Een artikel schrijven

Een artikel schrijven
1 / 25
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Worksheets

Items in this lesson

Een artikel schrijven

Slide 1 - Slide

DOEL
- je kunt een kort artikel schrijven met een begin, middenstuk en slot

- je kunt alinea's maken en inhoudelijke verbanden aangeven met signaalwoorden

Slide 2 - Slide

Een artikel schrijven
In een informatief artikel geef je de lezer informatie 
over een bepaald onderwerp

Slide 3 - Slide

Bekijk het 
filmpje over 
een artikel schrijven

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

In de inleiding noem je het onderwerp van het artikel. 


Zo schrijf je een artikel
Daarnaast kun je:
- de aanleiding vertellen (waarom je over het onderwerp schrijft).
- een voorbeeld geven van het onderwerp.
- een kort, grappig verhaaltje (anekdote) vertellen over het onderwerp.
- een vraag of vragen stellen die je in de tekst gaat beantwoorden.

Slide 6 - Slide

In het middenstuk schrijf je over elk deelonderwerp één alinea. 


Zo schrijf je een artikel
Schrijf de belangrijkste informatie 
over het deelonderwerp in de eerste zin. 
Ga op dezelfde regel verder en geef 
in de rest van de alinea voorbeelden 
of uitleg bij het deelonderwerp.
  
Je tekst wordt duidelijker als je in de eerste zin van een alinea 
een signaalwoord gebruikt, zoals ook, ten tweede, bovendien.

Slide 7 - Slide

In het slot kun je:

Zo schrijf je een artikel
- de deelonderwerpen samenvatten.

- vertellen wat er in de toekomst 
waarschijnlijk nog gaat gebeuren (toekomstverwachting). 
- een conclusie trekken.
- een advies geven.
een antwoord geven op de vraag/vragen die je in de inleiding hebt gesteld. 


Je kunt in het slot een signaalwoord gebruiken, zoals dus, kortom, dat betekent.

Slide 8 - Slide

Maak eerst een schrijfplan voordat je een artikel gaat schrijven

Zo schrijf je een artikel
Verder:
- Zorg je voor een passende titel.
- Schrijf je een artikel van minimaal 100 woorden.
- Gebruik je een logische volgorde.
- Zorg je voor samenhang in de tekst.
- Zorg je voor passend taalgebruik.
- Vermeld je jouw voor- en achternaam (en klas) onder het artikel.

Slide 9 - Slide

Lees hierboven het begin van een artikel dat gaat over kindersloten die je op apparatuur kunt bevestigen.

Slide 10 - Slide


Behoort alinea 2 tot 
de inleiding of
het middenstuk?
A
de inleiding
B
het middenstuk

Slide 11 - Quiz

Alinea 1 en 2 behoren tot de inleiding
De inleiding trekt de aandacht en leidt het onderwerp in. 
In het middenstuk worden voorbeelden van beveiliging op apparaten genoemd.

Slide 12 - Slide

Bekijk het schrijfplan voor een artikel 
over onderwijsvormen

Slide 13 - Slide


Bekijk de hoofdgedachte. 
Wat is het doel van het artikel?
A
overtuigen
B
informeren

Slide 14 - Quiz

De hoofgedachte is een feit en geen mening. 
Het doel is dus informeren.

Slide 15 - Slide


Het slot is geen samenvatting.
Waaraan zie je dat?

Slide 16 - Open question


Schrijf de inleiding van dit artikel netjes in je schrift. Gebruik het schrijfplan als leidraad. Maak een foto van de inleiding en lever de foto hier in.

Slide 17 - Open questionZoek informatie over een van de onderwijsvormen. Schrijf met behulp van deze informatie één alinea uit het middenstuk. Gebruik 50-70 woorden. Noteer het aantal woorden.
Maak een foto van de alinea en lever de foto hier in.

Slide 18 - Open question


.Bedenk een pakkende en passende titel voor het artikel.
Schrijf de titel bovenaan, maak een foto van de titel en lever de foto hier in.

Slide 19 - Open question

OPDRACHT
1. Zoek actuele informatie over een van de volgende onderwerpen: uitstervende diersoorten; aardbevingsgebieden; festivals in Nederland.
2. 
Maak een schrijfplan voor een artikel over dit onderwerp. Bekijk hiervoor eventueel een van de vorige slides. Bedenk zelf een (informerende) hoofdgedachte en voor wie je schrijft (je publiek).

3. 
Schrijf het middenstuk. Licht je deelonderwerp toe en gebruik voorbeelden. Gebruik signaalwoorden.
4. Bedenk een passende titel. Gebruik hiervoor niet meer dan vijf woorden.

- Maak een foto van het schrijfplan
- Maak een foto van het middenstuk en de titel

Slide 20 - Slide


Lever hier de foto van je schrijfplan in

Slide 21 - Open question


Lever hier de foto van het middenstuk en de titel in

Slide 22 - Open question

De volgende opdrachten maak je in Word en sla je op in je OneDrive.

Wanneer de opdrachten af zijn,
lever je de documenten in via de studiewijzer in Magister.me

Slide 23 - Slide

OPDRACHT
Je bezoekt een (foto-)tentoonstelling of website van iemand die iets bijzonders gemaakt heeft, bijvoorbeeld van een fotograaf, ontwerper, theatermaker, muzikant, schilder of architect. Je bent geïnteresseerd geraakt in de persoon en het werk. Je wilt anderen ook laten kennismaken met deze persoon en het werk. Je schrijft erover in een jongerenbijlage van een kunstmagazine.

 
1. Maak een schrijfplan 
2. Je schrijft een informatief artikel over de gekozen persoon en het werk. Gebruik voor je artikel 300 tot 400 woorden.
3. Lever het artikel in via de opdracht in de studiewijzer.
(download een leeg schrijfplan in de studiewijzer)

Slide 24 - Slide

Een artikel schrijven
- je kunt een kort artikel schrijven met een begin, middenstuk en slot
  

- je kunt alinea's maken en inhoudelijke verbanden aangeven met signaalwoorden

Slide 25 - Slide