מצבי צבירה

1 / 45
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

כתבו מה שעולה לראש כשחושבים מצבי צבירה
כתבו מה זה מצבי צבירה

Slide 2 - Mind map

מצב צבירה
אחת משיטות המיון הבסיסיות ביותר של חומרים

החומרים הסובבים אותנו יימצאו
באחד מתוך שלושה מצבי צבירה
מוצק, נוזל וגז

Slide 3 - Slide


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 4 - Quiz


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 5 - Quiz


A
מוצק
B
נוזל
C
גז

Slide 6 - Quiz

מוצק
נוזל
גז

Slide 7 - Drag question

ניתן לחלק את ההתייחסות לחומרים לשתי רמות הבנה

מאקרוסקופית - בגדול
איך החומר נראה

מיקרוסקופית - בקטן
החלקיקים ממנו הוא מורכב

Slide 8 - Slide

הרמה המקרוסקופית (בגדול)

אלה התכונות  שאפשר לתפוס בחושים שלנו ובעזרת כלי מדידה

מה הצבע של החומר
האם הוא מסיס
מה הטעם שלו

Slide 9 - Slide

הרמה המיקרוסקופית
(בקטן)בחינת החומר ברמת החלקיקים המרכיבים אותו

רמה זו תוכל להסביר לנו
מדוע תופעות מתרחשות
מים ברמה מאקרו ומיקרוסקופית

Slide 10 - Slide

מצבי צבירה

Slide 11 - Slide

מצבי צבירה- הסבר מקרוסקופי

Slide 12 - Slide

מוצק
מוצקים הם חומרים שיש להם צורה מוגדרת

הם לא זורמים

הם לא משנים את צורתם

Slide 13 - Slide

נוזל
נוזלים הם חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים
מצטברים בתחתית הכלי

זורמים ממקום גבוה לנמוך

Slide 14 - Slide

גז
גזים הם חסרי צורה קבועה

מקבלים את צורת המיכל שבו הם מוחזקים
מתפשטים וממלאים את כל המיכל

זורמים מלחץ גבוה ללחץ נמוך
(לדוגמה רוח)

Slide 15 - Slide

גררו את המאפיינים המאקרוסקופיים של שלושת מצבי הצבירה למקום המתאים
מוצק
נוזל
גז
צורה מוגדרת
לא זורם
לא משנה צורה
אין צורה מוגדרת
אין צורה מוגדרת
מקבלים את צורת הכלי בחלקו התחתון
מקבלים את צורת הכלי - מתפשטים וממלאים אותו
יכולים לזרום
יכולים לזרום

Slide 16 - Drag question

האם חתול הוא מוצק או נוזל?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל פלסמה

Slide 17 - Quiz

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שחתולים מפגינים דואליות מוצק-נוזל

Slide 18 - Slide

מצבי צבירה - הסבר מיקרוסקופי

Slide 19 - Slide

מוצק
במוצקים החלקיקים ארוזים במבנים מסודרים וצפופים

המרחקים בין החלקיקים קצרים
והם קשורים האחד לשני
ללא יכולת לנוע ממקום למקום

Slide 20 - Slide

נוזל
החלקיקים קשורים חלקית זה לזה
המרחקים ביניהם גדולים יותר
מבמוצקים

זה מה שמאפשר תנועה ויכולת זרימה

Slide 21 - Slide

גז
בגזים המרחקים בין חלקיקי הגז גדולים מאוד אין כמעט קשרים
ביניהם

ולכן כל חלקיק של גז יכול לנוע לכל כיוון ללא תלות בחלקיקים האחרים

Slide 22 - Slide

גז
:תכונות החלקיקים בגז
מרחק: רחוקים
סדר: לא מסודרים
כוחות משיכה: חלשים מאוד
תנועה: חופשית לכל הכיוונים

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

גררו את המאפיינים המיקרוסקופיים של שלושת מצבי הצבירה למקום המתאים
מבנה מסודר
חלקיקים קשורים חלקית
אין כמעט קשרים בין החלקיקים
חלקיקים לא יכולים לנוע
חלקיקים יש יכולת מסויימת לנוע
מרחקים גדולים מאד בין החלקיקים
חלקיקים יכולים לנוע בחופשיות
חלקיקים צפופים מאוד
חלקיקים לא צפופים בכלל
חלקיקים צפופים חלקית
מרחקים קצרים בין החלקיקים

