Home schooling les 9 T1C

中文课
1 / 38
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

中文课

Slide 1 - Slide

Planning: 星期四
 • Online les info
 • 第九课
 • 生词 / 语法
 • 对话
 • 说明作业 (第八课:第六个练习)

Slide 2 - Slide

Online les
 • In Classroom: staan grammatica + woorden van les 9 ingesproken
 • In Classroom: staat voorgeschreven hoe je de karakters van les 9 moet schrijven
 • In Classroom: staat planning voor de komende 2 weken
 • Karakters doen we niet tijdens de les, die schrijf je zelf na de les
 • Aangezien we nu maar 30 minuten lessen hebben, let op dat je zelf ook aan mondeling filmpje verder werkt! 
 • In Magister: staat de online link voor de les, je huiswerk, daarnaast lever je zoals altijd huiswerk in met foto's in Classroom.

Slide 3 - Slide

复习语法
 • 可是 = maar
 • 我弟弟喜欢学法文,可是他的法文不好。
 • Aantallen
 • 我有姐姐/ 我有妹妹
 • 有 = niet hebben
 • 我没有弟弟。
 • Ja / nee vraag met 吗, maar kan ook met werkwoord - ontkenning - werkwoord
 • 有没有 -> Heb je een broertje?
 • 你有没有弟弟?
 • 是不是 -> Ben jij Spaans? 
 • 你是不是西班牙人?

Slide 4 - Slide

对话
 • Pagina 一百零六 (106)
 • Klaar? Maak vast opdracht 1.
timer
5:00

Slide 5 - Slide

Onderdeel 1
Kies het woord wat het beste in de zin past. Je hebt bij elke vraag 30 seconden de tijd om te antwoorden.

Slide 6 - Slide

Vul in:
今天是几。。。几号?
A
B
C

Slide 7 - Quiz

Vul in:
生日。。。!
A
快乐
B
生日
C
谢谢

Slide 8 - Quiz

Vul in:
我十三岁,你多。。。?
A
B
C

Slide 9 - Quiz

Vul in:
昨天五月十六号,。。。五月十八号。
A
昨天
B
今天
C
明天

Slide 10 - Quiz

Vul in:
我们很好,老师。。。?
A
B
C

Slide 11 - Quiz

Vul in:
中国人很。。。喜欢美国。
A
B
C

Slide 12 - Quiz

Vul in:
学生叫。。。?
A
B
什么
C

Slide 13 - Quiz

作业
 • Les 9: opdrachten 1, 2 en 3 maken
 • Les 9: Karakters 哥哥,姐姐,弟弟,妹妹 schrijven
 • Denk daarnaast aan MO deadline! 

Slide 14 - Slide

中文课

Slide 15 - Slide

Planning: 星期五
 • 第九课
 • 说明作业(第九课:第 1,2个练习)
 • 对话
 • 读 (第八十一页)
 • (作业)

Slide 16 - Slide

说明作业
 • Opdracht 1 komt in Classroom te staan.
 • Opdracht 2:
 • 1. 哥哥
 • 2. 岁
 • 3. 姐姐
 • 4. 叫
 • 5. 十六
 • 6. 喜欢

Slide 17 - Slide

对话
 • Pagina 一百零七 (107)
 • Klaar? Maak vast opdracht 5.
timer
5:00

Slide 18 - Slide

读 (lezen)
 • 八十一页 (pagina 81)
 • 个练习
 • Als je vragen bij een tekst moet beantwoorden, hoe pak je dat aan?
 • 时间:分钟
 • 作业:Taak 1: Les 9 karakters 名字,可是,有,没有 alle hokjes vol! (blz. 115-116). Taak 2: Les 9: opdracht 5, 6 en 8 maken (blz. 111-112)
 • Herinnering: denk aan mondeling filmpje deadline over familie op 15 januari!

timer
5:00

Slide 19 - Slide

Onderdeel 1
Kies het woord wat het beste in de zin past. Je hebt bij elke vraag 30 seconden de tijd om te antwoorden.

