Par. 1: Chinees keizerrijk begin 19e eeuw ernstig verzwakt

Paragraaf 1:
"Chinees keizerrijk begin 19e eeuw ernstig verzwakt"
1 / 12
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Paragraaf 1:
"Chinees keizerrijk begin 19e eeuw ernstig verzwakt"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:
  • Je weet hoe de Qing-dynastie China bestuurde
  • Je weet wat het confucianisme is en kent de kenmerken ervan.
  • Je kunt de problemen noemen waar de Qing-dynastie mee te maken kreeg.

Bijpassende Kenmerkende Aspecten:
Geen  

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Vlag van de Qing dynastie
De Manchu's komen oorspronkelijk uit Mantsjoerije. Ze vormden een minderheid in China. Slechts 2% van de Chinezen waren Manchu.
Deze Manchu keizers oefenden hun macht door veel Chinese tradities en regels over te nemen. 
Wel voerden ze in dat alle mannen hun voorhoofd kaal moesten scheren en hun haar in een staart moesten dragen. Dit was een teken van onderwerping aan de Manchu keizers

Slide 5 - Slide

Wat maakte het keizerrijk tot de 18de eeuw succesvol?

Slide 6 - Slide

Keizers regeerden volgens het 
Hemels Mandaat 
(天子 Tianzi: Zoon des Hemels)

Het Hemels Mandaat was de legitimatie van de heerschappij van de Chinese keizers als de Zoon des Hemels (天子 tianzi), door de hemel verkozen en gezegend, zolang hij deugdig heerste. Als dit niet zo was dan gaf de hemel het mandaat aan iemand anders en werd deze keizer.
Onderdanen gehoorzamen aan de keizer, 
de keizer streeft het welzijn van het volk na.

1. Het Hemels Mandaat

Slide 7 - Slide

2.  Efficiënte organisatie: centraal bestuur
Mandarijnen
(ambtenaren)


Centraal vanuit Peking bestuurd door de keizers met in de prefecturen/districten ambtenaren.

Ook controlegroep van ambtenaren door ambtenaren.

Ambtenarenexamen >> verplicht - om betrouwbare ambtenaren te krijgen. 

Slide 8 - Slide

3. Gezag gebaseerd op het confucianisme
(Filosofische stroming met religieuze trekken)
Overige kenmerken:
voorouderverering - sober leven - hard werken
Tweeduizend jaar lang was het confucianisme de officiële staatsreligie van China. Het bracht eenduidig overheidsbeleid in een staat 
Gaat uit van de 5 menselijke relaties. De wereld is ordelijk als iedereen zijn juiste rol kent:
1. Vader (liefde) - Zoon (eerbied
2. Oudere broer (zorgzaam) - jongere broer (nederig)
3. Man (rechtvaardig) - vrouw (gehoorzaam)
4. Oudere (menselijk) - jongere (dankbaar)
5. Regeerder (menselijk) - onderdaan (trouw)
Er is dus sprake van een duidelijke hiërarchie
Gericht op juiste persoonlijke gedrag.

Slide 9 - Slide

Wat waren de problemen binnen het Chinese keizerrijk?

Slide 10 - Slide

Corruptie
Politieke crises
Witte Lotus Opstand
1796-1804
Hongersnoden
Deels door: 
- Natuurrampen
- Uitbuiting van de overheid
- Gevolg van overbevolking

Slide 11 - Slide

Leerdoelen:
  • Je weet hoe de Qing-dynastie China bestuurde
  • Je weet wat het confucianisme is en kent de kenmerken ervan.
  • Je kunt de problemen noemen waar de Qing-dynastie mee te maken kreeg.

Bijpassende Kenmerkende Aspecten:
Geen

Maak: opdrachten passend bij deze paragraaf (zie schema)

Slide 12 - Slide