Les: De nieuwe kaart van Europa (na WOI)

De nieuwe kaart van Europa (na WOI)
1 / 13
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De nieuwe kaart van Europa (na WOI)

Slide 1 - Slide

De leerdoelen
1. Je kunt beschrijven waardoor staten uiteenvielen en nieuwe staten ontstonden.
2. Je kunt beschrijven hoe de communisten de macht grepen in Rusland.
3. Je kunt beschrijven hoe de Sovjet-Unie ontstond en een totalitaire dictatuur werd.

Slide 2 - Slide

Wat weet je van de periode direct
na de Eerste Wereldoorlog?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Slide

Europa veranderde...

Niet alleen Duitsland veranderde qua grootte. Andere landen werden ook kleiner of verdwenen grotendeels 
(bv. Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse rijk). Maar, hierdoor kwamen er "nieuwe" landen op de kaart, zoals Polen, Tjechoslowakije en Joegoslavie. 

Slide 7 - Slide

kaart van Europa 1914
kaart van Europa 1919

Slide 8 - Slide

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging het steeds slechter 
met Rusland. De tsaar trad af in februari 1917. Na een 
chaotische periode pleegden de communisten onder leiding van Lenin een staatsgreep (oktoberrevolutie).

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Rusland werd een dictatuur!
Na een (burger)oorlog van vier jaar vormde Rusland in 1922 
met een aantal omringende landen een nieuwe grote staat:
de Sovjet-Unie.

Slide 11 - Slide

De Russsische bevolking kreeg te maken met terreur

Tegenstanders kwamen in concentratiekampen terecht. 

Maar Lenin overleed in 1924. Hij werd opgevolgd door Jozef Stalin...


Slide 12 - Slide

Onder de strenge dictator Stalin werd de Sovjet-Unie een totalitaire staat: een communistische dictatuur waarbij de samenleving totaal werd overheerst. 

Ook de economie werd volledig overgenomen door de overheid: planeconomie.

Slide 13 - Slide