7.2 Sociale zekerheid

3 MAVO
7.2 Sociale zekerheid
1 / 24
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

3 MAVO
7.2 Sociale zekerheid

Slide 1 - Slide

Herhaling lesdoelen 7.1

- Welke overheden zijn er?

- Wat doet de overheid voor de economie?

- Hoe beïnvloedt de overheid ons gedrag?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 7.2

- Welke is er sociale zekerheid?

- Welke soorten sociale uitkeringen zijn er?

- Wie betaalt de sociale zekerheid?

Slide 3 - Slide

Verzorgingsstaat

Slide 4 - Mind map

Sociale zekerheid

Dit is de zekerheid dat iedereen geld heeft om van te leven.

Dit wordt betaald door de overheid.


Hoe komt de overheid aan dit geld?

  •  belastingen
  •  sociale premies (sociale wetten)


Slide 5 - Slide

Sociaal minimum
  • In de sociale wetten staat hoe hoog een uitkering is;


  • Werklozen zonder ww uitkering > bijstand;


  • Sociaal minimum: bedrag waarvan je net kunt rondkomen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

Slide 8 - Link

Slide 9 - Slide

Welke sociale zekerheid ontvang je als je werkloos bent geworden?
A
AOW
B
WW
C
WIA
D
ZW

Slide 10 - Quiz

Sofie volgt op de universiteit een opleiding geschiedenis. Ze krijgt ...
A
kinderbijslag.
B
een Wajong-uitkering.
C
bijstand.
D
studiefinanciering.

Slide 11 - Quiz

Wat is geen werknemersverzekering?
A
WW
B
ZW
C
WIA
D
AOW

Slide 12 - Quiz

De WW is een werknemersverzekering.
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Slide

Waarom is er sociale zekerheid?

Slide 15 - Open question

Welke soorten sociale uitkeringen zijn er?

Slide 16 - Open question

Wie betaalt de sociale zekerheid?

Slide 17 - Open question

extra uitleg

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video