Week 1 Kraamzorg. Een goed begin. MZ VZ-ig LWP10685

LWP 10685 Kraamverpleegkunde les 1           (2022/2023)  
1 / 24
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

LWP 10685 Kraamverpleegkunde les 1           (2022/2023)  

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Verwondering
Lees Psalm 139:13-15
Wat zegt dit jou?

Slide 3 - Slide

Planning
 • Doornemen LWP en eindopdrachten
 • TWIXX Geboortezorg in Nederland
 • Leerdoelen maken en invullen in bolletje 1
 • Zelfstandig werken

Slide 4 - Slide

Lesdoelen
 • Je kunt vertellen waarin de geboortezorg van nu verschilt met vroeger (minimaal 3 punten)
 • Je kunt minimaal 4 taken van een kraamverzorgende noemen
 • Je kunt minimaal 2 professionals noemen waarmee je samenwerkt als kraamverzorgende
 • Je hebt minimaal 2 leerdoelen geformuleerd

Slide 5 - Slide

Afspraken
 • Theorie staat online op de kennisbank (jullie hebben ws. het boek kraamzorg niet)
 • Bereid je ELKE les voor door de theorie te lezen voor die les (zie planning in de reader)! 

Slide 6 - Slide

Wat weten jullie al van kraamzorg?

Slide 7 - Mind map

Taken kraamverzorgende
 • de verzorging en controle van de kraamvrouw;
 • de verzorging en controle van het kind;
 • voorlichting, instructie en integratie van het kind in het gezin;
 • observeren, signaleren en rapporteren;
 • waarborgen hygiëne;
 • de verzorging en/of opvang van huisgenoten;
 • huishoudelijke taken
Slide 8 - Slide

Met wie heb je allemaal te maken in de kraamzorg?

Slide 9 - Mind map

Met wie werk je?
Zorgvragers: barende, kraamvrouw, pasgeborene, partner, andere kinderen en gezinsleden

Professionals: Verloskundige of gynaecoloog, lactatiekundige

Slide 10 - Slide

Waar ben je geboren?
THUIS
IN HET ZIEKENHUIS

Slide 11 - Poll

Wie kan een babyfoto van zichzelf laten zien?

Slide 12 - Open question

Wat was je geboortegewicht?

Slide 13 - Open question

Wat weet je van jouw eigen geboorte?

Slide 14 - Mind map

Ben je vernoemd naar iemand in je familie?
Ja
Nee

Slide 15 - Poll

Stukje film (2.56-10.58)
 • Schrijf minimaal 3 dingen op die je hoort of ziet die volgens jou nu anders gaan.
 • Zoek daarna per 2 of 3-tal uit hoe het nu gaat
 • Vermeld je bronnen
 • Bespreek het daarna centraal 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Doel van de lwp
 • Lees de LWP door
 • Kijk eens naar de werkprocessen
 • Kies een werkproces en formuleer daarbij een leerdoel
 • Probeer nog een persoonlijk leerdoel erbij te maken
 • Maak je leerdoelen SMART
 • Zo nodig laat je het even aan de docent zien 

Slide 18 - Slide

Lesopdracht
 • Lees H1 en 2 van Module 2 uit het boek Kraamzorg
 • Maak een woordweb of een samenvatting hiervan 
 • Neem deze op in je portfolio (opdracht 1)

Slide 19 - Slide

Doornemen opdracht 2
 • Samen opdracht 2 GVO doornemen
 • Bespreek het stappenplan (bijlage 2)
 • Neem de beoordelingscriteria van de presentatie van de voorlichting door (bijlage 3)

Slide 20 - Slide

Wat lever je in in week 7?
Portfolio:
- uitwerking opdrachten uit de reader (opdracht 1)
- uitwerking GVO (bijlage 2)
- beoordelingsformulier presentatie over voorlichting (bijlage 3)
- voeg onderdelen toe wat je portfolio persoonlijk maakt of wat je hebt geleerd in de les

Slide 21 - Slide

Zelfstandig aan de slag:
 • Start maken portfolio (voorkant, indeling, voorwoord met leerdoelen)
 • Maken opdracht 1 van deel 1, zie lesopdracht
 • Vormen van leerteams en verdelen onderwerpen voor voorlichting
 • Eventueel al een start maken met het stappenplan GVO (bijlage 2)

Slide 22 - Slide

Huiswerk
 • Voorbereiden volgende week (zie planning) Boek; anatomie:    Thema 13: Voortplantingsstelsel
 • baby's nodig voor een les (vraag eens in je netwerk) 

Slide 23 - Slide

Lesdoelen behaald?
 • Je kunt vertellen waarin de geboortezorg van nu verschilt met vroeger (minimaal 3 punten)
 • Je kunt minimaal 4 taken van een kraamverzorgende noemen
 • Je kunt minimaal 2 professionals noemen waarmee je samenwerkt als kraamverzorgende
 • Je hebt minimaal 2 leerdoelen geformuleerd

Slide 24 - Slide