4.4 Afronden in praktische situaties

1 / 18
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1-3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Planning 
  • iedereen aanwezig en materiaal mee?
  • herhaling 4.3 Afronden
  • uitleg 4.4 Afronden in praktische situaties
  • werken uit het boek 
  • afsluiting 

Slide 2 - Slide

4.3 Afronden
Als je afrondt op twee decimalen, dan kijk je naar het derde decimaal.
Bij het afronden op drie decimalen, kijk je naar het vierde decimaal.
Je kijkt altijd naar het eerstvolgende decimaal.

Dan geldt:
0 t/m 4: rond af naar beneden (het cijfer waarop je afrondt verandert niet).
5 t/m 9: rond af naar boven (je verhoogt het cijfer waarop je afrondt met 1).


Slide 3 - Slide

Rond af op 1 decimaal:

164,0487

Slide 4 - Open question

Rond af op 2 decimalen:

12,5498

Slide 5 - Open question

Rond af op 3 decimalen:

9,29432

Slide 6 - Open question

Rond af op een heel getal:

89,823

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Slide

Rond af op honderdtallen:
345

Slide 9 - Open question

Rond af op duizendtallen:
11400

Slide 10 - Open question

Boek blz 190
Theorie

Slide 11 - Slide

Rond af op duizendtallen:
19500

Slide 12 - Open question

werken uit het boek
Wat?
4.4 Afronden in praktische situaties: 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Hoe?
Eerst zelfstandig
Hulp?
buurman/buurvrouw 
Tijd?
20 minuten
Klaar?
Ga verder met 
4.5 verhoudingstabellen 
timer
20:00

Slide 13 - Slide

opdracht
  • Bedenk een opdracht over afronden in een praktische situatie. 
  • Schrijf deze opdracht zo duidelijk mogelijk op. 
  • Deze opdracht komt op de toets

Slide 14 - Slide

afsluiting
Wat hebben we deze les gedaan:
*Je kunt afronden in praktische situaties


Wat gaan we de volgende les doen:
*Je kunt met procenten rekenen
*Je kunt het percentage berekenen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video