Slide 20 - Slide

Vul in:
我十三岁,你多。。。?
A
B
C

Slide 21 - Quiz

Vul in:
昨天五月十六号,。。。五月十八号。
A
昨天
B
今天
C
明天

Slide 22 - Quiz

Vul in:
我们很好,老师。。。?
A
B
C

Slide 23 - Quiz

Vul in:
中国人很。。。喜欢美国。
A
B
C

Slide 24 - Quiz

Vul in:
学生叫。。。?
A
B
什么
C

Slide 25 - Quiz

Quizlet live

Slide 26 - Slide

中文课

Slide 27 - Slide

Planning: 星期一
 • 第九课
 • 说明作业 (第八个练习)
 • Monoloog
 • Opdracht 4 maken.

Slide 28 - Slide

第八个练习
 • 1. 老师叫什么名字?
 • 2. 我没有中文名字。
 • 3. 你(的)姐姐学什么?
 • 4. 我(的)妹妹学历史。
 • 5. 你(的)哥哥喜欢学什么语言?
 • 6. 我是荷兰人,可是我(的)弟弟是英国人。
 • Antwoorden van opdrachten 5 en 6 komen online.

Slide 29 - Slide

Monoloog
 • Vertaal het monoloog naar het Nederlands.
 • Klaar? Maak opdracht 4. Let op dat je daar hele zinnen gebruikt!
 • Dus: onderwerp - werkwoord - ontkenning - werkwoord - lijdend voorwerp!
timer
7:00

Slide 30 - Slide

第四个练习
 • 1. 他是中国人。
 • Heb je 是不是 of 有没有 nodig?
 • Wat wordt de zin als vragende zin?
 • 1. 他是不是中国人?
 • 5 minuten de tijd, wil in ieder geval zin 2 zo nog samen bespreken.
 • 2. 你有哥哥。
 • Heb je 是不是 of 有没有 nodig?
 • Wat wordt de zin als vragende zin?
 • 2. 你有没有哥哥?
 • :Les 9 opdrachten 3, 4 en 7 maken. Denk daarnaast aan de deadline van vrijdag 15 januari van je mondeling filmpje over je familie!
timer
5:00

Slide 31 - Slide

中文课

Slide 32 - Slide

Planning: 星期四
 • 第九课
 • Les 9 huiswerk bespreken (opdrachten 3, 4 en 7)
 • Herhalingsoefeningen t/m les 8.
 • Kahoot!
 • Denk aan deadline morgen: vrijdag 15 januari om 23:59 uur uiterlijk in Classroom inleveren! Je werkt in duo's, zorg dat je het allebei inlevert!
 • In Classroom komt herhalingsmateriaal voor de komende maanden te staan. 
 • Na lockdown lever je fysiek op school je werkboek bij mij in. T.z.t. zal ik je daarover mailen wanneer je het bij je moet hebben.

Slide 33 - Slide

说明作业
 • Opdracht 4
 • 1. 他是不是中国人?
 • 2. 你有没有哥哥?
 • 3. 老师是不是法国人?
 • 4. 你姐姐是不是学生?
 • 5. 您有没有妹妹?
 • 6. 她有没有可乐?

Slide 34 - Slide

说明作业
 • Opdracht 7: 
 • 1. 我有兄弟姐妹。/ 我没有兄弟姐妹。
 • 2. 我姓Wark, 叫 Madeleine。/ 我叫Madeleine。
 • 3. 我喜欢学西班牙文,历史和地理。
 • 4. 我会说荷兰文,英文,德文和中文。
 • 5. 我三十岁。
 • 6. 我是学生。/ 我不是学生。
 • Opdracht 3 komt in Classroom.

Slide 35 - Slide

Herhalingsoefening les 1-8
 • Classroom -> map 'home schooling' -> 'Herhalingsoefening les 1-8'
 • Staat 1 luisteropdracht, en 1 leesopdracht.

timer
9:00

Slide 36 - Slide

Kahoot!
(Les 1-8 opfris kahoot)

Slide 37 - Slide

Verrijkingsstof les 1 t/m 6: opdracht 1
 • 第一百四十一页
 • Opdracht 1
 • Klaar? Maak dan opdracht 2.
 • Opdracht 1:
 • 1. 19 maart
 • 2. Leerlingen hebben gezongen: 'Happy birthday'
 • Liedje zingen = 唱歌
 • 3. Uit context: mijn leerlingen zijn goed, vindt ze heel leuk
 • 4. 你是中国人吗?-> 我是中国人。/ 我不是中国人。
 • 你的生日是几月几号?-> 我的生日是二月十七号。
 • 你是学生吗?-> 我是学生。

timer
7:00

Slide 38 - Slide