Wie zeg jij dat ik ben?

LES 2: Wie zeg jij dat ik ben?
1 / 19
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

LES 2: Wie zeg jij dat ik ben?

Slide 1 - Slide

Op welk socialmediakanaal zit jij het meest?
A
TikTok
B
Instagram
C
Snapchat
D
ander

Slide 2 - Quiz

Wat doe jij het meest online?
A
posten
B
scrollen
C
delen
D
reageren

Slide 3 - Quiz

Wat is er positief voor jou aan het gebruik van je sociale media?

Slide 4 - Open question

Wat toon je online?

Slide 5 - Mind map

Wat toon je niet online?

Slide 6 - Mind map

Wat is er minder positief aan sociale media?

Slide 7 - Mind map

Welke foto vind jij het best?
A
de linkse foto
B
de rechtse foto

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Video

Wat is het onderwerp van een tekst met deze titel?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Hoeveel onderwerpen komen aan bod in deze tekst?
A
1
B
5
C
4

Slide 13 - Quiz

Wat is het teksttype van deze tekst?
A
artikel
B
informeren
C
informatief

Slide 14 - Quiz

Wat is de structuur van deze tekst?
A
inleiding - midden - slot
B
inleiding - midden
C
midden- slot

Slide 15 - Quiz

Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A
Het online imago en de online zelfpresentatie spelen een grote rol in het leven van jongeren.
B
Jongeren moeten een digitale balans vinden.
C
online identiteit

Slide 16 - Quiz

Over welke term gaat het in deze omschrijving?
'Nadenken over het beeld dat anderen van jou hebben op basis van wat je deelt op sociale media.'
A
online zelfbeeld
B
online imago

Slide 17 - Quiz

Hoe kan je zorgen voor een digitale balans?

Slide 18 - Open question

Waarom is de titel van deze les
'Wie zeg jij dat ik ben?

Slide 19 - Open question