2BB Thema 7 mens & milieu

Thema 7: Mens en milieu
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Thema 7: Mens en milieu

Slide 1 - Slide

Basisstof 1: De mens en het milieu

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat milieu is
Je kunt benoemen wat mens en milieu met elkaar te maken hebben
Je kunt uitleggen hoe de mens invloed heeft op het milieu
Je kunt benoemen waarom bevolkingstoename en manier van leven belangrijke invloed zijn

Slide 3 - Slide

Wat is milieu?

Slide 4 - Open question

mens & milieu

Slide 5 - Slide

Mens & milieu

Door de mens kunnen milieuproblemen ontstaan.
Hierdoor kunnen planten en dieren doodgaan.
Dit heeft invloed op het milieu.
Bevolkingstoename en manier van leven van de mens

Slide 6 - Slide

Waarom is bevolkingstoename een probleem voor het milieu?

Slide 7 - Open question

Invloeden op het milieu

Slide 8 - Slide

Noem eens wat dingen die verandert zijn in het leven van de mens, die invloed hebben op het milieu.

Slide 9 - Open question

Manier van leven

Auto
Elektrische apparaten

Zorgt voor veel afvalstoffen
Afvalstoffen zorgen voor milieuvervuiling

Slide 10 - Slide

Minder ruimte + meer vervuiling = minder planten en dieren

Slide 11 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 12 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat milieu is
Je kunt benoemen wat mens en milieu met elkaar te maken hebben
Je kunt uitleggen hoe de mens invloed heeft op het milieu
Je kunt benoemen waarom bevolkingstoename en manier van leven belangrijke invloed zijn

Slide 13 - Slide

Basisstof 2: Energie

Slide 14 - Slide

Energiebronnen

Slide 15 - Mind map

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn, nadelen en voordelen benoemen en uitleggen hoe ze zijn onstaan
Je kunt uitleggen wat kernenergie is en wat voor en nadelen zijn
Je kunt uitleggen wat duurzame energie is en voordelen en nadelen benoemen
Je kunt uitleggen wat energie uit biomassa is en voordelen en nadelen benoemen

Slide 16 - Slide

Fossiele brandstoffen
Aardgas, aardolie, steenkool

Slide 17 - Slide

Ontstaan steenkool

Slide 18 - Slide

Ontstaan aardolie

Slide 19 - Slide

De zon
Energie voor fossiele brandstoffen komt van de zon

Slide 20 - Slide

Luchtverontreiniging

Slide 21 - Slide

Kernenergie
Splitsen van kern van atomen --> energie
Geen luchtverontreiniging (want geen koolstofdioxide)

Nadelen: Radioactief afval
Wordt opgeslagen in de grond, zodat radioactieve straling niet vrijkomt
Brandstof: Uranium (kan opraken)

Slide 22 - Slide

Duurzame energie
Zonne-energie:
Voordelen: Geen vervuiling, raakt niet op
Nadelen: Zon nodig, duur

Windenergie:
Voordelen: Geen vervuiling, raakt niet op
Nadelen: Wind moet waaien, horizonvervuiling


Slide 23 - Slide

Biomassa
Afval van planten verbranden
Meest duurzame energie
Biodiesel
Nadeel biodiesel:
Er is te weinig
Veel ruimte nodig om planten voor biodiesel te verbouwen (minder ruimte voor bijvoorbeeld voedsel en natuur)


Slide 24 - Slide

Opdrachten maken!

Slide 25 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat fossiele brandstoffen zijn, nadelen en voordelen benoemen en uitleggen hoe ze zijn onstaan
Je kunt uitleggen wat kernenergie is en wat voor en nadelen zijn
Je kunt uitleggen wat duurzame energie is en voordelen en nadelen benoemen
Je kunt uitleggen wat energie uit biomassa is en voordelen en nadelen benoemen

Slide 26 - Slide

Basisstof 5: Afval

Slide 27 - Slide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat biologisch afbreekbaar afval is en wat niet-biologisch afbreekbaar afval is

Slide 28 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels

Slide 29 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.

Slide 30 - Slide

0

Slide 31 - Video

Wat voor een soort afval is plastic?
A
biologisch afval
B
niet-biologisch afval

Slide 32 - Quiz

Hoe noemen we al het plastic afval in de zee?
A
zee-afval
B
plastic toetje
C
plastic soep
D
gekleurde soep

Slide 33 - Quiz

Slide 34 - Video

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat biologisch afbreekbaar afval is en wat niet-biologisch afbreekbaar afval is

Slide 35 - Slide