Bloemen

Bloemen
1 / 48
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Bloemen

Slide 1 - Slide

Alle zaadplanten maken bloemen. 

Bloemen bevatten geslachtsorganen van de plant. 

Slide 2 - Slide

Bouw van een bloem

Slide 3 - Slide

Bloemen voor voortplanting
Kelkbladeren: De buitenste krans van kleine, groene bladeren.  

Zorgen voor bescherming bv voor kou. 

 

Slide 4 - Slide

De kroonbladeren
Vormen de kroon van de bloem. 

Mooi gekleurd en ruiken lekker, waarom?

Slide 5 - Slide

Veel soorten planten hebben bloemen die tweeslachtig 
Waarom zou dit zijn?

Slide 6 - Slide

Mannelijke geslachtsorganen
De meeldraden zijn de mannelijke geslachtsorganen. (helmdraad en helmknop samen)

Bovenop de meeldraad wordt het stuifmeel (pollen) gemaakt. 

Dat zijn mannelijke geslachtscellen.

Slide 7 - Slide

Vrouwelijk geslachtsorganen
Stempel, stijl en vruchtbeginsel samen noem je de stamper. 

Stamper is het vrouwelijke geslachtsorgaan van de bloem.

Stempel en de stijl -> vruchtbeginsel, (daarin zit het zaadbeginsel)
daarin ontstaan eicellen

Slide 8 - Slide

Bestuiving

Slide 9 - Slide

Insectenbloemen
Sommige bloemen worden bestoven met behulp van insecten.
Deze bloemen moeten opvallen door kleur of geur.
Insecten gaan op zoek naar nectar
Het stuifmeel is plakkerig en ruw

Slide 10 - Slide

Insectenbestuiving
Door insecten

Slide 11 - Slide

Wind
bestuiving
Door de wind 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Bevruchting
Stuifmeelkorrel maakt stuifmeelbuis
Die groeit naar de eicel toe
Eicel en stuifmeelkorrel versmelten met elkaar: Bevruchting

Slide 14 - Slide

Na bevruchting
Groeit iedere bevruchte eicel uit tot zaad
Er kunnen meerdere zaden per vruchtbeginsel zijn
De eicellen zitten in zaadbeginsels en groeien samen uit tot zaadje
Het vruchtbeginsel wordt de vrucht

Slide 15 - Slide

Maken:
Thema 7
Basisstof 1, 2 en 3
timer
5:00

Slide 16 - Slide

Bloemen

Kroonbladeren

Kelkbladeren

Helmdraad

Stamper

Slide 17 - Slide

Bloemen

Meeldraad;


*Helmknop

*Helmdraad

*Helmhokje

*Stuifmeelkorrels


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Aar

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Schicht

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Bloeikolf

Slide 24 - Slide

Fotosynthese

Slide 25 - Slide

Planten zijn erg belangrijk want...
- Planten dienen als voedsel voor de dieren.
- Planten maken zuurstof 

Slide 26 - Slide

Glucose wordt gemaakt uit:
Koolstof, waterstof, energie.

Slide 27 - Slide

        Bladgroenkorrels
water + koolstofdioxide ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ glucose en zuurstof
       Licht

Begin met twee stoffen nodig zijn als grondstof.  
Na het proces ontstaan: glucose en zuurstof. 

Bladgroenkorrels en licht nodig zijn om het goed te laten verlopen.

Slide 28 - Slide

Fotosynthese in groene delen
Bladmoes met daarin:

Bladgroenkorrels

Slide 29 - Slide

Verschillen tussen plantencellen en cellen van dieren.
Alle cellen hebben een celmembraam, een celkern en cytoplasma. 
Bladgroenkorrels, celwand en grote vacuolen komen alleen voor in plantencellen.

dierlijke cel
plantencel

Slide 30 - Slide

Glucose die overdag ontstaat wordt omgezet in zetmeel.

Dit blijft in de cel en snachts wordt het weer glucose.

Suikers voor ernergie.

Bouwstoffen en reservestoffen

Slide 31 - Slide

1, 2 en 3 zijn de enige organen van deze plant. Dit is een ......
1
2
3
A
zaadplant
B
naaldboom
C
Groene plant
D
sporenplant

Slide 32 - Quiz

tweeslachtige bloem is?
A
een bloem met stamper en stempel
B
een bloem met meeldraad en stuifmeelkorrel
C
een bloem met stamper en eicel
D
een bloem met stamper en meeldraad

Slide 33 - Quiz

Het zaadbeginsel zit...
A
...op de stempel van de bloem
B
...in het vruchtbeginsel van de bloem
C
...in de stijl van de bloem
D
... bij de kelkbladeren van de bloem

Slide 34 - Quiz


Herhalen:
Wat is NIET WAAR?


A
1 stempel
B
4 helmknop 5 kroonblad 6 zaadbeginsel
C
de bloem werd beschermd door nr.7 en 5
D
1, 2 en 3 vormen samen de meeldraad

Slide 35 - Quiz

Welke onderdelen van een bloem hebben vaak mooie, opvallende kleuren?
A
De kelkbladeren
B
De stamper
C
De kroonbladeren
D
De meeldraden

Slide 36 - Quiz

Welke onderdeel vervoerd water en voedingsstoffen, door middel van vaatbundels?
A
Wortel
B
Bloem
C
Stengel
D
Bladeren

Slide 37 - Quiz


Wat eet je bij doperwtjes?
A
wortels
B
vruchten
C
zaden
D
bloemen

Slide 38 - Quiz

De bloemen op plant P zijn
A
Eenslachtig
B
Tweeslachtig

Slide 39 - Quiz

Wat eet je bij MAIS?
A
bloemen
B
vruchten
C
wortels
D
zaden

Slide 40 - Quiz

Welke stof ontstaat of welke stoffen ontstaan bij de fotosynthese?
A
Bij de fotosynthese ontstaat alleen glucose.
B
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en koolstofdioxide.
C
Bij de fotosynthese ontstaan glucose en zuurstof.
D
Bij de fotosynthese ontstaan water, koolstofdioxide en glucose.

Slide 41 - Quiz

Voor fotosynthese is licht nodig.
A
juist
B
onjuist

Slide 42 - Quiz

In een wortel kan fotosynthese plaatsvinden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 43 - Quiz

Vindt in gras fotosynthese plaats?
A
Ja
B
Nee

Slide 44 - Quiz

Waar liggen de
nieuwste jaarringen?
1
2
A
Op locatie 1, aan de binnenkant van de stam
B
Op locatie 2, aan de buitenkant van de stam

Slide 45 - Quiz


Wat is een bladskelet?
A
De botten van een blad
B
Een blad zonder bladmoes
C
Een bladschijf

Slide 46 - Quiz

Wat gebeurt er in de huidmondjes?
A
Koolstofdioxide gaat het blad in en zuurstof het blad uit.
B
Zuurstof gaat het blad in en koolstofdioxide het blad uit.

Slide 47 - Quiz


Wat mist dit blad?
A
Nerven
B
Bladschijf
C
Bladskelet
D
Bladmoes

Slide 48 - Quiz