Activiteiten les 2 Groepsprocessen

Groepsprocessen
Deel 2
1 / 16
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Groepsprocessen
Deel 2

Slide 1 - Slide

Wat zijn....
Homogene en heterogene groepen
Informele en formele groepen
Kenmerken van groepen... (4)

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les ken je de termen:
 • groepsproces 
 • groepsrollen 
 • functionele en disfunctionele rollen
 • groepscultuur

Slide 3 - Slide

Selfie Time

Slide 4 - Open question

Groepsproces
Groepsproces is een verzamelnaam voor wat er zich in de groep afspeelt. Een groepsproces ontstaat door groepsinteractie.
Groepsinteractie betekent dat groepsleden elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt als groepsleden elkaars activiteiten stimuleren of afremmen.

Slide 5 - Slide

Rollen in de groep: Functionele rollen en disfunctionele rollen
Groepsinteractie vindt plaats tijdens het uitvoeren van de groepstaken en wordt bepaald door de (functionele of disfunctionele) rollen.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Geef een voorbeeld van een functionele rol in de klas

Slide 8 - Mind map

Functionele rollen
 •  Aanmoedigen
 •  Communicatie bevorderen
 •  Regels formuleren
 •  Procedures volgen, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten
 •  Het groepsgevoel onder woorden brengen
 •  Harmonie bewerkstelligen
 •  Compromissen sluiten
 •  Naar meningen vragen om overeenstemming te peilen

Slide 9 - Slide

Geef een voorbeeld van een disfunctionele rol

Slide 10 - Mind map

Disfunctionele rollen
 •  Agressief gedrag tonen
 •  Status van andere groepsleden kleineren
 • Hardnekkig argumenteren
 •  Zonder na te denken ideeën afwijzen
 •  Rivaliteit
 •  Sympathie zoeken voor eigen problemen en lotgevallen
 • De clown uithangen
 •  Erkenning zoeken
 •  Zich demonstratief terugtrekken

Slide 11 - Slide

Groepscultuur
De groepscultuur wordt bepaald door de waarden en normen van een groep. 

In iedere groep bestaan normen over gewenst en ongewenst gedrag. We spreken van een groepsnorm als die norm voor de hele groep geldt. Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Conformeren
Mensen passen zich van nature aan de groepsnormen aan. Dat heet conformeren. Vrijwillig conformeren zorgt voor een wij-gevoel. 

Slide 14 - Slide

Even checken
Je kunt aangeven hoe een groepsproces werkt
Je kunt benoemen wat groepstaken zijn
Je kunt benoemen wat groepsrollen zijn
Je kunt benoemen wat de functionele en disfunctionele rollen zijn
Je kunt de term groepscultuur uitleggen

Slide 15 - Slide

Maken: Test je Kennis 1

Slide 16 - Slide