Het proces van leren lezen

Het proces van leren lezen
1 / 16
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Het proces van leren lezen

Slide 1 - Slide

De 3 fasen van leren lezen
  1. Ontluikende geletterdheid
  2. Aanvankelijk lezen
  3. Voortgezet leren

Slide 2 - Slide

Fase 1 Ontluikende geletterdheid
Begint al op peuterleeftijd
De aandacht wordt gericht op de functie van symbolen en letters
Het kind moet wel gemotiveerd zijn (de motivatie komt uit de omgeving van het kind)
Zien lezen en schrijven, doet lezen en schrijven. Ofwel: een stimulerend lees-schrijfomgeving is van groot belang

Slide 3 - Slide

Hoe schep je een rijke lees- schrijfomgeving
- beginsituatie van elk kind vastleggen
- Lees- schrijfhoek maken
- ABC- muur met 'letter van de week'
-Verhalen voorlezen en vertellen (minimaal elke dag en in elke klas)
- Korte teksten bij tekeningen van de kinderen schrijven
- Verlanglijstjes voor Sinterklaas, boodschappenbriefjes

Slide 4 - Slide

Fase 2 Aanvankelijk lezen
  • AVI start - E3
  • De eerste letters en woorden worden geleerd
  • 3 manieren van lezen:                                                                                    - Volledige verklanking (elementaire leeshandeling)                    - Indirecte woordherkenning via gedeeltelijke visuele                     synthese                                                                                                         -Directe woordherkenning

Slide 5 - Slide

Voorbeeld
Elementaire leesbehandeling:
V-O-E-T->VOET
Indirecte woordherkenning via gedeeltelijke visuele synthese
VOET-EN->VOETEN
Directe woordherkenning
VOET

Slide 6 - Slide

Aanvankelijk lezen
De basis is de structuurmethode (klanken)
Door zorgvuldig gekozen woorden veelvuldig en systematisch te structureren (af te breken en weer op te bouwen) leren kinderen het volgende:
- dat een woord uit klanken (fonemen) bestaat
- dat die klanken door grafische tekens (grafemen/letters) worden weergegeven
- dat je nieuwe woorden kunt lezen door grafemen van een woord te verklanken en die klanken te verbinden tot een woord.

Slide 7 - Slide

Fase 3 Voortgezet lezen
  • AVI M4- M7
  • Vlot stil lezen, het globaal lezen en het lezen van leenwoorden ontwikkeld
  • (fase van de geoefende lezer tot M8)

Slide 8 - Slide

Waar draait het om bij technische lezen?
- Vlotte woordherkenning 
– orthografische fase:
 o Niet meer letter voor letter lezen (geen analyse meer)
 o Gebruik maken van de kennis over voorkomende kennis lettercombinaties in het Nederlands 
o Gebruik maken van kennis van taal:
 - Morfologische kennis (structuur van een woord) 
- Semantische kennis (betekenis van een woord) 

Slide 9 - Slide

AVI- niveau onderbouw
Start: Eenlettergrepige klankzuivere woorden. (maan, jas)
M3: Eenlettergrepige klankzuivere maar ook niet klankzuivere woorden (mand, bad)
E3: Een- en tweelettergrepige woorden.
M4: Een- en tweelettergrepige woorden en de introductie van drielettergrepige woorden.
E4: Een-, twee- en drielettergrepige woorden die ingewikkelder worden.
M5: Eenvoudige leenwoorden worden toegevoegd, en ook woorden met c en y.
E5: Meer leenwoorden, langere teksten. Nieuwe zinnen beginnen niet langer op een nieuwe regel, maar gaan na de punt verder.

Slide 10 - Slide

AVI-niveau bovenbouw
M5: Eenvoudige leenwoorden worden toegevoegd, en ook woorden met c en y.
E5: Meer leenwoorden, langere teksten. Nieuwe zinnen beginnen niet langer op een nieuwe regel, maar gaan na de punt verder.
M6: Langere teksten, samengestelde zinnen en woorden met leestekens (café, reünie)
E6: Langere pittigere teksten, Franse leenwoorden, woorden eindigend op iaal, eaal etc.
M7: Aardrijkskundige namen toegevoegd
E7: Bijvoeglijke aardrijkskundige naamwoorden
M8 en Plus: Alles wat hiervoor genoemd is in complexere teksten

Slide 11 - Slide

Globale indeling taal op de basisschool:
Beginnende geletterdheid: Groep 1 -2, tot groep 3 
Aanvankelijk lezen: Vanaf groep 3
 Begrijpend lezen: Vanaf groep 3, maar methode vanaf groep 4 Voortgezet technisch lezen: Vanaf half groep 3 (voortzetting aanvankelijk lezen

Slide 12 - Slide

Groep 3
- Eerst klanken onderscheiden
- klanken koppelen 
- hakkend lezen
- zingend lezen


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Ik heb iets geleerd tijdens deze les.
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Tips en Tops

Slide 16 - Slide