Het CGI

Het CGI
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Het CGI

Slide 1 - Slide

mei 2023 bewijsstukken inleveren:

 1.  Het verantwoordingsverslag
 2. Het bewijs: in de vorm van een bewijs van deelname, gespreksverslag, mail, digitale handtekening, enz.
 3.  Het bewijsformulier (te vinden in de prove2movemap)
 4. Een overzicht van alle bewijsstukken (checklist 2 BPV gids)


Slide 2 - Slide

3

Slide 3 - Slide

4

Slide 4 - Slide

Voor het cgi start:
 • Hoor je of je bewijsmap met een voldoende is afgerond

 • Indien onvoldoende dan kun je geen examen doen 
 • Je gaat doen automatisch door naar de herkansing  

 • Indien voldoende dan ontvang je een uitnodiging voor het CGI gesprek van jouw CGI-beoordelaar. Hij/zij zal jou daarin verzoeken de bewijsmap per e-mail naar de 1e en 2e beoordelaar te mailen.
 • Je verstuurt de bewijsmap per e-mail naar de 1e en 2e beoordelaar.
 • Wanneer je niet tijdig de bewijsmap per e-mail verstuurd naar de beoordelaars, kan je niet deelnemen aan het CGI.

Slide 5 - Slide

Het CGI
 • Planning volgt nog
 • Je bent 10 minuten voor aanvang aanwezig
 • De student neemt de Prove2move map met daarin het examen Werken aan kwaliteit en deskundigheid, inclusief de beoordelingsformulieren mee naar het CGI. 
 • Het CGI duurt 30 tot 45 minuten 
 • 15 minuten beoordelen (dan ga je even uit het lokaal)
 • Omdat het CGI is gepland op een BPV dag, zorg je er tijdig voor dat je voor het examen verlof hebt gevraagd van stage. Slide 6 - Slide

Het interview
 • Alle 7 beoordelingscriteria komen minimaal 1x aan bod tijdens het gesprek
 • Het is toegestaan dat je voor jezelf per bewijsstuk max. 5 steekwoorden noteert als notitie
 • De startvraag bij de CGI luidt:
  Op welk bewijsstuk ben je het meest trots? 
 • De afsluitende vraag bij het CGI luidt:
  Wil je tot slot nog iets toevoegen wat van belang kan zijn bij het beoordelen van de beoordelingscriteria? 

Slide 7 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid

Slide 8 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 1
Onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid:

• Waarom heb je voor deze bewijsstukken gekozen?
• Hoe heeft dit bewijsstuk(ken) jouw deskundigheid vergroot?
• Wat heb je aan deze deskundigheid in de KO?

Slide 9 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 2
Onderbouwt hoe en waarom zij vakliteratuur heeft gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen:
• Welke vakliteratuur (vakblad, boek, website van niveau en recent) heb je gebruikt voor dit examen?
• Waarom heb je voor deze literatuur gekozen?
• Hoe/waarvoor heb je die literatuur gebruikt?
• Wat heb je van deze vakliteratuur geleerd?

Slide 10 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 3
Onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de eigen ontwikkeling:
• Welke positieve en negatieve feedback heb je ontvangen tijdens de opleiding?
• Wat vond je ervan om feedback te krijgen?
• Wat heb je met die feedback gedaan?
• Welke invloed heeft die feedback gehad op jouw ontwikkeling?

Slide 11 - Slide

Beoordelingscriteria Deskundigheid 4
Onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen
  • Welke deskundigheid/informatie heb je gedeeld in de klas of op stage?
• Op welke wijze heb je jouw deskundigheid gedeeld?
• Met wie?
• Welke reacties kreeg je hierop?
• Waarom heb je dit gedeeld/wat wilde je hiermee bereiken?
• Wat was het effect van het delen met anderen?

Slide 12 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg

Slide 13 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 5
Onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg:
• Welke protocollen/richtlijnen heb jij in een bewijsstuk verwerkt?
• Wat is de invloed van dit protocol op kwaliteitszorg in de ko?
• Wat is voor jou de waarde van een protocol/richtlijn binnen de ko?


Slide 14 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 6
Onderbouwt hoe zij gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken heeft met de juiste persoon:
• Welke knelpunten (in werkwijze) heb jij gesignaleerd m.b.t. kwaliteitszorg?
• Met wie heb jij knelpunten/tekortkomingen besproken?
• Hoe heb je dit besproken?
• Wat was de reactie hierop?

Slide 15 - Slide

Beoordelingscriteria Kwaliteitszorg 7
Onderbouwt aan de hand van een voorbeeld hoe zij anderen gemotiveerd heeft om protocollen/procedures rondom kwaliteitsverbetering op de juiste wijze te hanteren:
• Wat is jouw actie geweest tot verbetering van de kwaliteit binnen de ko?
• Waarom koos je hiervoor?
• Hoe heb je dit verbetervoorstel vormgegeven?
• Hoe heb je dit verbetervoorstel gedeeld binnen de ko?
• Wat is het resultaat van jouw verbeteractie geweest?

Slide 16 - Slide

De beoordeling
Een twee is oke!!!
Ja mag 1x een 1 en geen 0 scoren

Slide 17 - Slide

De beoordeling

Slide 18 - Slide

Wat als.....
Indien niet voldoende dan heb je recht op 1 herkansing

Slide 19 - Slide

Maar
We gaan voor succes

Slide 20 - Slide