Vermoedens van eergerelateerd geweld, vrouwenbesnijdenis,huwelijksdwang of ouderenmishandeling. 
  Dit vraagt aparte en specialistische aanpak 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Film/documentaire tips:
- Duitse film 'Die Fremde' (over eerwraak en de struggles van de familie). Erg goed neergezet! Downloaden of via bol.com aanschaffen. 

- https://www.2doc.nl/documentaires/series/3doc/2012/huiselijk-geweld.html  (code rood - Therapeut en politie aan het woord) 

- Vrouw slaat man; Mannenopvang: ECHT BELANGRIJK : KIJKEN DUS! 
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/september/vrouw-slaat-man.html

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting + huiswerk

Lees en maak: Boek Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Thema 7 'Vrouwenopvang' 
Thema 7.20 - maak alleen opdrachten: 1a,1d,4a,5,7,9 
Thema 7.21- maak alleen opdrachten 1a,1b,1c,3,4a 
Dit moet je af hebben voor de volgende week vrijdag! 

F20A: CODE BIJ THIEME MEULENHOFF YFTIYT4T - F20 B-> Check Myrthe 

Zorg dat je weet wat de stappen van de meldcode (zie dia), signalen,definitie en vormen van hulpverlening zijn voor je toets! 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Vanwege hemelvaart vervallen de lessen van donderdag en vrijdag! Ik wens jullie een goed lang weekend toe! 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions