H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5: Tijd van Burgers en Stoommachines
1 / 33
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5: Tijd van Burgers en Stoommachines

Slide 1 - Slide

Herhaling §1
Nationalisme: weet je het nog?

Slide 2 - Slide

Nationalisme

Slide 3 - Mind map

Leg uit hoe de Belgische Revolutie (1830) een gevolg was van nationalisme

Slide 4 - Open question

 • Je kunt beschrijven hoe de overzeese handelscontacten van Europeanen uitgroeiden tot een imperium.
 • Je kunt de belangrijkste oorzaken van het modern imperialisme noemen.
 • Je kunt een beschrijving geven van het bestuur en de economie in Brits-Indië.
Leerdoelen

Slide 5 - Slide

Van handelspost naar imperium 
 • 16e/17e eeuw: wereldeconomie ontstaat 
            Midden-/Zuid Amerika: plantages & Slavernij
            Afrika/Azië: handelsposten aan de kust

 • 19e eeuw: binnenlanden Afrika/Azië worden ook veroverd 

Slide 6 - Slide

Economisch nut van koloniën
 • Bevolking moet  produceren voor Europese markt
            koffie, katoen, tabak, etc.
 • Europeanen halen grondstoffen uit de koloniën voor hun industrie 
            tin, aardolie, rubber, etc.

Slide 7 - Slide

Modern Imperialisme
 • = Periode van 1870 - 1919
 • Waarin Europese landen zoveel mogelijk koloniën veroveren
 • Om een imperium (=wereldrijk) te vormen

Slide 8 - Slide

Waarom was een groot imperium in de 19e eeuw voordelig voor een Europees land? Sleep naar het plaatje.
Europese fabriekseigenaren hadden eenvoudig toegang tot afzetmarkt en grondstoffen
Europese werkgevers konden goedkoop arbeiders uit de koloniën halen
Het Europese land kreeg betere wapens en snellere verbindingen
Het gaf Europeanen het gevoeldat zij tot een belangrijk land behoorden

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Slide


Opdracht

Maak nu opdracht 1 t/m 5

Slide 11 - Slide

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

H5: Tijd van Burgers en Stoommachines

Slide 12 - Slide

Wat is modern imperialisme?
A
Veel grond in Europa veroveren
B
Veel kolonies stichten in Zuid Amerika
C
Veel grond veroveren en besturen in Afrika en Azie
D
Veel handelen met kolonies

Slide 13 - Quiz

Wat is een oorzaak van Modern Imperialisme?
A
Een Europees land kon toen veel grondstoffen brengen naar de kolonies.
B
Een kolonie kon veel wapens maken om tegen de Europeanen te gebruiken.
C
Er waren nieuwe technologieën , fabrieken en modernere schepen.
D
Europese landen hadden geen last meer van revolutionaire mensen.

Slide 14 - Quiz

Oorzaken modern imperialisme 1
1.  Een kolonie was economisch voordelig: 
        - grondstoffen voor de Europese fabrieken
        - koloniën waren goed afzetgebied

Slide 15 - Slide

Technologische voorsprong
2. Door de industriële revolutie konden koloniën makkelijker veroverd en bestuurd worden
- Stoomboot & stoomtrein 
- Telegraaf
- Moderne wapens

Slide 16 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 2
3.  Nationalisme -> Een imperium zorgde voor macht en aanzien
Prestigestrijd: wie heeft het grootste en sterkste imperium. 
      

Slide 17 - Slide

Oorzaken modern imperialisme 3
 • Europeanen geloofden dat hun superioriteit biologisch was
 • 'Witte Europeanen zou beter zijn dan andere huidskleuren'Slide 18 - Slide

 superioriteitsgevoel
Afzetmarkt
Europese landen concurreren met elkaar om wie de meeste macht heeft 
Door de industriële revolutie zijn er veel grondstoffen nodig om de machines draaiende te houden 
Economische oorzaak
modern imperialisme 
Politieke oorzaak
modern imperialisme 
Culturele oorzaak
modern imperialisme 

Slide 19 - Drag question


Opdracht

Maak nu opdrachten 6 t/m 10 op Memo Online

Slide 20 - Slide

H5.2 Europa gaat de wereld overheersen

Brits-Indië

Slide 21 - Slide

Brits-Indië had 250 miljoen inwoners. Waarom was dat belangrijk voor de Britse economie?

Slide 22 - Open question

Brits-Indië
India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Myanmar

± 250 miljoen mensen

Slide 23 - Slide

Brits-Indië
 • Werd bestuurd door een indirect bestuur
        Indiase vorsten moesten doen wat Britten opdroegen
 • Belangrijk voor de Britse economie 
        Grondstoffen + afzetgebied voor Britse industrie

Slide 24 - Slide

Brits-Indië
 • Britten wilden van India een modern land maken
    Moderne infrastructuur
    Scholen om Indiase onderdanen 'op te voeden'

Slide 25 - Slide

Welk politiek-bestuurlijk gevolg had dit grote aantal inwoners?
A
De Britten bouwden scholen om de bevolking te beschaven
B
De Britten konden niet alle gebieden van India besturen
C
De Britten maakten gebruik van de Indiase vorsten om dit grote aantal inwoners te besturen
D
De Britten hadden weinig te zeggen, want de Indiase vorsten waren feitelijk de baas

Slide 26 - Quiz


Opdracht

Maak nu opdracht 6 t/m 11 op Memo Online

Slide 27 - Slide

‘Prins Mirza Babar Sahib mag prins blijven, als hij maar luistert’:

‘Niets is mooier dan een krachtig leger’
‘Nooit meer democratie: dat brengt alleen maar ellende’
‘Om sterk te zijn heeft ons land zoveel mogelijk koloniën nodig’
‘Onze westerse ideeën zijn beter dan de oosterse’
‘Van nature kunnen zwarte mensen erg goed dansen
‘Wij Schotten horen niet thuis in Groot-Brittannië’
Indirect bestuur
militarisme
restauratie
modern imperialisme
superioriteitsdenken
racisme
nationalisme

Slide 28 - Drag question

Kan je nu uitleggen wat nationalisme en imperialisme met elkaar te maken hebben?

Slide 29 - Open question

Begrippen uit deze les
 • Imperium
 • Modern imperialisme
 • Afzetgebied
 • Superioriteitsdenken
 • Racisme
 • Indirect bestuur

Slide 30 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 31 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 32 - Open question

Hoe goed begreep je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll