Herhaling alle stof

同学们好!

欢迎来到中文!
1 / 52
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 52 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

同学们好!

欢迎来到中文!

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

第一课
~ 词语 (hoe je ze schrijft & betekenis)
~ 读一读 (hoe je ze schrijft met meerdere soorten)
~ 扩展替换
    - Een zin kunnen maken met 画画儿
    - Een zin kunnen maken met 常常带
    - Een zin kunnen maken met 有好多

Slide 3 - Slide

Dit noem je een inleiding.

Waar gaat het over?
1
Wat is de omschrijving van deze tekst?
Wat is hier het belangrijkste van alinea 2?

2
在公园里

Slide 4 - Slide

Wat wordt hier verteld in deze alinea?
Wat is hier het belangrijkst?


3

Slide 5 - Slide

Wat wordt hier verteld?
Wat is het belangrijkste?
4

Slide 6 - Slide

同题
 1. 公园里都有什么? (1)
 2. 人们到公园做什么? (2&3)
 3. 你去公园做什么? (2&3)
2
1
3

Slide 7 - Slide

Schrijf over deze 2 plaatjes
Doe dit in je opschrijfboekje, hiervoor krijg je een cijfer!
Maak het invidueel, vraag hulp als het nodig is

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

huiswerk (onderdeel 2) blz. 6

gebruik hiervoor je opschrijf boekje

schrijf de hele zin over, schrijf dan eronder weer de zin maar dan met andere woorden die zijn aangegeven. Succes!

Slide 10 - Slide

星期天
zondag
附近
dichtbij
显得
eruit zien
格外
extra
地方
plaats
艺术
kunst
开始
beginnen
教堂
kerk
更加
nog meer
庄严
serieus
~ 词语 (hoe je ze schrijft & betekenis)

Slide 11 - Slide

~ 读一读 (hoe je ze schrijft met meerdere soorten)
得--然--眼--明
子--外--表--方--米字
术--术学--术品
子汉--孩子--同学--老师
风--使--时--地--

Slide 12 - Slide

画画儿:
明天我去公园画画儿。
他喜欢画画儿。

常常带:
星期天妈妈常常带我去附近的公园写生。
早上爷爷常常带奶奶去旁边的面包店买面包。

有好多:
学校里有好多老师。
医院里有好多医生。

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

第二课
Je krijgt geen specifieke vragen hierover,
 het beste is om het nog eens een paar keer door te bladeren

Slide 15 - Slide

去邮局
1. 邮局在哪里?

 
1
2. 爸爸去邮局做什么?
2

Slide 16 - Slide

1) Waar gaat de tekst over?
2) Wat is hier belangrijk?

Doe dit invidueel of met z'n tweeën 
3

Slide 17 - Slide

wat wordt hierin vermeld?
Wat is hier het belangrijkst?
4

Slide 18 - Slide

同题
 1. 你去过邮局吗?
 2. 你去邮局做什么?
 3. 邮局在哪里?
 4. 爸爸去邮局做什么?
 5. “我’’去邮局做什么?
 6. 收集邮票有什么好处?
 7. 姑姑寄给''我''一套什么邮票?
 

 • Blauw: over jouw
 • Rood: Over de tekst

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

他迟到的次数不断地增加
在中文学校学习,我的中文知识不断地增长
爷爷爱好打太极拳。 
下象棋是爸爸的爱好

Slide 21 - Slide

Zinnen vervoegen, langer maken

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

第三课
~ 扩展替换
    - Een zin kunnen maken met 有时…有时…
~ 读一读 (hoe je ze schrijft met meerdere soorten)

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

有时…有时…

我们有时在家吃饭,有时去中餐馆吃饭。
星期天我有时去书店,有时去公园。

Slide 32 - Slide

~ 读一读 (hoe je ze schrijft met meerdere soorten)
--起--
奇--情--话 
巴--结--
打--手--
演--出--

Slide 33 - Slide

第四课
~ 扩展替换
    - Een zin kunnen maken met …只有,才能…

Slide 34 - Slide


…只有,才能…

只有努力,才能成功。
只有细心,才能不出错。

Slide 35 - Slide

第五课和第六课
~ 生字 van les 5 & 6 (hoe je het schrijft & betekenis)
~ 词语 van les 5 & 6 (hoe je het schrijft & betekenis)

~ De woordjes van 读一读 kunnen schrijven (les 6)
~ Zinnen maken met 及时-从此-因此 (les 6)

