was/were, melléknevek

1 / 45
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Was or Were?

Slide 3 - Slide

Mary _______
at the cinema last night.
A
Was
B
Were

Slide 4 - Quiz

Last month Mr Johnson _______
in New York. He went to Alabama.
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 5 - Quiz

Where ______
they last Sunday?
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 6 - Quiz

Mr and Mrs Smithy _______
in the market on Saturday. They stayed at home.
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 7 - Quiz

_______ there a new student in the class yesterday?
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 8 - Quiz

_______ there a lot of children in the school?
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 9 - Quiz

The party _______
big. Only 5 people came.
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 10 - Quiz

We _______
in Germany last summer.
A
Was
B
Were
C
Wasn't
D
Weren't

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Melléknevek
Újabb szófaj, aminél tricky dolgokkal találkozunk: fokozás és melléknevekkel való összehasonlítás 


FOKOZÁS: Pont, mint magyarul 
alapfok (nagy) /középfok (nagyobb) /felsőfok (legnagyobb)

Angolul viszont két különböző módszerrel tudjuk képezni. Azt, hogy melyiket kell alkalmaznunk, a szótagszám dönti el. Szótagszámot kiejtés alapján számolunk!
nice = 1 szótag     beautiful = 3 szótag   famous = 2 szótag

Slide 13 - Slide

És az alábbi módon képezzük:


Tehát:   old - older - the oldest
             beautiful - more beautiful - the most beautiful
             famous - more famous - the most famous
             happy - happier - the happiest
happy
Az -y végű melléknevek a toldalékolás során -i-vé alakulnak

Slide 14 - Slide

Kivételek (mert azok mindig vannak…):
good - better - the best
bad - worse - the worst
much/many - more - the most
little - less - the least
far - farther/further - the farthest/the furthest

far
A far jelentése: messze, távol
Ha valami térben távoli: far-farther-the farthest
Ha valami időben messzebbi, esetleg további: far-further-the furthest

Slide 15 - Slide

Make the comparitive and superlative forms of the following absolute adjectives!
Write them divided by a comma, like this:
nice --> nicer, the nicest

Slide 16 - Slide

scruffy

Slide 17 - Open question

old

Slide 18 - Open question

economical

Slide 19 - Open question

anxious

Slide 20 - Open question

tall

Slide 21 - Open question

adventurous

Slide 22 - Open question

handsome

Slide 23 - Open question

evil

Slide 24 - Open question

early

Slide 25 - Open question

important

Slide 26 - Open question

precise

Slide 27 - Open question

thin

Slide 28 - Open question

obese

Slide 29 - Open question

attractive

Slide 30 - Open question

angry

Slide 31 - Open question

confident

Slide 32 - Open question

crazy

Slide 33 - Open question

distant

Slide 34 - Open question

lazy

Slide 35 - Open question

snobbish

Slide 36 - Open question

Összehasonlítás melléknevek segítségével (mert lesz más mód is):

Ugyanúgy három fokozat:
Alapfok:    Kati olyan magas, mint Elek.    →Kati is as tall as Elek.
Középfok: Kati magasabb, mint Elek.        →Kati is taller than Elek.
Felsőfok:   Kati a legmagasabb az osztályban. →Kati is the tallest in the class.
Példák:
I am as hungry as a wolf.
Vettel is faster than Hamilton.
She is the most beautiful girl in the world.

Slide 37 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 38 - Slide

Olyan magas vagyok, mint Zoltán.

Slide 39 - Open question

A Mount Everest magasabb, mint a Kékes.

Slide 40 - Open question

Natalie Dormer a legvonzóbb színésznő.

Slide 41 - Open question

Csalódottabb vagyok, mint a múltkor.

Slide 42 - Open question

A legrosszabb sör a Rocky Cellar.

Slide 43 - Open question

Ági okosabb, mint Kinga.

Slide 44 - Open question

Goodbye!

Slide 45 - Slide