Kwetsbare ouderen

Kwetsbare Ouderen LWP 10155
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Kwetsbare Ouderen LWP 10155

Slide 1 - Slide

Waar gaat de LWP over?

De vergrijzing in Nederland neemt toe, dit betekent dat de groep "ouderen" in de maatschappij groeit, daarmee groeit dus ook de kans dat jij een oudere zorgvrager tegen komt in je werkomgeving

Slide 2 - Slide

Kwetsbaarheid

Risico op kwetsbaarheid, kenmerkend voor ouderen is een mogelijk omvangrijke ziektegeschiedenis en een "wankel" evenwicht in de gezondheidstoestand die snel verstoord raakt wanneer er een verandering in de directe leefomgeving optreedt.

Slide 3 - Slide

Oorzaken
kwetsbaarheid?+63

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

Wat wordt er van je verwacht..
  • Leervragen zijn uitgewerkt in ETO en hierop is gereflecteerd
  • Passend literatuurgebruik (geen theorie letterlijk overnemen)
    ,
waar nodig heb je informatie uit de TWIX


Je gaat in de beroepspraktijk een onderzoek uitvoeren en deze laat je beoordelen in de praktijk daarna laat je deze presentatie nog zien aan medestudenten

Slide 6 - Slide

#hoedan?

Oriëntatieopdracht 

Verdiepingsopdracht

Slide 7 - Slide

Oriëntatieopdracht 
1. Noteer welke persoonlijke ervaring(en) jij hebt met het onderwerp.
2. Noteer jouw mening over het onderwerp vanuit vakinhoudelijke invalshoek.
3. Geef je verwachtingen weer ten aanzien van deze LWP.
4. Stel een individuele leerdoel op in ETO.
5. Maak een planning om deze leerwerkprestatie binnen de kaders af te ronden en geef deze ook weer in ETO.
6. Sla je leerdoel en planning op en vraag je docent om feedback.
7. Na het (eventueel) verwerken van de feedback mag je het leerdoel definitief maken en verder gaan naar het volgende bolletje.

Slide 8 - Slide

Verdiepingsopdracht
Ga de praktijk in en organiseer een activiteit voor collega’s, kwetsbare ouderen of misschien wel voor mantelzorgers of vrijwilligers.
Gebruik in ieder geval minimaal twee thema’s uit de lessenreeks voor je activiteit
In de afsluitende les van deze reeks geef je de reacties op een leuke en spetterende manier weer, ook dit is aan jullie. De groep en de docent moet in ieder geval een juist beeld krijgen van inhoud en de sfeer van de activiteit

Slide 9 - Slide

Welke thema's
Delier                               Valgevaar 
Oudermishandeling en meldcode
Eenzaamheid                Depressie 
Ondervoeding/overvoeding
Mondzorg                           Continentie 
Samenwerken familie, vrijwilligers, mantelzorgers
Ketenzorg en woonvormen
NAH                                    Euthansie
Sexualiteit op oudere leeftijd/homosexualiteit
Kwetsbare oudere verslavingszorg


Slide 10 - Slide

Zijn er nog thema's die jullie
toegevoegd willen hebben?

Slide 11 - Mind map

Slide 12 - Video