2.1 Maatschappelijke problemen

'Maatschappelijke keuzes' 
Maatschappelijke problemen
1 / 43
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Maatschappelijke keuzes' 
Maatschappelijke problemen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Welke problemen spelen er in de wereld?

Welke problemen spelen er in de wereld?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat leerde ik het vorige hoofdstuk?
 • Actoren
 • Dilemma
 • AWB schema
 • Waarden en normen
Terugblik vorige hoofdstuk

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Actor
Een groep of persoon, dus ook jij en ik

Slide 4 - Slide

Een groep of persoon die te maken heeft met dilemma's en maatschappelijke problemen.
Sleep de beschrijving naar het juiste woord.
Waarde
Belang
Voor zichzelf
Voor anderen of de hele wereld
Ideaal
Voordeel
Lange termijn
Korte termijn

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat een maatschappelijk probleem is
 • wat een maatschappelijke botsing is
 • een AWB-schema op te zetten

Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Maatschappelijk probleem
 • Veel mensen
 • Verschillende normen en waarden
 • Geen simpele oplossing (overheid moet het oplossen)

Slide 8 - Slide

Probleem waar veel mensen bij betrokken zijn met verschillende normen en waarden, waar geen simpele oplossing voor bestaat.
Welk maatschappelijk probleem wordt in deze video besproken?
Welk maatschappelijk probleem wordt in deze video besproken? 

Slide 9 - Open question

Ongezond eetgedrag en als gevolg daarvan overwicht. Veel mensen hebben de gewoonte om ongezond te eten en dit is een maatschappelijk probleem. Gezondheidsproblemen brengen maatschappelijke kosten met zich mee.


Slide 10 - Video

This item has no instructions

Maatschappelijke problemen 
Kenmerk 1: 
Veel actoren

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Welke actoren zijn betrokken bij het probleem dat in de video naar voren kwam?

Welke actoren zijn betrokken bij het
probleem dat in de video naar voren kwam?

Slide 12 - Mind map

Voorbeeld van antwoorden:
- Overheid
- Burgers
- Fastfoodketens
- Ziekenhuizen

Maatschappelijke problemen 
Kenmerk 2: 
Verschillende waarden en belangen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Welke waarden en belangen spelen een rol bij het probleem in de video?

Welke waarden en belangen spelen
een rol bij het probleem in de video?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Maatschappelijke problemen 
Kenmerk 3: 
Overheid is nodig om het probleem op te lossen

Slide 15 - Slide

This item has no instructionsHoe zou de overheid het probleem in de video volgens jou het beste op kunnnen lossen?
Hoe zou de overheid het probleem in de video volgens jou het beste op kunnen lossen?
A
Wet- en regelgeving
B
Voorlichting
C
Reclame
D
Controle

Slide 16 - Quiz

Bespreken dat de overheid op verschillende manieren betrokken kan zijn bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. Dit kan dus ook door voorlichting en hoeft niet perse door wet- en regelgeving te zijn.


Maatschappelijke botsing
Keuzes van de ene actor die botsen met keuzes van een andere actor.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructionsLeg uit dat hier sprake is van een maatschappelijke botsing.
Leg uit dat hier sprake is van een maatschappelijke botsing.

Slide 19 - Open question

Verschillende actoren hebben verschillende meningen over de nix18 regel en deze meningen botsen met elkaar. De overheid speelt een rol in dit probleem en heel Nederland heeft hier mee te maken.
Sleep de afbeelding naar de juiste plek.
Maatschappelijke botsing
Dilemma

Slide 20 - Drag question

stockfoto-ID: 346420046
stockfoto-ID: 1214543995
stockvector-ID: 1676870506
stockfoto-ID: 1388894738

Slide 21 - Video

This item has no instructions

'Maatschappelijke driehoek'
Overheid:
gemeente
provincie
het land (rijk)
Europa
Overheid

Slide 22 - Slide

KGT
'Maatschappelijke driehoek'
Actiegroepen
Vakbonden
Kerken
Verenigingen
(Greenpeace, consumentenbond) 

Overheid
Maatschappelijk
middenveld
Maatschappelijk middenveld:

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

'Maatschappelijke driehoek'
Overheid
Maatschappelijk
middenveld
De Markt
Hoek van de markt
Bedrijven en ondernemingen
(het bedrijfsleven)

Slide 24 - Slide

This item has no instructionsHet maatschappelijke middenveld heeft als doel het maken van winst
Het maatschappelijk middenveld heeft als doel het maken van winst.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Maatschappelijk middenveld
Groepen die opkomen voor een bepaalde waarde of belang (zonder winstoogmerk).

