multimorbiditeit co morbiditeit

1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
1. Je kunt uitleggen wat multimorbiditeit  & Co morbiditeit. 

Slide 3 - Slide

Wat betekent 'polyfarmacie'?

Slide 4 - Mind map

Betekenis polyfarmacie
Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. 

Slide 5 - Slide

multimorbiditeit

Slide 6 - Mind map

Multimorbiditeit
Gelijktijdig voorkomen van twee of meer chronische ziekten

Waarom?
- meer aandacht in de maatschappij voor chronische ziekten
- huisartsenpraktijken beter opgeleid
- effectievere behandeling > mensen worden ouder
- betere registratie van ziekten

Slide 7 - Slide

Aantal aandoeningen
Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.

Verschillende vormen van multimorbiditeit
  • één oorzaak
  • complicatie van
  • onbekende samenhang
  • niet verklaard, toeval 

Slide 8 - Slide

Geriatrie is het medisch specialisme gericht op
A
Op Jongeren
B
Op ouderen met 1 aandoening
C
Op ouderen met meerdere aandoeningen

Slide 9 - Quiz

Cijfers multimorbiditeit
33 tot 50% van de mensen met een chronische ziekte heeft twee of meer chronische ziekten
                     > Ongeveer 2 miljoen


0 tot 15 jaar:             meer jongens
15 tot 65 jaar:          meer vrouwen
65 jaar en ouder:   nauwelijks verschil

Slide 10 - Slide

Wat betekent het begrip multimorbiditeit?
A
Een ouderdomsziekte die het bewegen vermoeilijkt.
B
Het gebruik van meerdere medicijnen
C
Een zeer ernstige vorm van overgewicht
D
Het hebben van twee of meer ziekten tegelijkertijd.

Slide 11 - Quiz

Multimorbiditeit
Gevolgen: 
  • grotere kans op behandelingen, opname in ziekenhuis, complicaties en vroegtijdig overlijden. 
  • grote invloed op kwaliteit van leven 
  • vermindering van de mogelijkheid om eigen regie te blijven voeren
  • meerdere behandelaren, grotere kans op fouten, miscommunicatie en coördinatie. 
  • polyfarmacie

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van Nederlanders, hoe meer multimorbiditeit
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

Comorbiditeit

Slide 15 - Mind map

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

wat is co morbiditeit

Slide 19 - Open question

Als iemand twee of meer aandoeningen of stoornissen heeft, spreekt men van co-morbiditeit
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Video

Wat betekent het begrip multimorbiditeit?
A
Een ouderdomsziekte die het bewegen vermoeilijkt.
B
Het gebruik van meerdere medicijnen
C
Een zeer ernstige vorm van overgewicht
D
Het hebben van twee of meer ziekten tegelijkertijd.

Slide 22 - Quiz

Hoe hoger de gemiddelde leeftijd van Nederlanders, hoe meer multimorbiditeit
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

Comorbiditeit

Slide 24 - Mind map

Graag wil ik jullie vragen dit stuk door te lezen. 

https://kindenzorg.nl/comorbiditeit-80-kinderen-epilepsie/ 

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Link

Wat heb je van het artikel geleerd?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Video

Als iemand twee of meer aandoeningen of stoornissen heeft, spreekt men van co-morbiditeit
A
Juist
B
Onjuist

Slide 29 - Quiz

Hoe vond je deze les?

Slide 30 - Mind map