1.5 Werk en sociale mobiliteit

Maatschappijleer
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Maatschappijleer

Slide 1 - Slide

1. Wat is een verzorgingsstaat?
2. Ontstaan verzorgingsstaat
3. Sociale partners en de overheid
4. Verzorgingsstaat, de praktijk
5. Werk en sociale mobiliteit
6. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
7. De verzorgingsstaat onder druk

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
  • Na deze les kan je uitleggen wat de behoeftepiramide van Maslow inhoudt
  • Kan je uitleggen wat de begrippen sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit inhouden

Slide 3 - Slide

Waarom werken mensen?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

Maslow


"Pas richten op een hogere behoefte als een basisbehoeften op de lagere niveaus bevredigd zijn"

Materieel / Immaterieel

Slide 6 - Slide

Wat zou Maslow hiervan vinden?

Slide 7 - Slide

Iemand werk om zijn huur te kunnen betalen. Welke basisbehoefte van Maslow wordt hierdoor bevredigd?
A
Zelf realisatie
B
Behoefte aan sociaal contact
C
Veiligheid en zekerheid
D
Lichamelijke behoeften

Slide 8 - Quiz

Veel mensen werken omdat ze het leuk vinden om met andere mensen om te gaan. Onder welke behoefte uit de piramide van Maslow valt dat?
A
De behoefte aan erkenning en waardering.
B
De behoefte aan veiligheid en zekerheid.
C
De behoefte van sociaal contact.
D
De eerste levensbehoeften.

Slide 9 - Quiz

Als je vrijwilligerswerk doet, verdien je daar geen geld mee. Welke behoeften uit de piramide van Maslow kun je wel vervullen met vrijwilligerswerk?
A
Behoefte aan sociaal contact
B
Lichamelijke behoeften
C
Veiligheid en zekerheid
D
Aan erkenning en waardering

Slide 10 - Quiz

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Sociale mobiliteit
-Klimmen of dalen op de maatschappelijke ladder:

Van vakkenvuller naar groentechef
Van teamleider naar medewerker

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hoeveel status heeft een leraar?
0100

Slide 16 - Poll

Hoeveel status heeft een verpleegkundige?
0100

Slide 17 - Poll

Hoeveel status heeft een vuilnisman?
0100

Slide 18 - Poll

Hoeveel status heeft een rechercheur?
0100

Slide 19 - Poll

Aan de slag
Werk aan de opdrachten uit de reader (hoofdstuk/paragraaf 5)
of
Werk aan het PO.

Huiswerk: H5 opdrachten (volgende week woensdag af)

Slide 20 - Slide