Introductieles Hoofdstuk 6 'China: een machtig land in Azië'

Introductie les - Hfst. 6 China
1 / 12
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Introductie les - Hfst. 6 China

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Na deze les..

-Heb je algemene kennis opgedaan over China

-Weet je waarom we China behandelen

-Heb je geoefend met de aardrijkskundige dimensies

Slide 2 - Slide

Deze les
-Algemene informatie over China (10 min)

-Uitleg over de aardrijkskundige dimensies (5 min)

Werken aan de Start van Hfst. 6 (20-25 min)

Slide 3 - Slide

China
Officieel: Volksrepubliek China
Hoofdstad: Beijing (Peking)

Politieke indeling: Communisme

Leider: Xi Jinping 
Aantal inwoners: 1,4 miljard (2020)

Slide 4 - Slide

China
China is een land totaal anders dan Westerse landen zoals Nederland en de Verenigde Staten.

De Chinese geschiedenis gaat ook verder terug dan de onze; rond 4000 v. Chr. ontstond de eerste beschaving daar.
De bekendste oude beschaving is de Qin- dynastie, deze heeft een hoop bepaald voor het huidige China
Sindsdien is er een duidelijke manier waarop je je hoort te gedragen, bedacht door Confucius

Slide 5 - Slide

Het Terracotta(klei)leger van keizer Qin

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

timer
3:00
Waarom zouden we China behandelen als onderwerp?

Slide 8 - Mind map

Introductie les - Hfst. 6 China

Slide 9 - Slide

5 aardrijkskundige dimensies
Economische dimensie: Hoe is het met de rijkdom van het land?
Sociale dimensie: Zijn de mensen in het land rijk of arm?
Culturele dimensie: Wat zijn de tradities en gewoonten in het land?
Politieke dimensie: Hoe is de macht verdeelt in het land?
Dimensie natuur en milieu: Wat voor gevolg hebben de mensen op de natuur in het land

Slide 10 - Slide

Aan de slag!
Maak de start op bladzijde 114 van je werkboek

Kijk goed naar de afbeeldingen van Hfst. 6 (vanaf blz. 86 in je lesboek)
Gebruik je laptop om bij de video's te komen (gebruik oortjes)

Slide 11 - Slide

5 aardrijkskundige dimensies
Als je de verschillende dimensies naast elkaar zet en dus het land elke keer door een andere bril bekijkt, leer je het land beter kennen en zie je ook verschillen.

Slide 12 - Slide