Palliatieve ziorg

Palliatieve zorg 
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Palliatieve zorg 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
Na deze les ... 
  • ... weet je wat palliatieve zorg  en palliatieve terminale zorg is
  • ... kun je benoemen wat het doel is van palliatieve zorg
  • ... ken je de verpleegkundige taken binnen palliatieve zorg 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over palliatieve zorg

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Wat is het doel van palliatieve zorg?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Doel palliatieve zorg 
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, 
door te voorkomen en verlichten van lijden. 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op?
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
voorbereiden op een operatie

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Het volgende  lied is door Kinga Ban gezongen terwijl ze terminaal ziek was. Ze heeft bortkankergehad, was echtgenote, moeder van 3 kinderen en  zangeres bij de  groep Sela.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Welke kwaliteiten heb je nodig als verzorgende in de palliatieve zorg?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Wat kunnen verpleegkundige taken bij palliatieve zorg zijn?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Verpleegkundige taken 
  • Signalerende taken 
  • Uitvoerende taken 
  • Coördinerende taken 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Je hebt oog voor: 
Autonomie
Toegang tot informatie
Keuzemogelijkheden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

Op de site van Pallialine van IKNL zijn richtlijnen te vinden en 
gratis app PalliArts 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

4 fasen in de palliatieve zorg
1.ziektegericht:
 de ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is
2;. symptoomgerichte palliatie
de focus licht op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. de ziekte schrijdt voort, de cliënt al verzwakken en minder mobiel worden . de symptomen verergeren en in deze fase worden beslissingen genomen rondom het levenseinde.
3. palliatie in de stervensfase:hier verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven
4. de nazorg. dit wordt ook gezien als onderdeel van de palliatieve zorg. soms hebben naasten behoefte aan ondersteuning tijdens de rouwarbeid

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Palliatieve zorg begint als het moment van sterven dichterbij komt?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg heeft ook betrekking op de naasten van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Kwaliteit van leven is ook afhankelijk van de normen en waarden van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Palliatieve zorg is gericht op het vergroten van de autonomie van de zorgvrager
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Als verzorgende in de terminale zorg hoor je op de hoogte te zijn van gewoontes rond sterven in de meest voorkomende religies
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Met terminale zorgvragers moet je zo min mogelijk praten over pijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

terminale zorg is gericht op
A
zo lang mogelijk blijven leven
B
kwaliteit van sterven
C
kwaliteit van leven
D
stervensbegeleiding

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Het verschil:
Terminale zorg is gericht op de kwaliteit van sterven.
Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

waar staat palliatieve sedatie voor?
A
verhogen van bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt
B
om kwaliteit van sterven te verbeteren
C
om kwaliteit van leven te verbeteren
D
verlagen van het bewustzijn zodat de zorgvrager zo min mogelijk lijdt

Slide 28 - Quiz

in de volgende dia krijg je uitleg van een arts over palliatieve sedatie

Slide 29 - Video

This item has no instructions

de fase van palliatieve zorg zijn:
A
ziektegericht; symptoomgericht; palliatie in de stervensfase en nazorg
B
ziektegericht; palliatie in de stervensfase; symptoomgericht en nazorg

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

het ziekteverloop in de palliatieve zorg bij iemand met hartfalen is:
A
korte periode van plotseling snelle achteruitgang
B
geleidelijke achteruitgang met tussentijdse ernstige episodes
C
langdurig geleidelijke achteruitgang

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
wat wordt verstaan onder de begrippen :
klinische dood
biologische dood
hersen dood

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

5

Slide 33 - Video

This item has no instructions

5 sterfstijlen
sociale
onbevangene
rationele
pro actieve
vertrouwde

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

wat doe je als verzorgende als iemand overlijdt.
- ogen dicht,
 mond dicht
- arts
- familie bellen
- dossier sluiten
- melding maken (receptie & medebewoners)
- afspraken met familie (afleggen & opbaren)
- motoarium of uitvaartbedrijf
- nieuwe bewoner regelen

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

wat is voor jou kwaliteit van leven?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

wat neem je van deze les mee en hoe kijk je terug op deze manier van kennisoverdracht

Slide 38 - Open question

This item has no instructions