Slide 25 - Drag question

?באיזה מצב צבירה נמצאים המים
A
נוזל
B
גז
C
מוצק
D
תלוי בטמפרטורה

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Video

טמפרטורת החדר
מצב הצבירה של החומרים השונים תלוי בטמפרטורה שלהם


כדי שאפשר יהיה להשוות בין חומרים - הוגדרה טמפרטורה  של 25 מעלות צלזיוס

Slide 28 - Slide

מצב הצבירה של החומר
תלוי בטמפרטורה של הסביבה בה הוא מוחזק
חם
קר

Slide 29 - Slide

נקודת ההתכה
הטמפרטורה שבה מתרחש המעבר ממוצק לנוזל

במים, לדוגמה, נקודת ההתכה היא 0 מעלות צלזיוס
מתחת ל-0 המים הם מוצק - קרח
מעל ה-0 הם נוזל - מים רגיליםSlide 30 - Slide

נקודת הקיפאון
הטמפרטורה שבה מתרחש המעבר מנוזל למוצק, שווה לנקודת ההתכה

במים, לדוגמה, נקודת הקיפאון היא 0 מעלות צלזיוס
מתחת ל-0 המים הם מוצק - קרח
מעל ה-0 הם נוזל - מים רגיליםSlide 31 - Slide

נקודת ההתכה היא
A
זהה לנקודת הקיפאון
B
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל
C
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז
D
הטמפרטורה שבה החומר הופך ישר ממוצק לגז

Slide 32 - Quiz

נקודת הרתיחה
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז

נקודת הרתיחה של מים היא 100 מעלות צלזיוס

שימו לב שנקודת הרתיחה מתייחסת למצב**
שכל הנוזל משתנה והופך לגז


Slide 33 - Slide

נקודת ההתעבות
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל. שווה לנקודת הרתיחה

נקודת ההתעבות של מים היא 100 מעלות צלזיוס

Slide 34 - Slide

נקודת ההתעבות היא
A
זהה לנקודת הקיפאון
B
הטמפרטורה שבה החומר הופך מגז לנוזל
C
הטמפרטורה שבה החומר הופך מנוזל לגז
D
הטמפרטורה שבה החומר הופך לעבה

Slide 35 - Quiz

נקודת ההמראה
קבוצה של חומרים שמדלגים על מצב הצבירה הנוזלי
ובחימום הופכים ישירות ממוצק לגז

לתהליך הזה קוראים המראה

הטמפרטורה שבה מתרחשת ההמראה
נקראת נקודת ההמראה

Slide 36 - Slide

מהי המראה
A
מעבר ישיר ממצב של גז למצב של מוצק
B
מעבר ישיר ממצב של מוצק למצב של גז
C
המצב שבו נמצא הקרח היבש בטמפרטורה ℃0

Slide 37 - Quiz

הגז תופס תמיד את המקום העומד לרשותו כיוון ש
A
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חלשים
B
בין החלקיקים יש רווחים
C
יש לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות משיכה חזקים
D
אין לחלקיקים תנועה עצמית וכוחות המשיכה חלשים

Slide 38 - Quiz

?איזה חלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת
A
של מוצקים בלבד
B
של נוזלים בלבד
C
של גזים בלבד
D
של כל החומרים

Slide 39 - Quiz

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא תנודה
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 40 - Quiz

?באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא חופשית
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 41 - Quiz

באיזה מצב צבירה תנועת החלקיקים היא החלפת מקומות?
A
מוצק
B
נוזל
C
גז
D
בכולם

Slide 42 - Quiz

נתון חומר שחלקיקיו צפופים ומסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מים
B
שמן
C
חמצן
D
ברזל

Slide 43 - Quiz

נתון חומר שחלקיקיו רחוקים זה ומזה ולא מסודרים. חומר זה יכול להיות
A
מיץ
B
עץ
C
חמצן
D
פלדה

Slide 44 - Quiz

Slide 45 - Video