Les 7 Profiel A Huishouden en Verzorging

Profiel A Huishouden en Verzorging
Les 6
hoofdstuk 4
Boek 
NU
PEDAGOGISCH WERK
Profielboek
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Profiel A Huishouden en Verzorging
Les 6
hoofdstuk 4
Boek 
NU
PEDAGOGISCH WERK
Profielboek
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog?
van de vorige les

Slide 2 - Open question

1 minuut met Toezichthouder Manon Korenromp

Slide 3 - Slide

Wat zijn protocollen

Slide 4 - Open question

Werken volgens protocollen
Protocol:

Document waarin werkwijzen en regels staan over hoe je je moet gedragen 
en hoe je moet handelen in de organisatie waar je werkt.
KDV is verplicht de Wet Kinderopvang te volgen.

Slide 5 - Slide

Op 1 juli 2013 trad het vierogenprincipe in werking.
Wat houd dit in

Slide 6 - Open question

Vierogenprincipe
Moet altijd een volwassen persoon kunnen meekijken en/of luisteren met een beroepskracht in de KDV

Oplossingen:
Gebruik camera’s
Ramen in de verschoon-ruimtes
Ramen in de deuren

KDV is verplicht de Wet Kinderopvang te volgen.

Slide 7 - Slide

Welke protocollen ken je nog meer

Slide 8 - Open question

Andere protocollen
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Calamiteiten
 • Kinderen in de zon
 • Voedsel hygiëne
 • Vervoer
In kwaliteitshandboek van de organisatie staan alle protocollen die daar gelden

Slide 9 - Slide

Werken volgens protocollen benoem eens 2 voorbeelden

Slide 10 - Open question

Werken volgens protocollen voorbeelden
 • Wen procedure
 • Veiligheid en hygiëne
 • Voeding
 • Communicatie met ouders
 • Regels bij ziekte van kinderen
 • Medicijngebruik van kinderen
 • Voorkoming wiegendood
 • Lichamelijk contact met kinderen
 • Opvallend gedrag van kinderen
In kwaliteitshandboek van de organisatie staan alle protocollen die daar gelden

inspecteur kinderopvang

Slide 11 - Slide