P2_les 2 en 3_Houten vloeren vervolg

Houten vloeren 


                                          Deel 2
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Houten vloeren 


                                          Deel 2

Slide 1 - Slide

Houten vloeren......wat vinden jullie moeilijk?

Slide 2 - Mind map

Houten vloeren
Leerdoelen
De student kan aan het einde van deze les:
- de verschillende soorten balklagen noemen
- de afmetingen van een balk inschatten
- benoemen waar de balkafmeting van afhankelijk is
- een balklaag tekenen met de juiste hart-op-hart afstanden 
    incl. raveling en verankering
- de plaatindeling voor een houten vloer tekenen/bepalen.

Slide 3 - Slide

In welke 4 vloerlagen kunnen we een houten vloer verdelen?

Slide 4 - Slide

Soorten balklagen
enkelvoudige balklaag
samengestelde balklaag

Slide 5 - Slide

Wanneer gebruiken we een (stalen) onderslagbalk?

Slide 6 - Slide

Waarom eist het Bouwbesluit dat de beganegrondvloer luchtdicht wordt uitgevoerd?
Voorkomen dat vocht, gassen en stank uit de kruipruimte de woning in kan komen. 

Vochtige lucht afvoeren door te ventileren.

Slide 7 - Slide

Verdiepingsvloer

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Op welke manier worden houten balken van een vloer gemaatvoerd?
A
met de dagmaat
B
met de hart-op-hart maat
C
met de theoretische overspanning
D
met de opleglengte

Slide 10 - Quiz

Maatvoering
Op een bestektekening vind je de plaats van de balklaag.           De volgende gegevens zijn belangrijk:
- hart-op-hart maat;
- afmeting van de balken;
- overspanningsrichting.

Slide 11 - Slide

Maatvoering
De constructeur bepaalt uiteindelijk de houtzwaarte. Hierbij houdt hij rekening met:
- lengte van de overspanning;
- hart-op-hart maat
- belasting op de balklaag

Slide 12 - Slide

De hart-op-hart afstand mag je zelf bepalen.
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quiz

Het bestek geeft een maximale maat voor de hart-op-hart afstand. Je mag de h.o.h. afstand nu zelf bepalen zolang je deze maar niet groter maakt als de maximale maat.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Houten dekvloer
Op de draagvloer (houten balken) komt de houten dekvloer. Er kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Meestal zijn dit platen underlayment  van 1220x2440x18mm.

610mm is de meest gebruikte h.o.h. afstand, zie volgende slide

Slide 15 - Slide

Houten dekvloer verdeling

Slide 16 - Slide

Waarom wordt meestal voor een h.o.h. maat van 610 mm gekozen?
A
dan kun je makkelijk over de balken lopen
B
dat is wat de balken maximaal kunnen dragen
C
dat is de breedte van de underlaymentplaat
D
met deze h.o.h. maat is een goede bevestiging van de platen mogelijk

Slide 17 - Quiz

Waarom ligt een strijkbalk 50 - 70 mm los van de binnenmuur?
A
anders kun je de balk niet verankeren
B
voorkomen van doorslaand vocht vanuit de muur in de strijkbalk
C
daardoor heb je minder balken nodig
D
ruimte is nodig voor eventuele leidingen

Slide 18 - Quiz

Rachel 22x50mm
Panlat 22x50mm
Tengel 11x38mm

Slide 19 - Drag question

Samengevat
In deze les zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
- de verschillende soorten balklagen
- de afmetingen van een balk inschatten
- benoemen waar de balkafmeting van afhankelijk is
- een balklaag tekenen met de juiste hart-op-hart afstanden incl. raveling en verankering
- de plaatindeling voor een houten vloer tekenen/bepalen

Slide 20 - Slide

Tekenopdracht

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide