les 5 - pedagogisch kader 4 - 13 jaar en 8.1

1 / 20
next
Slide 1: Slide
kwaliteitszorgMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat hebben we behandeld?
Profielboek Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang
hfst 1.1 - mijn beroep > Oriëntatie op je werkveld
hfst 1.2 - Kinderopvang van vroeger tot nu
hfst 1.3 - Zorg voor een goede kwaliteit (4 pedagogische doelen, pedagogisch kader, GGD, beroepscode)
pedagogisch kader 4 - 13 -hfst 8 (pedagogische kwaliteit BSO)

Slide 2 - Slide

Noem de vier pedagogische doelen
die alle kinderopvangorganisaties
moeten nastreven.

Slide 3 - Mind map

Wat is een
pedagogisch beleidsplan

Slide 4 - Mind map

Wat is kinderparticipatie?

Slide 5 - Mind map

Wat is een
horizontale en een verticale groep?

Slide 6 - Mind map

Brede school
 • Meer dan alleen onderwijs
 • Samenwerking met kdv, BSO, GGD, sportvereniging, logopedist, fysiotherapie
 • Waarom? Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten!
 • Doorgaande lijn tussen bijv kdv en school
 • Samenwerking tussen verschillende organisaties verbeteren.  

Slide 7 - Slide

IKC
Integraal Kind Centrum - wat heeft een kind nodig om zijn/haar talent te ontwikkelen. 
 • Samenwerking tussen kinderopvang en school. 
 • Opvang voor kinderen van 0-13 jaar
 • leren, ontwikkelen, ontmoeten
 • alle medewerkers werken volgens dezelfde visie
 • kijken naar wat het individuele kind nodig heeft

Slide 8 - Slide

Wat is een IKC
Wat is een brede school?

Slide 9 - Slide

Basisboek DCO hfst 8.1

Jouw plek in de organisatie.

Slide 10 - Slide

Maak de opdrachten op blz 135 van je werkboek.
timer
10:00

Slide 11 - Slide

H8.1 Jouw plek in de organisatie
Als pedagogisch werker ben je een onderdeel van de organisatie  
 • Kleinschalige instellingen: 1 groep/ 1 collega


 • Grote organisaties met meerdere locaties
 • Heel team van collega’s
 • Locatie-managers
 • Kwaliteitsfunctionaris

Slide 12 - Slide

Veel collega's
 • Pedagogisch werkers met niveau 3/4, HBO en universiteit
 • N3: begeleidende taken/verzorgende taken
 • N4: kinderen met zorgvraag en organiserende taken (begeleiden van nieuwe collega's, jaarplanning maken,
  meeschrijven aan het pedagogisch
  beleidsplan) IKC/BREDE SCHOOL : multifunctioneel, opvang, school, verlengde schooldag


Slide 13 - Slide

Wie is de baas?
Welke bevoegdheden heb jij als pedagogisch werker?
 • Werken onder verantwoordelijkheid van leraren/hoger bevoegden
 • Leraren mogen meer taken uitvoeren dan jou
 • In overleg met hen kun je taken uitvoeren
 • Leraren zijn nooit je leidinggevende


 • Leidinggevende: heeft altijd de eindverantwoordelijkheid
 • Zelfsturende teams: taken worden verdeeld, meer zelf beslissen,


Slide 14 - Slide

Organogram
 • Schematisch overzicht van de structuur van een organisatie
 • Hiërarchisch: lijnen lopen van boven naar beneden
 • Hoe hoger in het schema, hoe meer invloed je hebt

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Sociale kaart

Slide 18 - Slide

Belangrijke begrippen
 • Beroepsprofiel: waar kun je werken?, taken, verantwoordelijkheden, opleidingseis en competenties
 • Beroepshouding: De professionele houding die op je werk van je verwacht wordt. (inlevingsvermogen, respect, echtheid, flexibiliteit)
 • Beroepscode: beroepsgeheim, nascholing, respect voor alle (culturele/geloofs)achtergronden. Landelijk bepaald (zie 5 beroepscode kinderopvang op blz. 280)
 • Functieomschrijving: Document waarin beschreven staat wat je werk inhoudt: functie, taken, verantwoordelijkheden.
 • Arbeidsvoorwaarden en CAO (collectieve arbeidsovereenkomst): staan beschreven in contract (arbeidsovereenkomst) - werk je daar tijdelijk of vast? - vakbond helpt!

Slide 19 - Slide

Maak de opdrachten op blz 136 en 137 in je werkboek.
timer
15:00

Slide 20 - Slide