Herhaling

Hoofdstuk 4 Statistiek
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 4 Statistiek

Slide 1 - Slide

Paragraaf 1 Toe- en afname in procenten
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten...
- wat een procentuele toe- en afname is
- hoe je een procentuele toe- of afname berekent
- hoe je rekent met een tabel
- hoe je de tussenstappen op moet schrijven

Slide 2 - Slide

De NS verhoogt de prijzen. Een rit van €10,50 kost nu €10,85.
Wat is de toename in euro's?

Slide 3 - Open question

De NS verhoogt de prijzen. Een rit van €10,50 kost nu €10,85.
Wat is de procentuele toename?
Je berekening maak je op een blaadje.

Slide 4 - Open question

Paragraaf 2 Beeldiagram en staafdiagram 
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten... 
- wat een beelddiagram is
- hoe je een beelddiagram moet lezen
- wat een staafdiagram is
- hoe je een staafdiagram moet lezen
- hoe je een staafdiagram moet tekenen

Slide 5 - Slide

Hoeveel mensen wonen in Londen?
A
5 inwoners
B
6 miljoen inwoners
C
5 miljoen inwoners
D
6 inwoners

Slide 6 - Quiz

Waar moet je opletten als je een staafdiagram tekent?
A
Tekenen met potlood en geo
B
bijpassend tekentje bedenken
C
Aantal boven de staaf
D
Staven los van elkaar

Slide 7 - Quiz

Paragraaf 3 Lijndiagram en cirkeldiagram
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ... 
- hoe je een lijndiagram afleest
- hoe je een lijndiagram tekent
- wat een kreukellijn is
- wat een cirkeldiagram is 
- hoe je een cirkeldiagram tekent 
- wat een sector(hoek) is 

Slide 8 - Slide

Waar moet je op letten als je een lijndiagram tekent?
A
Dat je de goede kleur potlood gebruikt
B
Dat je kunt tellen
C
Begint niet in de oorsprong
D
Punten verbinden met de geodriehoek

Slide 9 - Quiz

Voordat je een cirkeldiagram kunt maken, wat moet je dan invullen?

Slide 10 - Open question

Hoe kom je van percentage naar hoek?
A
x 100
B
x 360
C
x 10
D
x 3,6

Slide 11 - Quiz

Wat heb je aan materiaal nodig om een cirkeldiagram te kunnen tekenen?

Slide 12 - Open question

Als je de cirkeldiagram hebt getekend, wat zet je dan in de sectoren?
A
Het percentage
B
Het aantal
C
De graden
D
De legenda

Slide 13 - Quiz

Paragraaf 4 Turftabel, histogram en steelbladdiagram
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ...
- wat een turftabel is
- hoe je een turftabel maakt
- wat een frequentietabel is 
- hoe je een frequentietabel is
- wat een histogram is
- hoe je een histogram maakt
- wat een steelbladdiagram is
- hoe je een steelbladdiagram afleest 

Slide 14 - Slide

Wat is turven?
A
Getallen zetten
B
Rondjes zetten
C
Streepjes zetten
D
Sterretjes zetten

Slide 15 - Quiz

Wat geeft een frequentie aan?

Slide 16 - Open question

Wat is het verschil tussen een staafdiagram en een histogram?

Slide 17 - Open question

Wat is het laagst behaalde cijfer?

Slide 18 - Open question

Paragraaf 5 Centrummaten
Aan het eind van deze paragraaf moet je weten ...
- wat de centrummaten zijn en wat deze inhouden
-  hoe je het (gewogen) gemiddelde berekent
- hoe je de mediaan vindt
- hoe je de modus vindt 
- hoe je de gemiddelde kan berekenen uit een tabel

Slide 19 - Slide

Hieronder zie je de wiskundecijfer van Finn.
5,6 6,5 7,3 5,6 8,4
Wat is zijn gemiddelde? Rond af op één decimaal

Slide 20 - Open question

Bepaal de mediaan van de rij getallen
7 4 8 5 6 7 7 4 5 7

Slide 21 - Open question

Bepaal de modus van de rij getallen
7 4 8 5 6 7 7 4 5 7

Slide 22 - Open question

Dit was alle theorie dat je moet kennen voor de toets. 

Slide 23 - Slide