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Middenveld
Overheid
Markt
Vakbond
Politie
Boerderij
Kerk
Gemeente
Universiteit
Bank
Winkel
Actiegroep

Slide 27 - Drag question

Sleep de organisatie naar de juiste plek
Welke actoren worden in de volgende video genoemd? 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructionsWelke actoren spelen een rol in de video?
Welke actoren spelen een rol in de video?

Slide 30 - Open question

Antwoorden:
- Farmers Defence Force/ boerenactivisten
- Overheid
- RIVM
- Provincie Brabant
- Boeren


Tot welke categorie behoort de Farmer Defence Force?
Tot welke categorie behoort de Farmer Defence Force?
A
Overheid
B
Markt
C
Maatschappelijk middenveld
D
Agrarische sector

Slide 31 - Quiz

Maatschappelijk middenveld want het is een actiegroep zonder winstoogmerk. 


Leg uit of er sprake is van een maatschappelijke botsing.
Leg uit of er sprake is van een maatschappelijke botsing.

Slide 32 - Open question

Antwoorden:
- Farmers Defence Force/ boerenactivisten
- 'Klimaatsalafisten'/ Klimaatactivisten
- Overheid
- RIVM
- Provincie Brabant

Slide 33 - Video

This item has no instructions

AWB-schema
Actor
Actor
 • W: waarde
 • B: belang


 • W: waarde
 • B: belang

Slide 34 - Slide

Uitleggen wat een AWB-schema inhoudt en hoe een AWB-schema verschilt bij een dilemma en een maatschappelijk probleem. Bij actoren worden nu twee verschillende groepen ingevuld in plaats van een actor. 
Maak een AWB-schema bij de video
Farmers Defence Force
Waarde
Actor
Waarde
Belang
Belang
Overheid
Klimaat/milieu
Boer blijven

Slide 35 - Drag question

Uitleggen dat er mogelijk nog andere belangen/waarden een rol spelen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat boeren opkomen voor hun belang: het voortbestaan van het boerenbedrijf/ maken van winst.


In reclames wordt vaak gebruikgemaakt van stereotyperingen. Vrouwen worden vaak afgebeeld in bikini. Mannen die het huishouden doen komen weinig voor. Sinds 2019 zijn in Groot-Brittannië dit soort stereotyperingen in reclames verboden. Het kan namelijk leiden tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Groot Brittanië
Waarde
Actor
Waarde
Belang
Belang
Adverteerders
Winst
Gelijkheid

Slide 36 - Drag question

Uitleggen dat er mogelijk nog andere belangen/waarden een rol spelen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat boeren opkomen voor hun belang: het voortbestaan van het boerenbedrijf/ maken van winst.

* is hier beeld van? beter dan de tekst. Op mobiel valt de tekst ook vaak weg of is niet te lezen en niet idere school bezit iPad. Desnoods ff uitproberen
Maatschappelijke problemen 
Tijd- en plaatsgebonden.

Slide 37 - Slide

Uitleggen dat maatschappelijke problemen tijd- en plaatsgebonden zijn. In Nederland spelen er andere problemen dan in Amerika. Vroeger speelden er andere problemen dan nu. 

Slide 38 - Video

Optioneel als samenvatting van de paragraafWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 39 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 40 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat een maatschappelijk probleem is
 • wat een maatschappelijke botsing is
 • een AWB-schema op te zetten
Ik leerde...

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Strijd of debat?
Einde van de les 'Maatschappelijke problemen'

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Link

Via de onlineportal is achtergrondinformatie en overig materiaal te raadplegen bij de paragraaf.