Slide 36 - Slide

开始第六课

第六课: 成语故事
 • 亡羊补牢
 • 拔苗助长

Slide 37 - Slide

亡羊补牢
      从前,有一个人养了十几只羊。
一天早上,他发现少了一只羊。
原来关羊的屋子破了一个洞,
他没有及时修补,羊从这个洞钻出去跑掉了。

       邻居劝他说:"赶快把补一补吧。"
他说:"反正羊巳经跑掉了,补洞有什么用呢?"
1
2

Slide 38 - Slide

亡羊补牢
        第二天早上,这个人又发现少了一只羊,
羊还是从那个洞钻出去跑掉的。
这时,他才明白邻居讲的话有道理,
于是赶快把洞补好了。
从此,他的羊再也没有丟。

        这就是:"亡羊补牢,为时未晚"。
3
4

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

拔苗助长
       古时候有个农民,他日夜盼望自己种的秧苗长得又快又高。
因此,他天天去田里看,总觉得秧苗长得太慢。

       有一天,他又来到田里,忽然想出了一个办法:
'' 我什么不把秧苗拔高一些,帮助它们长得快一点儿呢? '' 
于是,他下到田里,把每棵秧苗都拔高了。看着拔高了的秧苗,
他心里很得意,唱着歌回家去了。

       结果,过了几天,拔高的秧苗全死了。
1
2
3

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video

及时
            及时告诉我
一定要及时告诉我
你一定要及时告诉我。
                                  道理
                              有道理
              邻居的话有道理
  你认为邻居的话有道理。
使句子更长
Zinnen langer maken.

Slide 44 - Slide

 他把洞补好了从此他的羊再也没有丢
从此 = vanaf nu
这次比赛得了第一名-----------他更喜欢运动了
我家附近开了一个商店--------买东西方使多了
发生了这件事-----------------他再也不那样做了
Verzin zelf er ook een en schrijf het op
_____________________因此______________________
因此 = daarom
Verzin zelf er ook een en schrijf het op
他今天感冒了-------------------不能参加表演
巨人把围墙拆掉了-------------孩子们又可以进来玩儿了
公园里有很多雕像-------------我常去那儿写生

Slide 45 - Slide

禁止
verboden
binnen
gewei
grot
boren
eigendom
wensen
必须
moet
uit elkaar
明白
begrijpen
屋子
huis
repareren
邻居
buren
adviseren
neerleggen
nog niet
omh. trekken
helpen
opeens
及时
op tijd
盼望
verlangen

Slide 46 - Slide

~ De woordjes van 读一读 kunnen schrijven (les 6)
亡羊牢 - 课 - 考 -
子 -
时 - 来得 - 来不
补 - 理 - 居 -
民 - 住 - 说 -
掉 - 弄了 - 草 - 泀 - 苗助长
-人为乐 - 望 - 期 

Slide 47 - Slide

及时:
你一定要及时告诉我。

从此:
这次比赛得了第一名。从此,他更喜欢运动了。
我家附近开了一个商店。从此,买东西方使多了。
发生了这件事。从此,他再也不那样做了。
他把洞补好了。从此,他的羊再也没有丢。

因此:
他今天感冒了。因此,不能参加表演。
巨人把围墙拆掉了。因此,孩子们又可以进来玩儿了。
公园里有很多雕像。因此,我常去那儿写生。Slide 48 - Slide

中文词类/woordsoorten
名词
Zelfstandig naamwoord
中国、学生、房间
动词
Werkwoord
走、跑、打、吃、写
形容词
Bijvoeglijk naamwoord
美丽的、长长的
量词
Maatwoord
个、只、朵、条、棵
副词
Bijwoord
很、也、巳经、非常
介词
Voorzetsel
在、从、和、为了
连接词
Verbindingswoord
一边…一边、因为…所以

Slide 49 - Slide

标点符号/ Leestekens
punt
句号
(   ) 
haakjes
括号
vraagteken
问号
""
aanhalingsteken
双引号
uitroepteken
感叹号
beletselteken
省略号
komma
逗号
《 》
guillemet
书名号
pauzekomma
顿号
gedachtestreepjes
连接号
puntkomma
分号
dubbele punt
冒号

Slide 50 - Slide


Dit was alles voor de toets
De toets telt 4x mee
Als je hiervan leert, dan leer je de juiste leerstof
Heel veel succes!!

Slide 51 - Slide

下次见!

Slide 52 - Slide